Icon Collap
...
Trang chủ / Lịch Công Giáo Tháng 12 – 2017

Lịch Công Giáo Tháng 12 – 2017

Cầu cho người cao tuổi: Xin cho những người cao tuổi, nhờ sự nâng đỡ của các thành viên trong gia đình và các cộng đoàn Kitô hữu, biết cộng tác nhờ sự khôn ngoan và nhờ kinh nghiệm của mình vào việc truyền đạt đức tin và giáo dục những thế hệ mới.
NĂM PHỤNG VỤ 2016 – 2017
Trong các Chúa nhật Mùa Vọng, không được cử hành thánh lễ an táng.
1/12 X Thứ Sáu đầu tháng.
Đn 7,2-14; Lc 21,29-33.
14/10
02 X Thứ Bảy đầu tháng.
Đn 7,15-27 ; Lc 21,34-36.
15
                HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2017                NĂM PHỤNG VỤ 2017  –  2018
                       NĂM B ( Lược soạn )
                    THÁNG MƯỜI HAI 2017
03 Tm CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Chúa nhật : Năm B.
Is 63,16b-17.19b ; 64,2b-7 ; 1 Cr 1,3- 9 ; Mc 13,33-37. (Không cử hành lễ thánh Phanxicô Xaviê, linh mục. Bổn mạng các xứ truyền giáo).
16
04 Tm Thứ Hai. Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Is 2,1-5 (hay Is 4,2-6) ; Mt 8,5-11.
17
05 Tm Thứ Ba.
Is 11,1-10 ; Lc 10, 21-24.
18
06 Tm Thứ Tư. Thánh Nicôla, giám mục (Tr).
Is 25, 6-10a ; Mt 15, 29-37.
19
07 Tr Thứ Năm dầu tháng. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Is 26,1-6 ; Mt 7,21.24-27.
20
08 Tr   Thứ Sáu. ĐỨC MẸ VÔ NHIÊM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ),
St 3,9-15.20 ; Ep 1,3- 6.11-12 ; Lc 1,26-38.
21
09 Tm    Thứ Bảy. Thánh Gioan Điđacô (Tr).
Is 30,19-21.23-26 ; Mt 9,35-10,1.6-8.
[Trong giáo phận thành phố Hồ Chí Minh : KỶ NIỆM CUNG HIẾN VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG SÀI GÒN (Tr). Lễ kính. Tại Nhà thờ Chính Toà là lễ trọng. * Phụng vụ Lời Chúa : chọn trong số lễ chung Cung hiến thánh đường].
22
10 Tm  CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần II.
Is 40,1-5.9-11 ; 2 Pr 3,8- 14 ; Mc 1,1-8.
23
11 Tm    Thứ Hai. Thánh Đamasô I, giáo hoàng (Tr).
Is 35,1-10 ; Lc 5,17-26.
24
12 Tm   Thứ Ba. Đức Mẹ Guađalupê (Tr).
Is 40,1-11 ; Mt 18,12-14 ( hay lễ về Đức Mẹ : Is 7,10-14 ; 8,10c ; Lc 1,39-47).
25
13 Đ    Thứ Tư Thánh Lucia, trinh nữ, tử dạo. Lê nhớ.
Is 40,25-31 ; Mt 11,28-30.*
26
14 Tr    Thứ Năm. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lê nhớ.
   Is 41,13-20 ; Mt 11,11-15.
27
15 Tm    Thứ Sáu.
Is 48,17-19 ; Mt 11,16-19.
28
16 Tm    Thứ Bảy.
Hc 48,1-4.9-11 ; Mt 17,10-13
29
17 Tm    CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác Thánh vịnh tuần III.
Is 61,1- 2a.l0-ll ; 1 Tx 5,16-24 ; Ga 1,6-8.19-28.
30
18 Tm     Thứ Hai.
Gr 23,5-8 ; Mt 1,18-24.
01/11
19 Tm     Thứ Ba.
TI 13,2-7.24-25a ; Lc 1,5-25.
02
20 Tm   Thứ Tư.
Is 7,10-14 ; Lc 1,26-38. Ỳ
03
21 Tm    Thứ Năm. Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.
Dc 2,8-14 (hay Xp 3,14-18a) ; Lc 1,39-45.
04
22 Tm   Thứ Sáu.
1 Sm 1,24-28 ; Lc 1,46-56.
05
23 Tm   Thứ Bảy. Thánh Gioan Kêty, linh muc.
MI 3,1-4.23-24 ; Lc 1,57-66.
06
24 Tm  CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần IV.
2 Sm 7,l-5.8b-12.14a.16 j Rm 16,25-27 ; Lc 1,26-38. Chiều : LỄ VỌNG GIÁNG SINH (Tr). Is 62,1-5 ; Cv 13,16-17.22-25 ; Mt 1, 1-25 (hay Mt 1,18-25).
07
25 Tr    Thứ Hai. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Lễ đêm : Is 9,1-6 ; Tt 2,11-14 ; Lc 2, 1-14.
Lễ rạng đông : Is 62,11-12 ; Tt 3 4-7 ; Lc 2,15-20.
Lễ ban ngày : Is 52,7-10 ; Dt 1,1-6 ; Ga 1,1-18 (hayGa 1,1-5.9-14). Vì lý do mục vụ, có thể tuỳ nghi thay đổi các bài đọc trên từ thánh lễ nọ sang thánh lễ kia Không được cử hành thánh lễ an táng.
08
26 Đ    Thứ Ba. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính.
Cv 6,8-10 ; 7,54-60 ; Mt 10,17-22.
09
27 Tr    Thứ Tư. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
1 Ga 1,1-4 ; Ga 20 2-8.
10
28 Đ    Thứ Năm. NGÀY IV TRONG TUẦN Bát nhật giáng sinh, cac THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính.
1 Ga 1,5-2,2 ; Mt 2,13-18.
11
29 Tr    Thứ Sáu. NGÀY V TRONG TUẦN bát NHẬT GIÁNG SINH. Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo.
1 Ga 2,3-11 ; Lc 2,22-35
12
30 Tr    Thứ Bảy. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
1 Ga 2,12- 17 ; Lc 2,36-40.
13
31 Tr     CHÚA NHẬT TRONG TUẦN bát NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA : CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính.
St 15,1-6 ; 21 1 3 ; Dt 11,8.11-12.17-19 ; Lc 2,22- 40 (hay Lc 2,22.39-40). (Không cử hành lễ thánh Silvester I, giáo hoàng).
14
Bình luận
error: Content is protected !!