Icon Collap
...
Trang chủ / Đại Phúc Giáo Xứ Chu Hải – Địa Phận Bà Rịa: Thánh Lễ Khai Mạc – Mùa Đón Chờ Ơn Phúc

Đại Phúc Giáo Xứ Chu Hải – Địa Phận Bà Rịa: Thánh Lễ Khai Mạc – Mùa Đón Chờ Ơn Phúc

Giáo Hội sống tâm tình Mùa Vọng – Mùa của yêu thương – Mùa của ân sủng…Bởi Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Sinh làm người. Và khởi đầu Mùa Vọng, Giáo Xứ Chu Hải bước vào thánh lễ khai mạc Tuần Đại Phúc vào lúc 17g00, ngày 2.12.2017.

Trước khi Tuần Đại Phúc khai mạc, Giáo xứ Chu Hải đã sống những ngày Tiền Phúc – Là những ngày cùng với Mẹ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp – Mẹ là bổng mạng của Tuần Đại Phúc, Mẹ đã dọn lòng cho những người con cái Mẹ mở ra để đón nhận Ơn Đại Phúc của Con Mẹ – Là chính Chúa Giêsu.

Cha Quản hạt Giuse Trần Minh Sơn, là Cha xứ của Giáo xứ Chu Hải, với những trăn trở, thao thức, muốn cho những người con của Giáo xứ Chu Hải sống đời sống đức tin vững mạnh, nên Ngài đã mời các Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế về giúp Ngài cử hành Tuần Đại Phúc.

Mùa Vọng – Mùa đón chờ Đấng Mêsia là nguồn Ơn Đại Phúc – Mùa của trời đất giao hoà, kết duyên. Chúa muốn “cắm lều” và cư ngụ trong mỗi tâm hồn chúng ta, vì chính Ngài là Emmanuel – Nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ơn Đại Phúc là chính Chúa Giêsu – Đấng đã đến và đang đến sẽ ban đầy tràn ơn phúc của Ngài xuống trên những tâm hồn mở ra đón nhận và sẽ ở lại luôn mãi.

Cha Chánh xứ trao Thánh Giá Đại Phúc cho Cha Bề Trền Đoàn Đại Phúc

Cha Chánh xứ trao dây Stola cho quý cha Thừa Sai

Cha Chánh xứ giới thiệu đoàn Thừa Sai cho cộng đoàn dân Chúa

Hành hương khấn nguyện với Mẹ Hằng Cứu Giúp trước thánh lễ

Cha G.B Hoàng Xô Băng – Bề Trên Đại Phúc, chủ tế thánh lễ khai mạc

Cha Phaolô Nguyễn Hữu Thuận chia sẻ Lời Chúa cho cộng đoàn

Truyền Thông Đại Phúc Lm. Paulphi

Bình luận
error: Content is protected !!