Icon Collap
...
Trang chủ / Đại Phúc Giáo Xứ Chu Hải – Địa Phận Bà Rịa: Trở Về Với Cha

Đại Phúc Giáo Xứ Chu Hải – Địa Phận Bà Rịa: Trở Về Với Cha

Trở về với Cha nhân lành, để được yêu thương, tha thứ và chữa lành…

Thân phận con người thật mỏng manh, yếu đuối và dễ vỡ…Nguồn mạch của yêu thương là chính Thiên Chúa sẽ chữa lành những vết thương, tha thứ những yếu đuối, lỗi lầm và cả triều thần thiên quốc sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối trở về!

Hãy trở về với Thiên Chúa là Cha – Đấng giàu lòng xót thương. Ngài đã bỏ 99 con chiên để đi tìm con chiên lạc là mỗi người chúng ta –  Hãy trở về trong vòng tay yêu thương trìu mến của Cha, để được tắm gội trong nguồn vui của sự bình an hoan lạc – Hãy trở về với Cha nhân lành để được phục hồi tước vị làm con, mà vì tội lỗi mỗi người chúng ta đã đánh mất nó.

Truyền Thông Đại Phúc Lm. Paulphi

Bình luận
error: Content is protected !!