Icon Collap
...
Trang chủ / Hình ảnh Thánh Lễ An Táng Ông Cố Phaolo, thân phụ Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh tại Giáo Xứ Khiết Tâm

Hình ảnh Thánh Lễ An Táng Ông Cố Phaolo, thân phụ Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh tại Giáo Xứ Khiết Tâm

“Mỗi lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”

Vào lúc 5 giờ, ngày 16 tháng 12 năm 2017 tại Nhà Thờ Khiết Tâm, Thủ Đức, cha Giám tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cùng đông đảo quý cha, quý Tu sĩ nam nữ cùng về hiệp dâng thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho linh hồn Phaolô thân phụ cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh CSsR Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội.

 

 

Bình luận
error: Content is protected !!