Icon Collap
...
Trang chủ / Đại Phúc Giáo Xứ Thạch An – Giáo Phận Xuân Lộc: Bí Tích Chữa Lành Bệnh Nhân

Đại Phúc Giáo Xứ Thạch An – Giáo Phận Xuân Lộc: Bí Tích Chữa Lành Bệnh Nhân

Sau thánh lễ sáng thứ 6 ngày 9 tháng 3, quý cha đã đến tận nhà các bệnh nhân, cũng như những người đau ốm trong Giáo xứ không thể đến được nhà thờ, để Trao Mình Thánh Chúa cho họ.

Và vào lúc 8g00 sáng, tại nhà thờ, cha Antôn Nguyễn Tấn Hùng đã cử hành nghi thức cầu nguyện và ban Bí Tích Xức Dầu cho quý cụ ông, cụ bà.

Phận người ai rồi cũng đến lúc già nua, bệnh tật. Nào có ai muốn đâu, nhưng nó vẫn cứ lù lù tới…! Ngang qua Bí Tích Xức Dầu bệnh nhân, Chúa sẽ chữa lành phần hồn và phần xác.

Nguyện xin Mẹ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp – Mẹ của lòng xót thương, xin cứu giúp chúng con.

Cha Antôn đặt tay chúc lành và cầu nguyện cho các cho bệnh nhân

Cha Antôn Xức Dầu cho bệnh nhân

Đón rước Mình Thánh Chúa vào lòng

Cha Antôn chúc lành cho bệnh nhân

Khấn nguyện với Mẹ lành yêu dấu!

Truyền Thông Đại Phúc Lm. Paulphi

 

Bình luận
error: Content is protected !!