Icon Collap
...
Trang chủ / Niềm vui cứu rỗi

Niềm vui cứu rỗi

Niềm vui cứu rỗi
Chúng ta có biết rằng mỗi lần đọc kinh Mân Côi là một lần chúng ta đi vào niềm vui của Mẹ, niềm vui có Chúa ở cùng hay không?
Bài đọc thêm: Hướng lòng về trời với Mẹ Maria
Nguồn: ngonluanho.net
Bình luận
error: Content is protected !!