Icon Collap
...
Trang chủ / Sinh lại bởi nước và Thần Khí !

Sinh lại bởi nước và Thần Khí !

Hôm nay, Đức Giê-su đã trả lời cho ông Ni-cô-đê-mô rằng : “Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy” (Ga 3,7b-8). Vậy sinh ra bởi ơn trên là gì ? Và nhờ ai mà chúng ta được sinh ra bởi ơn trên ? Đó là sứ điệp mà Đức Giê-su Ki-tô muốn nói với mỗi người trong chúng ta.

Sinh lại bởi nước và Thần Khí !

Sinh ra bởi nước và Thần Khí !

Rõ ràng Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô là : “Thật, tôi bảo thật ông : không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên”. Vậy mà ông Ni-cô-đê-mô lại nói :” Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?” Nhưng mà Đức Giê-su vẫn không thay đổi quan điểm của mình và nói tiếp : “Thật, tôi bảo thật ông : không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí”. Rồi Ông Ni-cô-đê-mô lại hỏi tiếp Đức Giê-su :”Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được?”Và Đức Giê-su lại nói : “Ông là bậc thầy trong dân Israel mà lại không biết những chuyện ấy ! Thật, tôi bảo thật ông : chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi” (Ga 3, 3-11). Ngang qua cuộc đối thoại với ông Ni-cô-đê-mô, Đức Giê-su, muốn nói với chúng ta về những chân lý căn bản sau đây.Thứ nhất, đó là bất cứ người nào, nếu muốn vào hay là thấy được Nước Thiên Chúa thì dĩ nhiên phải được sinh lại một lần nữa. Đây cũng là quy luật tất yếu, muốn có mặt thì phải được sinh ra. Muốn trở thành con của một gia đình, công dân của một quốc gia thì phải được sinh ra trong gia đình hay quốc gia đó bằng cách này hay cách khác, thì mới hợp luật được. Thứ hai, người đó phải được sinh ra không phải bởi tư cách hay quyền năng của thế giới cũ, nhưng bởi tư cách và quyền năng của thế giới mà mình muốn bước vào. Vì thế mà chính Đức Giê-su đã nói đi nói lại là các ông phải được sinh lại bởi ơn trên chứ không phải bởi khả năng của các ông. Thứ ba, được sinh lại bởi ơn trên thực chất là được sinh lại bởi nước và Thần Khí. Nhờ cuộc tử nạn thương khó và phục sinh của Đức Giê-su mà Thần Khí đã được tặng ban cho nhân loại và từ cạnh sườn của Đấng bị đâm thâu mà máu và nước đã chảy ra để tẩy xóa tội lỗi cho chúng ta. Vì thế mà Đức Giê-su mới nói rằng: ” khi nào treo Ta lên Ta mới kéo mọi sự lên cùng Ta“. Như vậy, từ cạnh sườn của Đức Giê-su, Hội thánh chúng ta đã được khai sinh nhờ chính Bí tích Thánh tẩy.

Sống Bí tích Thánh tẩy !

Như vậy, qua cuộc đối thoại với ông Ni-cô-đê-mô, Đức Giê-su đã nói rõ cho chúng ta biết về giá trị và ý nghĩa của Bí tích Thánh tẩy. Chính nhờ Bí tích này mà mỗi tín hữu đã được sinh lại hay đúng hơn là sinh vào trong Nước Thiên Chúa, cách nhiệm mầu. Bởi thế, chúng ta được mời gọi liên tục phải chết đi cho con người cũ, con người của thế gian, tội lỗi, con người của những ký ức quá khứ, luôn tìm mọi cách để đeo bám, điều khiển, hãm hại con người mới nơi mỗi người. Bí tích Thánh tẩy chúng ta đã được lãnh nhận một lần duy nhất trong đời, nhưng phải sống hết mình vì Bí tích này trong từng ngày sống. Đây có thể nói được là một trong những cuộc chiến đầy khó khăn và thử thách nhất. Nếu như với tự sức riêng của mình, chúng ta sẽ không bao giờ có thể làm được. Nhưng với sức mạnh và quyền năng của Thần Khí, chúng ta mới có thể chiến thắng và hoàn thành được công việc khó khăn này. Vì thế, mỗi ngày chúng ta phải nỗ lực ý thức mời Chúa Thánh Thần đến ở với chúng tôi, chiến đấu, bảo vệ, ban thêm sức mạnh của Ngài cho chúng ta. Chỉ có Thánh Thần mới giúp chúng ta thực hiện được cuộc vượt qua đầy những khó khăn, thử thách này. Đây quả là một thách đố lớn đối với mỗi người trong chúng ta. Giáo hội biết rõ điều này nên dạy con cái luôn biết chạy đến cầu xin Chúa Thánh Thần, trước khi làm bất cứ việc gì, nhất là trong những buổi cầu nguyện, hay cử hành phụng vụ thánh. Tuy nhiên, trong kinh nghiệm thực tế, mối tương quan giữa người tín hữu và Chúa Thánh Thần xem ra không được xác tín, gần gũi, thiết thân như với Chúa Giê-su được. Dường như vai trò và sứ mạng của ChúaThánh Thần chưa được các tín hữu nhận biết và tôn kính cho xứng mức, xứng tầm. Do vậy, để được sinh lại mỗi ngày trong Nước Thiên Chúa một cách hiệu quả, chúng ta cần phải thay đổi nhận thức, thái độ, cũng như mối tương quan với Ngài, thì việc sinh vào trong Thiên Chúa của chúng ta mới có được kết quả tốt đẹp như lòng Chúa Giê-su mong muốn, chờ đợi.

Cầu nguyện Chúa Thánh Thần !

Lạy Chúa Thánh Thần, chính Chúa đã tái sinh, tác sinh chúng con vào trong Nước Thiên Chúa, ngang qua Bí tích Thánh tẩy. Vậy mà nhiều người, nhiều lúc chúng con không hiểu biết, không ý thức đủ và không biết sống với Chúa một cách thân nghĩa. Vì thế mà tội lỗi vẫn cứ thống trị và điều khiển chúng con, làm cho chúng con ngày càng trở nên yếu đuối, nhu nhược. Chúng con đã thật sự đắc tội với Chúa Thánh Thần. Cúi xin Chúa Thánh Thần dủ thương mà tha thứ hết mọi tội lỗi đó cho chúng con. Chúng con xin Chúa Thánh Thần hoán cải và đổi mới tâm trí chúng con mỗi ngày. Nhờ đó, chúng con mới thực tâm trở về với Chúa và đón nhận ơn trợ giúp của Chúa được. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa Thánh Thần rất nhiều. Amen.

Bài đọc thêm: Môn đệ của Đấng Phục Sinh !

Lm. Gio-an Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Nguồn: svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!