Icon Collap
...
Trang chủ / Tìm thánh ý của Thiên Chúa !

Tìm thánh ý của Thiên Chúa !

Một trong những vấn nạn rắc rối và hóc búa mà nhiều người vẫn thường cứ hay than thở, tự đặt ra cho mình là làm sao người ta có thể biết được Thiên Chúa muốn gì nơi con người và cuộc đời của mình, nhất là những khi họ lâm vào tình cảnh của ngõ cụt, bế tắc. Đức Giê-su hiểu rõ vấn nạn này nên đã gợi mở cho chúng ta biết được phần trọng tâm thánh ý của Thiên Chúa : “Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại vào ngày sau hết” (Ga 6,40). Vậy, thánh ý của Thiên Chúa là chúng ta hãy tin vào Đức Giê-su để được sống và sống mãi muôn đời, muôn kiếp. 

 Tìm thánh ý của Thiên Chúa !

Chúng ta tin vào Đức Giê-su !

Đức Giê-su đã nói rõ rằng Ngài đến trần gian này không phải để làm theo ý riêng của mình, mà là để thực thi thánh ý của Chúa Cha. Như vậy, thánh ý của Chúa Cha là tất cả những gì Đức Giê-su đã nói, đã dạy, đã làm, đã sống. Chỉ cần tất cả chúng ta thực thi những gì Đức Giê-su đã dạy, đã nói, đã làm, đã sống, thì chúng ta đã thực thi  thánh ý của Chúa Cha, chúng ta đã tin vào Đức Giê-su là Đấng mà Chúa Cha sai đến và là Tấm Bánh trường sinh mà Chúa Cha đã ban tặng cho nhân loại. Quả thật, khi chúng ta đón lấy Chúa Giê-su ngự trong Bí tích Thánh Thể, với tất cả lòng thành kính, là chúng ta đã tin vào Ngài. Còn khi chúng ta lắng nghe và thực hành Lời Chúa mỗi ngày là chúng ta đã tin vào Đức Giê-su Ki-tô rồi. Và khi đó, những lời Đức Giê-su đã nói rõ : “Tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con” đã trở thành hiện thực. Sở dĩ chúng ta có được lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô cũng là nhờ bởi thánh ý của Chúa Cha mà Đức Giê-su đã nói rõ rằng : “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi,tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6, 37-40). Với những lời quả quyết trên đây của Đức Giê-su, chúng ta càng cảm thấy bình tâm hơn về lòng tin của mình. Chính Chúa Cha đã ban tặng tất cả chúng ta cho Đức Giê-su, để chúng ta đến được với Ngài. Rồi đến phiên của mình thì Đức Giê-su hứa là không thể để mất bất cứ một người nào.

Bài đọc thêm: Thánh Tâm biểu lộ tình yêu Thiên Chúa 

Hoa quả lòng tin của chúng ta ! 

Khi chúng ta tin vào Đức Giê-su là Đấng Thiên Chúa Cha sai đến để cứu độ nhân loại, nghĩa là chúng ta đón nhận lấy chính Ngài trong Bí tích Thánh Thể và trong những Lời Hằng Sống, thì chúng ta thu hoạch được những gì? Đó cũng là sứ điệp mà Đức Giê-su nói cho tất cả những người tin vào Ngài : “Sẽ được sống muôn đời và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”. Quả thật, khi chúng ta dám từ bỏ những dự định, toan tính, ý định của mình, để thực thi thánh ý của Thiên Chúa, thì chắc chắn mối lợi mà chúng ta có được phải xứng đáng, xứng tầm với những gì chúng ta đã từ bỏ. Chính Thiên Chúa đã tỏ rõ cho chúng ta biết được hoa quả của lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô chính là sự sống đời đời và sẽ được Thiên Chúa cho sống lại trong ngày sau hết. Kinh nghiệm nói cho chúng ta biết rằng sự sống là quan trọng nhất; được sống thêm thời khắc nào trên trần gian này là người ta cố gắng tìm mọi cách để có thể kéo dài thời gian được sống. Và dù biết rằng sự sống đời này có nhiều khó khăn, đau khổ, cùng với một khoảng thời gian nhất định, nhưng người ta vẫn cứ muốn và được kéo dài thêm sự sống đó. Vậy thì, sự sống đời đời bất diệt trong Vương Quốc Thiên Chúa, so với sự sống hữu hạn nơi trần gian này ắt phải cao quý hơn nhiều. Vì thế, nếu phải chọn lựa giữa một cuộc sống hữu hạn ở trần gian này và một cuộc sống đời đời ở trong Vương Quốc Thiên Chúa, thì chắc hẳn người ta sẽ chọn cho mình cuộc sống trường tồn. Đấy là chưa kể đến những đau khổ, bất hạnh của đời này, so với những hạnh phúc muôn đời ở đời sau vẫn là một yếu tố quan trọng để cho chúng ta chọn lựa. Chính Đức Giê-su cũng đã nói rõ: “Được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì!”. Do vậy, việc chọn tin vào Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một chọn lựa quan trọng nhất và hợp lý của người tin chúng ta.

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đã nhắc đi nhắc lại cho chúng con về giá trị cao cả tuyệt vời của những người biết đặt trọn niềm tin vào Chúa là Đấng mà Chúa Cha đã gởi đến cho chúng con. Niềm tin đó không chỉ mang lại cho chúng con sự sống bất diệt muôn đời mà còn là một cuộc sống hạnh phúc viên mãn trong Nước Thiên Chúa, vì chúng con đã tìm đúng và đã thi hành được thánh ý của Chúa Cha. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa Giê su rất nhiều. Xin Chúa Giê su tiếp tục ban thêm lòng tin đó cho hết thảy mọi người, để họ cũng được chung hưởng hạnh phúc muôn đời trong Vương Quốc Nước Trời. Amen.

Bài đọc thêm: Tôi đã thấy Chúa

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Nguồn: svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!