Icon Collap
...
Trang chủ / Hướng tới Giáo hội hiệp hành !

Hướng tới Giáo hội hiệp hành !

Đối diện với một thế giới đang ngày càng phân mảnh, đa cực, đa chiều, những xung đột về kinh tế,  quân sự, chính trị, văn hóa, tôn giáo, xã hội đàng bùng phát ở nhiều nơi, với đại dịch covid 19 kéo dài và những hậu quả nghiêm trọng của nó, với sự bùng phát kỹ nghệ thông tin, những phát triển thần tốc của khoa học, khiến cho người ta không đoán định được, đã tạo nên một xã hội với những bất an, bất cập, bất công và phân cách, chia rẽ khá phức tạp. Đứng trước tình trạng đó, Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới, với sự khởi xướng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần đã quyết định: mọi thành phần Dân Chúa cùng nhau hướng tới một Giáo hội hiệp hành với ba chiều kích cụ thể là : hiệp thông – tham gia – sứ vụ. 

Hướng tới Giáo hội hiệp hành !                

Sinh viên chúng ta phải làm gì ?

Với tư cách là những sinh viên, những người trẻ, những người cầm giữ tương lai và vận mệnh của Giáo hội và xã hội, chúng ta phải làm gì để cùng nhau xây dựng, tái tạo và làm triển nở sự hiệp thông, tham gia và sứ vụ, trong hoàn cảnh cụ thể của Giáo hội hoàn vũ, Giáo hội địa phương, nhất là trong gia đình sinh viên Alfonso chúng ta ? Đây là một câu hỏi, đang được đặt ra cách nghiêm túc cho mỗi thành viên trong từng cộng đoàn sinh viên.  Chúng ta biết rằng, trong tài liệu hướng dẫn, Thượng Hội Đồng đề nghị tiến trình hiệp hành sẽ được triển khai thực hiện qua ba giai đoạn : Giáo phận, Châu lục và thế giới. Bắt đầu từ ngày 17.10. 2921, riêng tại Việt Nam, từ Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng, tức là ngày 28.11.2021 đến tháng tám 2022, là giai đoạn khởi đầu, với cấp địa phương, giáo phận. Giai đoạn II, cấp châu lục: từ tháng chín 2022 – tháng ba, năm 2023. Giai đoạn III, cấp toàn cầu, từ tháng ba cho tới tháng mười 2023. Như vậy, thánh lễ hôm nay của gia đình sinh viên Công giáo Alfonso chúng ta đang được cử hành để đi vào trong sự hiệp hành cùng giáo hội vào giai đoạn thứ nhất. Trong những ngày tiếp theo, với sự dẫn dắt của ban điều hành nhiệm kỳ mới, chúng ta sẽ tổ chức những buổi gặp gỡ để chia sẻ, lắng nghe, đối thoại, biện phân và quyết định những gì cần phải làm để có thể hiệp thông với nhau, với Giáo hội, với những cá nhân và từng cộng đoàn, để cùng nhau tham gia tích cực vào trong những hoạt vụ tông đồ của Hội thánh và nhất là trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cho mọi người, mở mang và xây dựng Nước Chúa.

Hiệp thông – tham gia – sứ vụ !  

Để hướng tới một Giáo hội hiệp hành, Thượng Hội Đồng giám mục thế giới đưa ra ba chỉ dẫn cụ thể đó là : hiệp thông -tham gia- sứ vụ. Giáo hội hiệp thông là một Giáo hội trong đó mọi người đều liên đới, gắn kết, nối kết chặt chẽ với nhau trong tâm tưởng, ưu tư, bận tâm, trăn trở, suy nghĩ, hành động, vui mừng, hy vọng, giống như các chi thể, các bộ phận, ở trong cùng một thân mình, thân thể vậy. Đức Giê-su đã dùng một hình ảnh tuyệt vời để diễn tả sự hiệp thông trong Hội thánh của Thiên Chúa đó là cây nho và cành nho : “Thầy là cây nho, anh em là cành”. Cành nào mà lìa cây thì cành đó sẽ chết. Chúng ta phải gắn chặt với Chúa Giê-su Ki-tô, với Hội Thánh của Ngài thì mới có sự sống, mới tồn tại và sinh được nhiều hoa trái. Còn nếu như chúng ta không bận tâm, trăn trở, ưu tư với những gì Hội thánh đang thao thức, đang âu lo, đang mang lấy nơi mình, thì chúng ta không còn là những chi thể của Hội thánh nữa. Chúng ta thực sự đã chết như cành nho bị chặt và vứt bỏ ra ngoài cây nho rồi. Để giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về hiệp thông, Đức Giê-su đã nói rõ về mối liên hệ giữa Ngài và Chúa Cha : Cha ở trong Ta. Ta ở trong Cha. Cha với Ta là một. Còn Phaolô cũng dùng một hình ảnh khác, để diễn tả mầu nhiệm hiệp thông trong Hội thánh đó là Thân mình Chúa Kitô. Trong thân mình đó, Chúa Kitô là đầu, còn tất cả chúng ta, đều là những bộ phận, những chi thể trong thân  mình đó. Như vậy, một Giáo hội hiệp thông là một Giáo hội trong đó, mọi thành phần Dân Chúa được gắn chặt, tháp vào Chúa Kitô, vào với nhau, ở trong nhau, như cành nho ở lại trong cây nho, như các chi thể ở lại trong một thân thể vậy, để cùng đón nhận và thông truyền sự sống cho nhau và của nhau. Trong bối cảnh cụ thể hiện nay, Giáo hội đang nỗ lực, đang làm mọi cách để gây ý thức, để dẫn dắt sinh viên chúng ta đi vào trong mầu nhiệm hiệp thông của Hội thánh, và chúng ta cũng làm hết sức riêng mình để cho mục đích của Hội thánh được thành sự, thành tựu nơi chính mình, nơi mọi người, là chúng ta đang sống trong Hội thánh hiệp thông. Còn Giáo hội tham gia và sứ vụ, chúng ta sẽ chia sẻ trong phần kế tiếp.

Cầu nguyện cho sự hiệp thông ! 

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đến trần gian này và dùng cái chết và sự phục sinh của Chúa để nối kết, gắn kết chúng con với Chúa Cha, với Chúa Thánh Thần, với chính Chúa và với nhau, để chúng con được sống và sống dồi dào trong Thiên Chúa và trong nhau. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa rất nhiều. Chúng con thành tâm nguyện xin Chúa Giê su tuôn đổ Chúa Thánh Thần xuống trên toàn thế Hội thánh, trên hết thảy mỗi người chúng con, để chính Chúa Thánh Thần sẽ gắn kết và nối kết mọi người, và mọi thành phần Dân chúa lại với nhau, để xây nên Hội thánh hiệp thông như lòng Chúa mong ước. Amen.

Bài đọc thêm: Tìm thánh ý Thiên Chúa !

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Nguồn: svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!