Icon Collap
...
Trang chủ / Đấng kiện toàn Lề Luật !

Đấng kiện toàn Lề Luật !

Một trong những sứ vụ mà Thiên Chúa đã ủy thác cho Đức Giê-su, khi sai Ngài đến trần gian này là nhằm để kiện toàn những Lề Luật đã được thông truyền qua Môi-sê và qua các Ngôn sứ. Chính Đức Giê-su đã minh định rất rõ sứ vụ này khi quả quyết với các môn đệ của mình :”Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môi-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17). Vậy lý do gì mà Đức Giê-su phải đến để mà kiện toàn Lề Luật và lời của các ngôn sứ ? Và Đức Giê-su đã kiện toàn chúng bằng cách nào? Đấy là sứ điệp mà Thiên Chúa muốn gởi đến cho chúng ta hôm nay.

Lề Luật phải được kiện toàn !

Chúng ta đã biết rằng con người được Thiên Chúa tạo ra để sống với nhau, cùng nhau và cho nhau. Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng tạo ra mỗi người, một cá vị riêng biệt, độc đáo, không ai giống ai, để họ trở thành chính là họ, chứ không phải một người nào khác. Chính vì thế, nếu không có những lề luật hướng dẫn, thì rất dễ xảy ra xung đột giữa người này với người kia. Bởi vậy, để cho tất cả muôn hoa, muôn sắc cùng được khoe màu trong vườn hoa của chủ mình, và cũng không bị loại ra ngoài, Thiên Chúa đã đưa ra những Lề Luật, chỉ dẫn chung cho mọi người. Thế nhưng những Lề Luật đó lại cứ phải thay đổi cho kịp để đáp ứng được nhu cầu phát triển tất yếu của con người và của xã hội. Có những khoản luật được thiết lập ban đầu chỉ phù hợp với giai đoạn hoang sơ của con người như luật mắt đền mắt, răng đền răng. Nhưng khi nhân loại tiến lên một nền văn minh hiện đại, thì luật đó không còn phù hợp nữa và phải thay thế bằng một khoản luật mới là yêu thương kẻ thù, làm ơn và cầu nguyện cho những kẻ bách hại anh em; hay tát má bên trái thì giơ cả má bên phải; xin áo ngoài thì cho luôn cả áo trong. Chúng ta cũng đã thấy các khoản luật về sạch và dơ trong Cựu Ước khá chi tiết. Nhưng đến thời Tân Ước thì nhãn giới này đã phải thay đổi, nhất là trong thị kiến mà Phê rô đã trải qua khi được lệnh phải giết các con vật mà ăn. Khi đó, Phê rô hoảng sợ không dám ăn vì những con vật được xem là dơ bẩn. Nhưng khi nghe được tiếng nói của Thiên Chúa là tất cả những con vật đều là thanh sạch thì ông đã thay đổi. Nhưng người nào có quyền và có khả năng điều chỉnh và kiện toàn được Lề Luật của Thiên Chúa? Xin thưa rằng chỉ có một mình Thiên Chúa mới làm được điều này mà thôi. Đấng đó chính là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Bài đọc thêm: Hạnh Phúc là gì vậy !

Đấng kiện toàn Lề Luật !

Đức Giê-su đã tuyên bố với các môn đệ rằng Ngài đến không phải để hủy bỏ, nhưng là để kiện toàn Lề Luật và lời của các ngôn sứ. Hơn nữa, Đức Giê-su còn cho chúng ta biết rõ giá trị vĩnh cửu của Lề Luật :”Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là kẻ lớn nhất trong nước trời”(Mt 5,18-19). Như vậy, với những lời giảng dạy này, Đức Giê-su còn quả quyết về uy tín và thế giá của Lề Luật và lời của các ngôn sứ đã được Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại chúng ta, đến nỗi việc tuân giữ và dạy người khác tuân giữ Lề Luật và lời của các ngôn sứ liên quan trực tiếp đến vị trí của người đó trong nước trời và dù trời đất này qua đi, nhưng một chấm một phết trong Lề Luật thì vẫn tồn tại mãi. Do vậy, một mặt, Đức Giê-su đến để kiện toàn Lề Luật. Nhưng mặt khác, Ngài tái khẳng định giá trị cao cả của Lề Luật đối với hạnh phúc hay đau khổ của con người. Đối diện với những lời giảng dạy của Đức Giê su, chúng ta hãy duyệt xét lại việc tuân giữ và dạy bảo người khác biết tuân giữ Lề Luật và những lời của các ngôn sứ đã được thực thi như thế nào? Nếu can đảm đối diện với những Lề Luật và lời của các ngôn sứ, chúng ta sẽ nhận ra có rất nhiều lỗi lầm thiếu sót của từng người trong chúng ta. Ước mong sao chúng ta biết xin Chúa tha thứ tất cả những lỗi lầm đó và quyết tâm sống và thực thi từng giới luật của Người.

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đến để dạy cho chúng con luôn biết tuân giữ những huấn lệnh và Lề Luật của Thiên Chúa. Hơn nữa, Chúa còn đến để kiện toàn từng khoản luật cho phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa và dạy cho mỗi người biết được giá trị cao cả của Lề Luật và các ngôn sứ. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa Giê su rất nhiều. Chúng con nguyện xin Chúa Giê su ban thêm sức mạnh của lòng tin, giúp cho chúng con luôn biết tuân giữ và dạy bảo người ta biết thực hiện trung thành từng giới luật của Ngài trong từng ngày sống của mỗi người chúng con. Amen.

Bài đọc thêm: Thiên Chúa yêu và tỏ mình !

 

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền Thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp & St Alfonso

Bình luận
error: Content is protected !!