Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy vâng nghe lời Người !

Hãy vâng nghe lời Người !

Hôm nay, chúng ta cử hành thánh lễ, mừng kính biến cố Đức Giê-su hiển dung hay tự tỏ lộ vinh quang của mình cho các môn đệ, ở trên núi, đang lúc Ngài cầu nguyện. Và đặc biệt, ngang qua biến cố này, chúng ta sẽ kín múc được những gì mà Thiên Chúa muốn ngỏ với mỗi người chúng ta. Nhờ đó mà chúng ta sẽ được dự phần vào trong biến cố quan trọng này. Vậy giờ đây, chúng ta cùng xin Chúa Thánh Thần, dẫn đưa từng người trong chúng ta, đi sâu vào trong biến cố cứu độ này, để nghe được tiếng của Chúa Cha nói với chính từng người trong chúng ta :”Đây là Con Ta, người được Ta tuyển chọn. Hãy vâng nghe lời Người!”.

Đây là con Ta…được tuyển chọn !

Trước khi tuyên phán rằng :”Đây là con Ta, người được Ta tuyển chọn”, Thiên Chúa đã bày tỏ cảnh tượng vinh quang lạ lùng :”Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Môi-sê và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành mà Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem”(Lc 9, 29-31). Như vậy, thì sự biến đổi dung mạo và y phục của Đức Giê-su là lời dẫn hay đường dẫn, để đưa các môn đệ vào tâm điểm của mầu nhiệm cứu độ, đó là cuộc xuất hành mà Đức Giê-su sắp hoàn thành tại Giêrusalem. Đặc biệt hơn nữa là để thuyết phục các môn đệ đón nhận được biến cố xuất hành này, Thiên Chúa đã cho hai nhân vật có thế giá nhất của Cựu Ước là ông Môi-sê và ông Ê-li-a hiện ra, cùng đàm đạo với Đức Giê-su về biến cố xuất hành của Người.Tắt một lời, việc tách các môn đệ ra khỏi những ồn ào, náo nhiệt của đời sống thường nhật, rồi đưa các ông lên núi cao, và trong lúc cầu nguyện thì y phục cho đến dung mạo được biến đổi trở nên sáng chói, lại có hai nhân vật thế giá là ông Môi-sê và Ê-li-a hiện ra cùng đàm đạo với Đức Giê-su về cuộc xuất hành mà Người sắp hoàn tất ở Giêrusalem, đều nhắm tới mục đích duy nhất là để minh chứng và xác nhận Đức Giê-su chính là Con của Chúa Cha, được Chúa Cha tuyển chọn và sai đến làm Đấng Cứu Độ trần gian, mà Thiên Chúa đã từng hứa ban cho nhân loại, sau khi Nguyên tổ loài người sa ngã phạm tội bất tuân lời dạy bảo của Người. Đồng thời, ngang qua việc tỏ bày vinh quang của Đức Giê-su, Thiên Chúa cũng cho thấy rõ chương trình cứu độ nhân loại sẽ được thực hiện bằng cuộc xuất hành hay cuộc vượt qua cái chết để bước vào cõi hằng sống muôn đời của Đức Giê-su. Vì thế, chúng ta hãy vâng nghe lời Người.
Hãy vâng nghe lời Người !
Sau khi bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa nơi Đức Giê-su Ki-tô, và xác nhận rõ :”Đây là Con Ta, người được Ta tuyển chọn” thì lại có tiếng phán từ trời:”Hãy vâng nghe lời Người!” Suy xét lại những gì vừa xảy ra trong biến cố Đức Giê-su hiển dung, chúng ta có thể nhận ra quyết ý của Thiên Chúa không chỉ dừng lại nơi việc minh xác Đức Giê-su là Con của Thiên Chúa Cha, là Đấng đã được chính Thiên Chúa Cha tuyển chọn, sai đến cứu chuộc thế gian này, bằng cuộc xuất hành của Đức Giê-su sắp hoàn thành ở Giêrusalem, mà còn nhắm tới mục đích là mời gọi các môn đệ hãy vâng nghe lời chỉ dạy của Đức Giê-su Ki-tô. Đây cũng là một sứ điệp vô cùng quan trọng mà Thiên Chúa muốn gởi đến cho mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta chỉ có đón nhận Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, là Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn, sai đến cứu chuộc nhân loại bằng cuộc xuất hành của Người, mà không vâng nghe biết bao nhiêu lời chỉ dạy của Người, thì làm sao người ta có thể trở thành môn đệ của Đức Giê-su được? Đức Giê-su đã đến dạy cho chúng ta biết về mầu nhiệm Thiên Chúa, về Nước Trời, về thế giới, vũ trụ vạn vật, về con người, về thế giới mai hậu : Thiên đường, hoả ngục, phán xét, rồi về đường vào Nước Trời, bổn phận, trách nhiệm của chúng ta đối với Thiên Chúa, với người khác, và với chính mình… cùng biết bao nhiêu giá trị, giáo huấn quý giá khác. Có thể nói cả kho tàng khôn ngoan của nhân loại này, được tìm thấy gốc rễ của chúng, nơi những lời dạy bảo của Đức Giê-su. Thử hỏi cho đến thế kỷ XXI này, nhân loại chúng ta có thể tìm đâu ra được những lời dạy khôn ngoan, hữu ích, cụ thể cho bằng những lời giảng dạy của Đức Giê-su Ki-tô. Hơn nữa, những lời giảng dạy của Đức Giê-su không chỉ có giá trị về sự khôn ngoan mà lại còn đầy uy quyền nữa. Vì những lời giảng dạy của Đức Giê-su cũng chính là sự hiện diện của Người, nên mới có quyền uy như vậy và lời của Đức Giê-su mới là lời hằng sống, chứ không phải là lời của những con người đã được an nghỉ trong cõi thiên thu muôn đời muôn kiếp rồi. Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng con !

Hôm nay, Chúa cho chúng con được cử hành biến cố Chúa hiển dung hay tự tỏ mình ra cho các môn đệ trên núi cao, để chuẩn bị lòng tin cho các ông và cho cả chúng con, đón nhận Đức Giê-su là Đấng Ki tô và cuộc xuất hành của Người. Đồng thời, Chúa cũng muốn mời gọi các môn đệ và chúng con hãy biết vâng nghe lời Đức Giê-su dạy bảo.Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa Giê su rất nhiều. Chúng con tha thiết nài xin Chúa Giê su ban ơn trợ giúp cho chúng con, để chúng con luôn vững tin mà thực hành những lời giảng dạy của Người. Amen.
Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR
Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo
Bình luận
error: Content is protected !!