Icon Collap
...
Trang chủ / Hiệp hành như Tê-rê-xa !

Hiệp hành như Tê-rê-xa !

Hôm nay, chúng ta cử hành thánh lễ mừng kính trọng thể thánh nữ Tê-rê-xa Hài đồng Giê-su, Tiến sĩ Hội thánh, Bổn mạng của các xứ truyền giáo, của Cộng đoàn Vinh và Hà Tĩnh tại Hà Nội, và của ca đoàn chúng ta. Cùng với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Thánh nữ Tê-rê-xa Hài đồng Giê-su, về tất cả những ơn lành mà chúng ta đã lãnh nhận được trong suốt 14 năm qua, thì đây cũng là cơ hội thuận tiện, để chúng ta suy gẫm, cầu nguyện, tìm hiểu, học hỏi về nỗ lực sống hiệp hành của Thánh nữ Tê-rê-xa. Nhờ đó, chúng ta sẽ biết xây dựng Giáo hội hiệp hành một cách nghiêm túc và hiệu quả, trong chính cộng đoàn cũng như ca đoàn Tê-rê-xa của chúng ta.

Hiệp hành của Tê-rê-xa !

Chúng ta biết rằng, Hiệp hành có thể được diễn tả một cách cụ thể dưới ba chiều kích là : Hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Vậy chúng ta hãy khám phá từng chiều kích, để hiểu được Tê-rê-xa đã thực hành những chiều kích đó như thế nào. Với hiệp thông, chúng ta liền nghĩ ngay đến sự gắn kết, nối kết một cách thâm sâu giữa chúng ta với đối tượng mà chúng ta gắn kết đến nỗi mà những bận tâm lo âu của đối tượng trở thành những bận tâm âu lo của chính chúng ta. Hiểu như vậy thì mới thấy được sự hiệp thông sâu xa giữa thánh Tê-rê-xa Hài đồng Giê-su với Hội thánh đã đạt đến mức mà thánh nhân đã thốt lên: giữa lòng Hội thánh, con sẽ là tình yêu. Thánh Tê-rê-xa luôn tự đặt cho mình câu hỏi : tôi là ai trong Hội thánh của Thiên Chúa và quyết đi tìm cho được câu trả lời và sống hết mình cho câu trả lời mà mình đã tìm và xác định. Thánh nữ muốn mình trở thành một bông hoa hồng ở giữa vườn hoa muôn sắc của Hội thánh, để đổ mưa tình yêu xuống trên toàn thể Hội thánh. Nói một cách khác là thánh Tê-rê-xa muốn trở thành một thứ keo để gắn kết chính mình với Hội thánh và gắn kết những thành phần trong Hội thánh lại với nhau, để mình luôn ở trong Hội thánh và Hội thánh luôn ở trong mình. Hội thánh với mình là một thân mình, thuộc về nhau và không thể tách rời nhau. Tất cả những bận tâm, trăn trở, lo âu của Hội thánh là của chính mình vậy. Còn về tham gia được nhắc đến ở đây chính là sự đồng tham gia vào trong mọi sinh hoạt của Hội thánh. Dù là một nữ tu nhốt mình trong bốn bức tường của dòng tu kín, nhưng Tê-rê-xa Hài đồng luôn ý thức rõ mình là một thành phần trong Hội thánh nên phải tích cực tham gia xây dựng Hội thánh với những công việc cụ thể như cầu nguyện liên lỉ cho các thành phần trong Hội thánh, dâng những việc làm hãm mình hy sinh để chỉ cho Hội thánh… Thánh nữ Tê-rê-xa ý thức rất rõ trách nhiệm của mình trong Hội thánh và siêng năng trung thành thực thi bổn phận và trách nhiệm của mình mỗi ngày. Đồng thời, thánh Tê-rê-xa cũng ý thức và xác tín rõ sứ vụ phục vụ ơn cứu độ của Thiên Chúa, qua những việc cụ thể là dâng những việc làm hàng ngày, dù là bé nhỏ nhất, vì lòng yêu mến Thiên Chúa để cầu cho những người chưa có đức tin, được ơn nhận biết Thiên Chúa và trở về làm con dân của Người. Bởi vậy, số người trở lại với Thiên Chúa, nhờ lời cầu nguyện và những việc làm hy sinh cụ thể của thánh Tê-rê-xa Hài đồng Giê-su rất đông. Vậy thì chúng ta hãy noi gương thánh nữ mà hiệp hành với Hội thánh.

Bài đọc thêm: Mừng Tổng lãnh Thiên thần !

Hiệp hành như Thánh nữ !

Sau khi đã suy gẫm, cầu nguyện và chiêm ngắm thánh Tê-rê-xa đã hiệp hành với Hội thánh một cách tuyệt vời, chúng ta hãy bắt chước thánh nữ mà sống hiệp hành với Hội thánh. Đặc biệt, đối với các thành viên của Cộng đoàn Vinh và Hà Tĩnh tại Hà Nội nói chung, cũng như các thành viên trong ca đoàn Tê-rê-xa Hài đồng Giê-su, hãy gắn chặt đời mình với Cộng đoàn, Ca đoàn như cành nho với cây nho vậy. Hãy ý thức và xác tín rằng Cộng đoàn và Ca đoàn là nơi mang lại sự sống cho mình. Bởi vậy, chúng ta luôn biết cám ơn và gắn chặt đời mình với Cộng đoàn và Ca đoàn. Hãy mang lấy tất cả những ưu tư, trăn trở, lo âu của Cộng đoàn và Ca đoàn làm của chính mình và nỗ lực phấn đấu hết mình để làm cho Cộng đoàn và Ca đoàn ngày càng phát triển cũng như sinh hoa kết trái nhiều hơn. Hãy tự đặt câu hỏi cho mình là giữa lòng của Cộng đoàn và Ca đoàn, tôi sẽ là gì đây? Tôi đã làm được những gì cho sự phát triển của Cộng đoàn và Ca đoàn? Tôi có phải là một thành phần thật ở trong Cộng đoàn và Ca đoàn hay chỉ là một tham dự viên, hay một khách mời, khi vui thì đến, còn khi buồn thì không đến? Tôi đã đóng góp hết sức mình cho sự thăng tiến và phát triển của Cộng đoàn và Ca đoàn chưa? Tôi có ý thức, xác tín và bận tâm đến sứ vụ cứu độ con người mà Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi như thế nào rồi ? Tôi đã biết làm tất cả mọi sự, dù là công việc bé nhỏ nhất, vì lòng yêu mến Thiên Chúa, để chỉ cho những người chưa thể nhận biết Thiên Chúa, được ơn trở về với Thiên Chúa như thánh Tê-rê-xa đã làm gương cho chúng ta chưa hay là chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến ơn cứu độ của những người khác? Chúng ta đã biết sống theo tinh thần trẻ thơ, đơn sơ, giản dị và tuyệt đối tin tưởng, tín thác vào tình thương của Thiên Chúa? Nếu chúng ta đã sống theo tinh thần của chị thánh Tê-rê-xa Hài đồng Giê-su, nghĩa là đã biết hiệp thông sâu xa với Hội thánh mà cụ thể là với Cộng đoàn Vinh và Hà Tĩnh tại Hà Nội, với Ca đoàn, biết tích cực tham gia xây dựng, phát triển Cộng đoàn và Ca đoàn, cùng siêng năng, chăm chỉ lo cho ơn cứu độ của Thiên Chúa, thì chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn thánh quan thầy Tê-rê-xa. Ngược lại, nếu chúng ta chưa sống hết mình, chưa tham gia xây dựng và phát triển Cộng đoàn và Ca đoàn cũng như chưa ý thức, xác tín và thực thi sứ vụ phục vụ ơn cứu rỗi của Thiên Chúa, thì chúng ta hãy tranh thủ ăn năn sám hối, quyết tâm trở về với Thiên Chúa, với Ca đoàn và Cộng đoàn Vinh- Hà Tĩnh tại Hà Nội, để cùng nhau hợp sức, đồng lao cộng khổ xây dựng và làm cho Cộng đoàn và Ca đoàn trở thành những vườn nho xinh đẹp và sinh nhiều hoa thơm trái ngọt cho Thiên Chúa chúng ta.

Cầu nguyện với thánh Tê-rê-xa !

Thân lạy thánh nữ Tê-rê-xa Hài đồng Giê-su, Bổn mạng của Ca đoàn và Cộng đoàn Vinh và Hà Tĩnh tại Hà Nội chúng con ! Nhìn lại hành trình 14 năm trôi qua, chúng con đã nhận được biết bao ơn lành của Thiên Chúa ban tặng, nhờ sự chuyển cầu linh nghiệm của ngài. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Thiên Chúa, cám ơn thánh quan thầy Tê-rê-xa Hài đồng rất nhiều. Chúng con xin thánh quan thầy Tê-rê-xa Hài đồng Giê-su tiếp tục cầu bầu cho chúng con, để trên chặng đường mới, chúng con luôn biết trung thành bước đi trên con đường đơn sơ, bé nhỏ, tín thác, khiêm hạ và yêu mến mà chính thánh nữ đã đi trước và làm gương cho chúng con. Amen.

Bài đọc thêm: Hãy tôn sùng Trái tim Đức Trinh nữ Maria !

 

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận
error: Content is protected !!