Icon Collap
...
Trang chủ / Lòng tin và việc phục vụ!

Lòng tin và việc phục vụ!

Đối với những người tín hữu Kitô thì lòng tin vào Thiên Chúa và sự phục vụ Người, chiếm giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống của mình. Cũng bởi vậy mà Lời Chúa trong Chúa Nhật thường niên, tuần XXVII, một lần nữa, lại nhắc cho chúng con nhớ về vị trí, vai trò của lòng tin cũng như tinh thần phục vụ của các môn đệ đi theo Đức Giê-su Ki-tô. Vậy, chúng ta cùng cầu xin Chúa Thánh Thần ngự đến, soi sáng và hướng dẫn cho mỗi người chúng ta hiểu rõ hơn về giá trị của lòng tin và tinh thần phục vụ mà Đức Giê-su nói tới trong đoạn Tin Mừng này.

Lòng - tin- và- việc - phục - vụ

Xin Thầy ban thêm lòng tin !

Sau khi các tông đồ thưa với Đức Giê-su rằng :”Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”, Chúa liền phán rằng :”Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này rằng :”Hãy bứng rễ lên, đi xuống dưới biển kia mà mọc” nó cũng sẽ vâng lời anh em. Vậy thì sứ điệp mà Đức Giê-su đã muốn nói với chúng ta sau những lời này là gì vậy? Rõ ràng là không phải ngẫu nhiên mà các tông đồ lại xin Chúa Giê su ban thêm lòng tin cho họ, mà không đi xin một người khác. Bởi vì, chắc chắn các ông hiểu rõ lòng tin của mình hơn ai hết và biêt chắc rằng chính Đức Giê-su, Thầy của họ, mới là Đấng có khả năng để ban thêm lòng tin cho các ông. Chúng ta biết rằng các tông đồ là những người được chính Đức Giê-su mời gọi, tuyển chọn, đào tạo huấn luyện và được trực tiếp nghe rõ những lời giảng dạy và thấy rõ những phép lạ Đức Giê-su thực hiện giữa dân chúng. Vậy mà lòng tin của các ông vào Đức Giê-su vẫn mỏng manh, yếu đuối, thì thử hỏi lòng tin của mỗi người chúng ta vào Đức Giê-su sẽ như thế nào ! Đức Giê-su còn nói với các tông đồ là nếu như họ có được lòng tin chỉ bằng hạt cải thì vẫn có khả năng truyền lệnh cho những vật vô tri như cây dâu phải tuân theo. Nghe xong những lời này của Đức Giê-su, thì các tông đồ im luôn. Dường như Thầy Giê su đang thách thức lòng tin của các ông vào Ngài, khiến cho các ông càng cảm thấy lòng tin của mình thật là bé bỏng, chưa thấm vào đâu so với một lòng tin đích thực mà Đức Giê-su mong muốn. Nhưng để cho các tông đồ không rơi vào tình trạng thất vọng hay là quá tự mãn về lòng tin của mình, Đức Giê-su đã hướng họ về một hướng khác : đó là tinh thần phục vụ Thiên Chúa trong khiêm hạ.

Bài đọc thêm: Ma quỷ sẽ sàng anh em như sàng gạo

Lòng - tin- và- việc - phục - vụ

Phục vụ như một tôi tớ !

Lòng tin vào Đức Giê-su Ki-tô không hệ tại nơi những xác tín trong lòng hay những tuyên tín ngoài miệng mà phải dẫn người ta đến việc phục vụ Đức Giê-su Ki-tô trong sự khiêm hạ, như một tôi tớ vậy. Bởi thế, sau khi thức tỉnh lòng tin của các tông đồ vào Ngài, Đức Giê-su đã nhắc nhở các ông rằng :”Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó :”Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!”? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy :khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm thì hãy nói : chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi”(Lc 17,7-10). Với những lời căn dặn này, Đức Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta về tinh thần phục vụ trong khiêm nhường vì chúng ta chỉ là những tôi tớ của Thiên Chúa, chứ không phải ông chủ. Chúng ta không có quyền đòi hỏi Thiên Chúa phải phục vụ chúng ta, sau khi chúng ta đã phục vụ Thiên Chúa, như có một số người vẫn than trách Thiên Chúa, khi thấy mình đã hy sinh phục vụ Người mà vẫn gặp phải những chuyện đau thương mà lẽ ra mình không phải gặp. Thay vào đó, chúng ta luôn biết chu toàn bổn phận của mình một cách cụ thể, ngoan ngoãn mà không bao giờ được lẩm bẩm kêu ca, than trách Thiên Chúa, nhất là trong hoàn cảnh gặp phải những khó khăn thử thách. Lòng tin phải đạt tới mức trưởng thành như ông Job khi thưa lên với Thiên Chúa rằng : “Thân trần truồng sinh ra từ lòng mẹ tôi sẽ trở về đất cũng trần truồng. Chúa ban cho Chúa lấy lại đi. Xin chúc tụng danh Chúa… Chúng ta biết đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao?” Chính nhờ lòng tin trưởng thành như thế mà ông Job đã được kể là người công chính, đạo hạnh và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là tấm gương cho chúng ta trong việc sẵn sàng đón nhận mọi sự xảy đến với mình, trong sự vâng phục hoàn toàn thánh ý của Thiên Chúa.

Lòng - tin- và- việc - phục - vụ

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa nhắc cho chúng con nhớ rằng lòng tin của chúng con vào Chúa là quý hóa nhất, làm nên sức mạnh đòi non lấp bể cho những người tin, nhưng lòng tin này cũng rất chi là mong manh, yếu đuối. Bởi thế, chúng con phải ý thức rõ điều này mà khiêm tốn xin Chúa ban thêm lòng tin mỗi ngày, cũng như các tông đồ xưa vậy. Hơn nữa, Chúa còn dạy cho chúng con luôn biết hạ mình khiêm nhường phục vụ Chúa như một tôi tớ trung thành, không bao giờ được đòi hỏi Chúa phải làm cái này hay cái kia cho mình. Để nhờ đó, chúng con mới xứng đáng làm môn đệ của Chúa. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa Giê su rất nhiều. Cúi xin Chúa Giê-su dủ thương, tiếp tục ban ơn nâng đỡ, giúp chúng con có được một lòng tin trưởng thành thật sự, mà phụng sự Chúa mỗi ngày một tốt hơn. Amen.

Bài đọc thêm: Vô cảm – căn bệnh đáng sợ!

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!