Icon Collap
...
Trang chủ / Đức ái là đích điểm của Lề Luật !

Đức ái là đích điểm của Lề Luật !

Hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng chúng ta phải luôn luôn làm điều thiện: không thể có lúc làm điều thiện rồi lúc khác lại xao nhãng tình yêu thương người lân cận. Tình yêu phát xuất từ ​​Thiên Chúa dẫn chúng ta đến Lề Luật Tối Cao, mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta trong điều răn mới: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con” (Ga 13:34). Chúa Giêsu không vi phạm Luật Môsê, Ngài không chỉ trích nó, vì chính Ngài là người nghiêm chỉnh tuân giữ các giới luật của Luật Môsê và hằng đi vào hội đường vào những ngày Sabbát! Điều mà Chúa Giêsu chỉ trích là cách giải thích Luật hẹp hòi của các luật sĩ và người Pharisêu, một cách giải thích ít có chỗ cho lòng thương xót!

Bài đọc thêm: Hãy hiệp nhất nên một đoàn chiên!

Đức Giêsu Kitô đã đến để loan báo Tin Mừng cứu độ, nhưng những kẻ chống đối Người không tin, lại tìm cớ chống lại Người: “Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy ngày Sabbát không, để tố cáo Người.” (Mc 3,1-2). Qua câu chuyện chữa người bị bại tay này, chúng ta có thể thấy được sự dạt dào phúc lộc của Thiên Chúa, đồng thời, chúng ta cũng thấy được sự cứng lòng của những con người kiêu ngạo, họ tin rằng họ có lý đúng. Những người Pharisêu liệu có vui mừng khi thấy người người bị bại tay này khỏe lại không?  Không, ngược lại, họ còn tự làm mình ra mù quáng hơn nữa, đến độ đi thông đồng với phe Hêrôđê – vốn là kẻ thù truyền kiếp của họ – để tìm cách giết Đức Giêsu. Đây quả là một sự hợp tác ngu muội!

Bằng hành động của mình, Chúa Giêsu cũng giải phóng ngày Sabbát khỏi gông cùm do các luật sĩ và người Pharisêu đặt ra, đồng thời Người trả lại cho ngày ấy ý nghĩa đích thực của nó: Ngày Sabbát  là ngày hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người, ngày giải thoát con người khỏi ách nô lệ, ngày giải thoát con người khỏi chế độ nô lệ là thế lực của cái ác. Thánh Augustinô đã nói với chúng ta: “Ai có lương tâm thanh thản thì tâm hồn sẽ được thanh thản, và sự thanh thản này chính là ngày Sabbát của tâm hồn họ”. Trong Chúa Giêsu Kitô, ngày Sabbát đã mở ra cho con người có cơ hội đón nhận mọi Ơn Phúc của Thiên Chúa!

Bài đọc thêm: Sống hiệp thông và sống thánh!

Cha Joaquim MESEGUER García (Rubi, Barcelona, ​​Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!