Icon Collap
...
Trang chủ / Chỉ có dấu lạ duy nhất !

Chỉ có dấu lạ duy nhất !

Tin Mừng là một quyển sách đầy những chuyện lạ về Đức Giê-su. Tuy nhiên, người Do Thái vẫn không lấy làm thỏa mãn về những việc lạ Đức Giê-su đã thực hiện ở giữa dân. Họ muốn một dấu lạ được chính Đức Giê-su thực hiện, theo yêu cầu của họ. Vì thế, khi thấy có những người Do Thái tụ tập quanh mình khá đông thì Đức Giê-su nói với họ rằng :“Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không thấy được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Gio-na”. Vậy thì dấu lạ duy nhất về ông Gio-na thực chất là dấu lạ nào vậy? Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ngự đến soi sáng và hướng dẫn cho mỗi người trong chúng ta hiểu rõ được dấu lạ duy nhất này là dấu lạ nào? và giá trị của dấu lạ này đối với từng người trong chúng ta.

Chỉ có dấu lạ duy nhất !
Chỉ có dấu lạ duy nhất !
Gio-na dấu lạ cho Ni-ni-vê !

Bài Sách Thánh thứ nhất kể lại cho chúng ta câu chuyện về ngôn sứ Gio-na, được Thiên Chúa sai đến thành phố có tên gọi là Ni-ni-vê, để rao giảng, kêu gọi người dân ở đây, bỏ đường tội lỗi mà quay trở về với Thiên Chúa. Nhưng ông Gio-na vì sợ quá, không dám đến đó để thi hành sứ vụ, nên đã lên tàu trẩy đi vùng khác. Nhưng rồi sóng gió nổi lên, người ta đã bắt Gio-na vứt xuống sông thì mọi việc mới trở lại bình thường. Gio-na bị một con cá kình nuốt vào bụng ba ngày đêm, sau đó nhả ra khỏi miệng. Ông tiếp tục đi rao giảng, kêu gọi dân thành Ni-ni-vê bỏ đường tội lỗi trở về với Thiên Chúa. Từ vua quan, thần dân cho đến súc vật, nghe theo lời rao giảng của Gio-na đã bỏ đường tội lỗi, sám hối trở về với Thiên Chúa. Nhờ đó, họ đã thoát khỏi sự trừng phạt của Thiên Chúa. Quả thật, vì tội lỗi của dân thành Ni-ni-vê mà ngôn sứ Gio-na, vì quá sợ hãi, đã bị vứt xuống sông, để làm nguôi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, và sau đó nằm trong bụng cá kình ba ngày đêm mới bị nhả ra bên bờ sông, để đi rao giảng cho dân thành Ni-ni-vê. Nhờ dấu lạ đó mà dân thành Ni-ni-vê đã sám hối, bỏ đường tội lỗi, trở về với Thiên Chúa. Còn thế hệ gian ác này thì sao? Lời Đức Giê-su nói : Gio-na sẽ trở nên dấu lạ duy nhất cho thế hệ gian ác này có nghĩa là sao? Thưa rằng Gio-na là hình ảnh tiên báo về chính Đức Giê-su sau này !
Bài đọc thêm: Có được tin bói toán trong ngày Tết ?
Chỉ có dấu lạ duy nhất !

Chỉ có dấu lạ duy nhất !

Giê-su, dấu lạ thế hệ này !

Đức Giê-su nói rõ cho thế hệ gian ác này là chỉ được thấy một dấu lạ duy nhất đó là Gio-na ở trong bụng kình ngư ba ngày đêm như thế nào, thì Con Người cũng ở lại trong lòng đất ba ngày đêm như vậy. Với khẳng định này, Đức Giê-su cho chúng ta thấy rõ : dấu lạ duy nhất mà thế hệ gian ác này được chứng kiến đó là cái chết và sự phục sinh vinh hiển của Đức Giê-su, Đấng cao trọng hơn Gio-na rất nhiều. Bởi vậy, mà ngày phán xét sau cùng, dân này sẽ bị xử nặng hơn những cư dân thành Ni-ni-vê, vì khi mà ngôn sứ Gio-na đến rao giảng thì người ta đã sám hối ăn năn trở về với Thiên Chúa. Còn thế hệ này, còn có Đấng cao trọng hơn Gio-na đến rao giảng, mà vẫn cứng lòng, không chịu tin. Còn chúng ta thì sao? Liệu chúng ta có giống như dân thành Ni-ni-vê là sám hối trở về với Thiên Chúa, hay là giống như thế hệ gian ác mà Đức Giê-su nhắc đến trong Tin Mừng, là không tin vào lời rao giảng của Ngài, mà lại còn đòi những dấu lạ khác? Liệu dấu lạ duy nhất cho thế hệ gian ác và chính chúng ta đó là cái chết và sống lại của Đức Giê-su đã được cử hành trên bàn thờ mỗi ngày, có được chúng ta đón nhận hay không ? Nếu chúng ta biết dọn mình đón nhận Đức Giê-su cử hành cái chết và sống lại trên bàn thờ mỗi ngày, thì chúng ta sẽ giống như dân Ni-ni-vê. Còn nếu chúng ta không đón nhận lễ tế của Đức Giê-su dâng trên bàn thờ mỗi ngày thì chúng ta sẽ giống như thế hệ gian ác thời của Đức Giê-su vậy.

Chỉ có dấu lạ duy nhất !

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su, Chúa của chúng con ! Hôm nay Chúa muốn nói rõ cho chúng con về dấu lạ duy nhất mà Chúa muốn chúng con đón nhận đó chính là việc Chúa thực hiện cuộc vượt qua cái chết và sống lại trên bàn thờ mỗi ngày, để mang lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa Giê-su rất nhiều. Chúng con xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con luôn biết dọn lòng để đón lấy Chúa trong Bí tích Thánh Thể. Nhờ đó, chúng con sẽ được Chúa ngự đến mà giúp cho chúng con biết quay trở về với Thiên Chúa với lòng sám hối chân thành. Amen.
Bài đọc thêm: Trở về với Đức Giê-su !

 

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh. CSsR
Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận
error: Content is protected !!