Icon Collap
...
Trang chủ / Được sinh ra bởi Thần Khí !

Được sinh ra bởi Thần Khí !

Hôm nay một trong những “thủ lãnh của người Do-thái” (Ga 3,1) đến gặp Chúa Giê-su. Tin Mừng cho chúng ta biết cuộc gặp gỡ diễn ra trong đêm: những người bạn đồng hành của ông ấy sẽ nói gì nếu họ biết về cuộc gặp gỡ này? Trong giáo huấn của Chúa Giê-su nói với ông, chúng ta khám phá ra một bài giáo lý về phép rửa, có lẽ được lưu truyền vào thời đó trong cộng đồng của những người rao giảng Tin Mừng.

Được sinh ra bởi Thần Khí !

Cách đây vài ngày, chúng ta đã cử hành Lễ Vọng Phục Sinh. Một phần của buổi canh thức này bao gồm việc cử hành lễ rửa tội, Lễ Vượt Qua, từ cái chết đến sự sống. Việc long trọng làm phép nước và lập lại những lời hứa khi rửa tội là những điểm chính của đêm thiêng liêng này. Trong nghi thức rửa tội có nhúng mình trong nước (biểu tượng của cái chết) và trồi lên khỏi nước (hình ảnh của sự sống mới). Chúng ta đắm chìm trong tội nguyên tổ và trỗi dậy đổi mới. Đây là điều Chúa Giêsu gọi là “tái sinh” (x. Ga 3,3). Đây là “sinh ra từ nước”, “sinh ra từ Thần khí ” hay “do hơi thở của gió”…
Bài đọc thêm: Vị tông đồ của Thần khí.

Nước và Thần khí là những biểu tượng được Chúa Giê-su sử dụng. Cả hai đều diễn tả hành động của Chúa Thánh Thần, Đấng thanh tẩy và ban sự sống, Đấng thanh tẩy và hồi sinh, Đấng làm dịu cơn khát và là hơi thở, Đấng làm mềm mại và làm cho nói năng. Nước và Thần Khí là một và giống nhau.

Được sinh ra bởi Thần Khí !Bài đọc thêm: Thần khí Phục sinh.

Ngược lại, Chúa Giê-su cũng nói đến sự đối nghịch giữa xác thịt và thần linh: “Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí.” (Ga 3,6). Con người xác thịt được sinh ra thì xuất hiện ở hạ giới. Nhưng con người thiêng liêng chết trong xác thịt của mình và được sinh ra vào lúc chịu phép Rửa tội, nghĩa là được tái sinh. Thánh Phaolô, trong thư gửi tín hữu Rôma đã có những cảm nhận thật sâu sắc mà chúng ta có thể chọn để làm đề tài suy gẫm, cũng như lấy làm kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng ta, nhất là trong Mùa Phục Sinh này: “Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.” (Rm 6,3-4) .

Cha Josep Mª MASSANA Mola OFM (Barcelona, ​Tây Ban Nha)

Truyền thông sinh viên công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!