Icon Collap
...
Trang chủ / Phải được sinh lại bởi ơn trên !

Phải được sinh lại bởi ơn trên !

Hôm nay Chúa Giê-su nói với chúng ta về sự khó nhìn thấy trước và khó biết được những hoạt động của Chúa Thánh Thần: trong thực tế, “ Gió muốn thổi đâu thì thổi” (Ga 3:8). Điều này có liên quan đến những lời minh chứng mà chính Người sẽ ban cho chúng ta và sự cần thiết để được tái sinh! Chúa phán rõ ràng: “Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên ” (Ga 3,7); Tái Sinh để có một cuộc sống mới vô cùng cần thiết để đưa chúng ta vào Sự Sống đời đời! Tự kéo mình lên Nước Thiên Đàng thôi thì chưa đủ, cần phải có một đời sống mới được tái sinh nhờ tác động của Thần Khí Thiên Chúa. Tất cả những gì liên quan đến chúng ta, từ đời sống nghề nghiệp và gia đình của chúng ta, từ những liên quan đến các hoạt động thể thao và văn hóa, cả đến sự giải trí của chúng ta và trên hết là đời sống đạo đức của chúng ta… Tất cả phải được biến đổi theo ý nghĩa Ki-tô giáo và bằng những hoạt động của Thiên Chúa. Tất cả mọi thứ, xuyên suốt, phải được thấm nhuần bởi Thần Khí của Người. Không có gì, hoàn toàn không có gì, nằm ngoài sự đổi mới mà Thiên Chúa hoạt động trong chúng ta nhờ Thánh Thần của Người.

Phải được sinh lại bởi ơn trên !
Bài đọc thêm: Mặc cảm.
Chúng ta cần một sự biến đổi, một sự biến đổi mà Chúa Giê-su Ki-tô là chất xúc tác. Người là Đấng trước đây đã bị treo trên Thập giá và cũng là Đấng đã được phục sinh, Người là Đấng có thể khiến Thánh Linh của Thiên Chúa được sai đến với chúng ta. Người đến từ trên cao; bằng quyền phép của mình, Người đã cho chúng ta thấy sức mạnh và lòng nhân ái của Người; Người luôn làm theo ý của Chúa Cha; Chính Người đã đổ giọt máu cuối cùng của mình cho chúng ta. Nhờ Thần Khí mà Người sẽ sai đến, chúng ta “sẽ có thể lên Nước Trời, chỉ mình Người cho chúng ta được làm nghĩa tử, chỉ mình Người cho chúng ta can đảm gọi Thiên Chúa bằng danh ‘Cha’, thông phần ân sủng của Chúa Kitô và quyền dự phần vào vinh quang vĩnh cửu” (Thánh Basiliô Cả).

Phải được sinh lại bởi ơn trên !

Chúng ta hãy bảo đảm rằng chúng ta sẽ luôn nhạy bén và mềm dẻo để các hoạt động của Chúa Thánh Thần được thể hiện nơi chúng ta; chúng ta hãy biết lắng nghe Người và sẵn sàng thực hiện những linh hứng Người ban cho , để mỗi người chúng ta – ở ngay chính địa vị bình thường của mình – chúng ta sẽ là một tấm gương cao đẹp chiếu tỏa ánh sáng của Chúa Ki-tô!
Bài đọc thêm: Sinh lại bởi nước và Thần khí.

Cha Xavier SOBREVÍA  Vidal (Sant Just Desvern, Barcelona, ​​Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!