Icon Collap
...
Trang chủ / Chúa Giê-su thăng thiên !

Chúa Giê-su thăng thiên !

Hôm nay, chúng ta được phép chiêm ngắm phép lành bằng đôi tay – cử chỉ cuối cùng của Chúa trên trần gian (Lc 24,51). Hoặc là chúng ta cũng nhìn ngắm những dấu chân được khắc ghi trên những gò đất – dấu hiệu cuối cùng có thể nhìn thấy được về sự đi qua của Thiên Chúa trên trái đất của chúng ta. Đôi khi, gò đất này được thể hiện dưới dạng một tảng đá, và dấu vết của các bước đi của Người đã không khắc trên đất mà là trên đá. Như thế là Người ngụ ý nói đến Tảng Đá Giáo Hội mà Người đã thiết lập và chẳng bao lâu nữa sẽ được phong ấn bởi Gió và Lửa của Ngày Lễ Hiện Xuống.

Chúa Giê-su thăng thiên !
Bài đọc thêm: Kho báu.

Kể từ thời Cổ đại, nghệ thuật biểu tượng đã sử dụng những biểu tượng gợi ý này, đặc biệt là “đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa” (CV1,9) – hoặc là cùng một lúc những biểu tượng bóng tối và ánh sáng– đi kèm với rất nhiều biểu hiện của Thiên Chúa kể từ thời Cựu Ước. Và như thế, Khuôn Mặt của Thiên Chúa sẽ làm cho con người chúng ta phải luôn sững sờ, kinh ngạc! Thánh Phao-lô đã khẳng định: “Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh; mà Hội Thánh là thân thể Đức Ki-tô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn”.( Bài Đọc 2 – Êphêsô 1, 22).

Chúa Giê-su thăng thiên !

Thế nhưng, hôm nay Chúa Giê-su đã về Trời, vậy Người còn hiện diện với Hội Thánh như thế nào? Thánh Lê-ô Cả đã giúp chúng ta suy niệm về biến cố này: “Điều hữu hình nơi Đấng Cứu Độ của chúng ta đã biến thành những mầu nhiệm của Người”. Vậy Chúa Giê-su đã tỏ lộ sự hiện diện của Người trong những mầu nhiệm nào? Thưa, chính nơi những người mà Người đã ủy thác cho Giáo Hội của Người. Và cử chỉ chúc lành của Người vẫn hằng diễn ra trong suốt mọi cử hành phụng vụ, và những dấu vết đánh dấu con đường Người đi là các Bí Tích. Chính nhờ con đường này – nhờ các Bí tích mà chúng ta được dẫn đến sự viên mãn của cuộc gặp gỡ dứt khoát với Thiên Chúa. Trong bốn mươi ngày này, các Tông đồ sẽ có thời gian để làm quen với cách hiện hữu khác này của Thầy – như các nhà chú giải cho chúng ta biết – Người không “xuất hiện“, nhưng – theo một bản dịch sát nghĩa nhất là – Người “ tỏ mình “. Do đó, vào thời điểm gặp gỡ cuối cùng này, sự kinh ngạc lại xuất hiện. Vì các Môn đệ khám phá ra rằng từ nay trở đi, không những họ chỉ phải loan báo Lời Chúa, mà họ còn được hít thở sự sống và sức khỏe tâm hồn  bằng những cử chỉ hữu hình và những lời nói nghe được rõ ràng, qua Bí Tích Rửa Tội và qua tất cả các Bí Tích khác.

Chúa Giê-su thăng thiên !

Bài đọc thêm: Người tốt lành, đầy Thánh Thần.

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,18-20 ). “Mọi sự” này đang vang vọng xuyên không gian và thời gian, và hôm nay, đang tái tạo lại niềm hy vọng của chúng ta !

Tiến sĩ Josef ARQUER (Berlin, Đức)
Truyền thông sinh viên công giáo.

Bình luận
error: Content is protected !!