Icon Collap
...
Trang chủ / Lạy Cha, giờ đã đến!

Lạy Cha, giờ đã đến!

Hôm nay, Tin Mừng của Thánh Gioan – mà chúng ta đã đọc những ngày gần đây – bắt đầu nói với chúng ta về “Giờ”: “Lạy Cha, giờ đã đến” (Ga 17,1). Thời điểm tột đỉnh, sự vinh hiển của vạn vật, sự dâng hiến cuối cùng của Đức Kitô, Đấng tự hiến mình vì chúng ta… “Giờ” là một thực tại vô hình trước mắt Con Người; sẽ được tỏ bày qua cuộc đời của Chúa Giêsu, cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về viễn cảnh của thập giá! Giờ đã đến? Giờ của cái gì? Thưa đó là đã đến lúc con người được nhận biết danh Thiên Chúa, nghĩa là nhận ra những hành động, những phương cách Thiên Chúa hướng mình đến Nhân loại, cách Người nói với chúng ta qua Con của Người là Đức Kitô, Đấng Người yêu dấu.

Lạy Cha, giờ đã đến!”

Tất cả mọi người nam nữ hôm nay, những người được biết Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu (“Con đã truyền cho họ những lời Cha đã ban cho Con”: Ga 17,8), đều là những chứng nhân của Thiên Chúa, của Sự Sống lớn lên trong chúng ta nhờ bí tích rửa tội! Trong Chúa Giêsu Kitô chúng ta được sống, được hành động và được hiện hữu; Chính nơi Người, chúng ta tìm thấy những lời nuôi dưỡng chúng ta và làm cho chúng ta lớn lên; nơi Người, chúng ta khám phá ra điều Thiên Chúa muốn nơi chúng ta: Sự sung mãn, sự viên mãn của con người, một sự hiện hữu không sống vì vinh quang cá nhân, nhưng đúng hơn là được hiện hữu dựa vào chính Thiên Chúa và vinh quang của Người. Như Thánh Irênê nhắc nhở chúng ta, “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống”. Chúng ta hãy tôn vinh Thiên Chúa đã để cho con người đạt đến sự viên mãn!
Bài đọc thêm: Đức Giêsu cầu nguyện !

Lạy Cha, giờ đã đến!”

Chúng ta được ghi dấu bởi Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô; chúng ta hãy làm việc không ngừng vì vinh quang của Thiên Chúa, những công việc ấy chính là biết tham gia, biết đặt mình vào việc phục vụ cuộc sống của mọi con người tuỳ theo từng trường hợp, từng hoàn cảnh… Có nghĩa là hãy cố gắng góp phần vào các hoạt động vì những lợi ích hữu hiệu cho con người, vì hạnh phúc đích thực của con người, để khuyến khích họ trong niềm vui cũng như trong nỗi buồn, cảm thương những người yếu đuối… Tóm lại: hãy cởi mở với ” Cuộc Sống  – tức là Sự Sống của Thiên Chúa.

Lạy Cha, giờ đã đến !

Qua Thần Khí, Thiên Chúa hoạt động bên trong mỗi con người và ngự sâu bên trong từng con người, Người không ngừng khuyến khích chúng ta biết tìm ra những giá trị của Tin Mừng. Hãy mở lòng ra, bởi Tin Mừng chính là sự thể hiện niềm hạnh phúc giải thoát mà Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta!
Bài đọc thêm: Cách phục vụ Thiên Chúa muốn !

Cha Pere OLIVA March

(Sant Feliu de Torello, Barcelona, ​​Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!