Icon Collap
...
Trang chủ / Nền tảng của người cầm đầu !

Nền tảng của người cầm đầu !

Hôm nay, Tin Mừng kể cho chúng ta về một trong những lần Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ. Một cách sâu xa, cuộc đối thoại giữa Chúa và thánh Phêrô cho chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa như là tình yêu lớn lao của Người dành cho các môn đệ và thế giới. Đây không chỉ là cuộc đối thoại bình thường giữa Chúa Giêsu và thánh Phêrô. Cả Chúa Giêsu và Thánh Phêrô đều nói về tình yêu, mỗi người từ quan điểm riêng của mình. Ba câu hỏi của Chúa Giêsu: ” Anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” (Ga 21,15) có thể coi như một lời khẳng định mới về thân phận kép của Phêrô, đó là: một đàng là môn đệ yêu mến Thầy hơn các môn đệ khác, đàng khác là môn đệ yêu mến, Phêrô phải hơn những người bạn đồng hành của ông. Dẫu trong trường hợp nào đi nữa, hành động yêu thương vĩ đại của Chúa Giêsu Kitô đã thúc giục Phêrô phải có câu đáp trả được phát xuất từ đáy tâm hồn!

Bài đọc thêm: Những người thay đổi thế giới!

Khi đáp lại “Thưa Thầy, vâng, Thầy biết con yêu mến Thầy”, Simon dường như nhận ra ba lần sa ngã của mình khi chối Chúa Giêsu, nhưng ông vững tin rằng  Con Thiên Chúa đang ở trước mặt ông, và chính Người là là Đấng đã nói với ông cũng như đã nói với các môn đệ : “lòng anh em đừng xao xuyến”, “bình an ở cùng anh em” (x. Ga 14,27; 20,19).

Chúa Giêsu kết thúc cuộc đối thoại rất quan trọng này với việc xác nhận sứ vụ của Phêrô và quyền tối thượng mà Người đã ban cho ông trước đó (x. Mt 16,18-20), đặc biệt, khi Chúa Kitô nói với ông “Hãy chăm sóc chiên của Thầy”. Việc chu toàn những sứ vụ Chúa Giêsu trao phó đòi hỏi một tình yêu phi thường, một tình yêu truyền giáo trong tâm hồn. Tình yêu truyền giáo này phải đi đến “cao trào”. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói, “tình yêu tạo ra những mối liên kết và mở rộng sự tồn tại khi nó đưa con người ra khỏi chính mình để đến với người khác”.

Bài đọc thêm: Thiên Chúa yêu con người!

Để thành công trong vai trò mục tử của mình, Chúa Giêsu Kitô đã đòi hỏi một đặc điểm cơ bản sau đây của tình yêu truyền giáo: Chúng ta phải Yêu mến Chúa hơn bất kỳ ai khác. Cuối cùng, với tư cách là những người theo Chúa Giêsu, chúng ta được yêu cầu thực hiện “luật xuất thần”. Nghĩa là, ai yêu thì phải “ra khỏi chính mình để tìm thấy sự lớn lên của mình trong người khác” (Phanxicô).

Cha Habel JADERA (Bogor, Indonesia)
Truyền thông sinh viên Công giáo

 

Bình luận
error: Content is protected !!