Icon Collap
...
Trang chủ / Tâm thức khi đến với Chúa !

Tâm thức khi đến với Chúa !

Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta xem xét ý hướng khi chúng ta tìm gặp Chúa Giê-su. Có những người đến với Người mà không có đức tin, không nhận ra uy quyền của Người: “Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?” (Mc 11:27-28). Nếu chúng ta không thưa chuyện với Chúa trong lời cầu nguyện của mình, thì quả là chúng ta không có đức tin. Nhưng, như Thánh Grêgôriô Cả đã nói, “khi chúng ta kiên trì cầu nguyện, Thiên Chúa dừng lại trong trái tim chúng ta và chúng ta được phục hồi thị lực đã mất.” Nếu tâm tính của chúng ta tốt, thì ngay cả khi chúng ta sai, mà thấy rằng người khác đúng, chúng ta sẽ hoan nghênh lời nói của họ. Nếu ý hướng của chúng ta tốt, cho dù chúng ta mang gánh nặng tội lỗi, thì khi chúng ta cầu nguyện, Chúa cũng sẽ làm cho chúng ta hiểu được nỗi khốn cùng của mình để chúng ta được giao hòa với Người, và hết lòng xin Người tha thứ qua Bí tích Sám Hối.

Tâm thức khi đến với Chúa !
Bài đọc thêm: Nỗi sợ và sự chữa lành.

Đức tin và lời cầu nguyện đi đôi với nhau. Thánh Augustinô nói với chúng ta rằng “nếu đức tin bị dập tắt, thì lời cầu nguyện cũng không còn nữa. Do đó, chúng ta hãy tin tưởng để đảm bảo hiệu quả của những lời cầu nguyện của chúng ta, và kiên tâm cầu nguyện thì đức tin của chúng ta sẽ không suy yếu. Đức tin sinh ra lời cầu nguyện, và đến lượt lời cầu nguyện giúp củng cố đức tin”. Nếu ý định của chúng ta tốt, và luôn biết hướng về Chúa Giê-su, thì chúng ta sẽ khám phá ra Người là ai và chúng ta sẽ hiểu khi Người hỏi chúng ta: “Phép rửa của ông Gioan đến từ trời hay từ người ta?” (Mc 11,30). Chính bởi đức tin, chúng ta biết rằng Người đến từ trời, và uy quyền của Người cũng đến từ Cha Người, là Thiên Chúa, và từ chính Người, vì Người là Ngôi Hai trong Ba Ngôi Chí Thánh.

Tâm thức khi đến với Chúa !
Bài đọc thêm: Thiếu…!

Vì biết Chúa Giê-su là Đấng cứu độ duy nhất của thế giới, nên chúng ta hãy hướng về Mẹ Maria là Mẹ của Người và cũng là Mẹ của chúng ta, để đón nhận lời và sự sống của Chúa Giê-su, với thiện ý và thiện chí, để chúng ta luôn được bình an và vui mừng làm con Thiên Chúa.

Cha Antoni BALLESTER Díaz (Camarasa, Lleida, Tây Ban Nha)
Truyền thông sinh viên công giáo.

 

Bình luận
error: Content is protected !!