Icon Collap
...
Trang chủ / Chúa biểu dương ơn cứu độ!

Chúa biểu dương ơn cứu độ!

Lời đáp ca mà chúng ta vừa đáp : “Chúa biểu dương ơn Người cứu độ” một cách cụ thể, khi chúng ta thực sự trở nên những thừa tác viên của Thiên Chúa, như thánh Phao lô Tông đồ đã sống và để lại cho chúng ta một bản kế hoạch hành động, để giúp cho mỗi người, cũng được trở nên những thừa tác viên của Thiên Chúa như ngài. Và trong bản kế hoạch mà thánh Tông đồ dân ngoại đã sống và ghi lại, thì Đức Giê-su đã tóm kết tất cả trong những lời chỉ dạy cụ thể :“Thầy bảo thật anh em : đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho; ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi”(Mt 5,39-42). Như vậy, để Thiên Chúa biểu dương ơn cứu độ của Người, chúng ta vừa phải nỗ lực trở nên thừa tác viên của Thiên Chúa, vừa phải vượt thắng lòng thù hận để yêu thương những người làm hại, làm khó và làm khổ chúng ta.

Thừa tác viên của Thiên Chúa !

Chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã biểu dương ơn cứu độ của Người nơi Đức Giê-su Ki-tô, Con Chí Ái của Người. Còn Đức Giê-su đã biểu dương ơn cứu độ của Thiên Chúa ngang qua cuộc tử nạn-thương khó và phục sinh của chính Ngài. Trong cuộc tử nạn-thương khó, Đức Giê-su đã đón nhận và thực hiện tất cả những gì mà thánh Phao lô Tông đồ vừa thuật lại cho chúng ta trong thư của ngài: “Chúng tôi kiên trì chịu đựng khi bị gian nan, khốn quẫn, ngặt nghèo, đòn vọt, tù tội, khi gặp biến loạn, bị nhọc nhằn, vất vả, mất ăn, mất ngủ. Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó bằng sự thanh khiết, sự hiểu biết, kiên nhẫn, nhân hậu nhờ Thánh Thần, nhờ tình yêu yêu không giả dối, nhờ lời sự thật, nhờ quyền năng của Thiên Chúa, nhờ lấy sự công chính làm vũ khí tấn công và tự vệ, khi vinh cũng như khi nhục, lúc mang tiếng xấu cũng như được tiếng tốt…”(2Cr 6, 3-7). Để trở thành tấm gương sáng và mời gọi các môn đệ bước theo mình, Đức Giê-su đã đón nhận tất cả mọi sự xảy đến với mình như là thánh ý của Thiên Chúa, không hề phản kháng, cãi lại, chửi rủa, thách thức, la lối om sòm. Hơn nữa, thánh Phao lô còn cho thấy ngài làm mọi việc, để không trở nên gánh nặng cho người khác, nhưng cũng không trở nên cớ vấp phạm cho những người chung quanh. Nhìn vào hành trình truyền giáo vĩ đại và những công trình mà thánh Phao lô Tông đồ đã để lại, chúng ta thấy rằng vị Tông đồ dân ngoại đã nói cái gì là sống được cái đó, theo đúng con đường mà Đức Giê-su đã đi. Thánh nhân quả là thừa tác viên của Thiên Chúa. Chỉ cần chúng ta nỗ lực thực hiện những gì mà thánh Phao lô đã viết cho chúng ta thì chắc chắn chúng ta sẽ trở nên những thừa tác viên của Thiên Chúa và sẽ làm cho Thiên Chúa biểu dương ơn cứu độ của Người, ngang qua những gì chúng ta đã sống.

Vượt thắng lòng thù hận kẻ thù !

Còn một cách cụ thể hơn, những xem ra khó khăn vô cùng mà Đức Giê-su mời gọi chúng ta là: hãy vượt thắng lòng thù hận để tha thứ cho kẻ thù của mình bằng việc chủ động đón nhận và trao ban gấp đôi những gì mà kẻ thù đòi hỏi nơi chúng ta. Như vậy, khi đối diện với sự dữ, sự ác, với những kẻ muốn làm hại mình, Đức Giê-su đã không chạy trốn hay né tránh và Ngài cũng không nổi loạn chống lại, đấu tranh cho đến cùng. Ngược lại, Đức Giê-su can đảm đối diện và đón nhận những gì mà kẻ thù đòi buộc mình một cách quảng đại, vượt quá những gì mà kẻ thù đòi hỏi. Đức Giê-su cho thấy không phải vì lép vế, bất lực, thua họ mà phải làm như vậy, nhưng Ngài muốn cho kẻ thù thấy rõ đây là chọn lựa, là con đường đưa đến bình an đích thực cho con người. Chính trên thập giá, Đức Giê-su đã xin Chúa Cha tha cho những kẻ hại mình, với lời biện hộ: chúng không biết những việc chúng làm. Khi tên đầy tớ xấc xược dám vả mặt Ngài vì thấy Đức Giê-su trả lời với thầy cả thượng phẩm một cách ngang nhiên, thì Ngài đã thách thức nó: nếu tôi nói sai thì hãy chứng minh, còn nếu tôi nói đúng thì sao anh lại đánh tôi? Như vậy, để trở nên những thừa tác viên của Thiên Chúa, Đức Giê-su đề nghị chúng ta hãy can đảm đi theo con đường của Ngài, đó là sẵn sàng đón nhận và trao ban gấp đôi những gì mà kẻ thù đòi hỏi mình: tát má trái giơ cả má phải; kiện áo ngoài cho cả áo trong; bắt đi một dặm thì mình đi hai dặm. Nếu chúng ta mà thực hiện được như vậy, thì chúng ta mới đón nhận được kết quả thật diệu kỳ và chúng ta mới có được xác tín chắc chắn về những chỉ dạy của Đức Giê-su là hoàn toàn xác đáng. Đặc biệt hơn nữa, khi chúng thực hiện được như lời Đức Giê-su chỉ dạy thì chúng ta sẽ trở nên những thừa tác viên của Thiên Chúa và sẽ biểu dương ơn cứu độ của Thiên Chúa một cách rõ nét nhất.

Bài đọc thêm: Kẻ thù thật của tôi là ai?

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng con ! Hôm nay, trong lời của Ngài, Chúa muốn chúng con hãy biểu dương ơn cứu độ của Thiên Chúa qua việc nỗ lực thực thi những gì mà thánh Phao lô Tông đồ đã sống và đã dạy để trở nên những thừa tác viên của Thiên Chúa. Hơn nữa, qua Tin Mừng, Chúa dạy chúng ta hãy diễn tả lòng yêu thương kẻ thù bằng việc quảng đại trao ban gấp đôi những gì mà họ đòi buộc mình. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng con. Chúng con biết chắc rằng: tự sức riêng mình, chúng con không thể nào yêu thương được kẻ thù như Chúa dạy và không thể nào thực hiện được những gì mà thánh Phao lô truyền lại. Bởi vậy, chúng con xin Chúa Giê-su Ki-tô tiếp thêm sức mạnh cho chúng con, để chúng con có thể trở thành những thừa tác viên của Thiên Chúa và biểu dương ơn cứu độ của Thiên Chúa cho những người đang sống với chúng con. Amen.

Bài đọc thêm: Tha thứ để được thứ tha!

Lm.Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!