Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy đi loan báo Tin Mừng!

Hãy đi loan báo Tin Mừng!

Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta loan báo Tin Mừng; Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Anh em hãy đi rao giảng” (x. Mt 10,7). Điều được rao giảng là Tin Mừng của Chúa Giêsu, Đấng hằng cố gắng nói với chúng ta về Nước Thiên Chúa, rằng Người là Đấng cứu độ của chúng ta, rằng Chúa Cha đã sai Người đến thế gian, và chính vì lý do này, nên Người là Đấng duy nhất có thể tái sinh chúng ta từ bên trong và chỉ có Người mới có thể thay đổi được xã hội mà chúng ta đang sống!

hay-di-loan-bao-tin-mung

Chúa Giêsu loan báo “Nước Trời đã đến gần”(Mt 10,7). Chính Người là Đấng đã công bố triều đại của Thiên Chúa, và triều đại ấy đang tiến triển giữa nhân loại; giữa những người nam và người nữ, khi con người biết làm cho sự thiện ngày càng tiến lên, và sự dữ mỗi ngày phải thoái lui.

Chúa Giêsu muốn tất cả mọi con người phải được cứu rỗi cả thân xác lẫn tinh thần; nhất là, trước sự chết là điều bí ẩn đang ám ảnh nhân loại, Chúa Giêsu đã đề ra cho chúng ta sự phục sinh. Một người sống nhưng đang chết vì tội lỗi, sẽ được trải nghiệm một cuộc sống mới khi anh ta được đón nhận lại ân sủng. Đó là một mầu nhiệm vĩ đại mà chúng ta bắt đầu cảm nghiệm được từ Phép Rửa Tội của mình: Kitô hữu chúng ta được mời gọi sống lại!

Bài đọc thêm: Đức Maria loan báo Tin Mừng!

hay-di-loan-bao-tin-mung

Đây là một ví dụ về cách Đức Thánh Cha Phanxicô tìm kiếm điều tốt đẹp cho con người: “‘Văn hóa từ chối’ này cũng khiến chúng ta trở nên vô cảm với sự thừa thãi và lãng phí thức ăn. Vứt bỏ thức ăn cũng giống như ăn cắp trên bàn của người nghèo, của những người đang đói!”

Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta phải luôn là sứ giả của hòa bình. Khi các linh mục của chúng ta cho một người bệnh rước lễ, chúng ta thường nói: “Xin bình an của Chúa đến với nhà này!” Và bình an của Chúa Kitô sẽ ngự đến và ở lại đó, nhưng với điều kiện phải có một đời sống nội tâm tốt thì mới xứng đáng lãnh nhận hồng ân Nước Thiên Chúa! Thế nhưng, chúng ta cũng thấy có biết bao con người luôn tìm cớ để không đón nhận Tin Mừng!

Chúng ta có một bổn phận lớn lao giữa lòng thế giới hôm nay, bổn phận đó chính là – Chúng ta không thể ngừng loan báo Tin Mừng vì chúng ta là Kitô hữu. Chúng ta sống Tin Mừng và chúng ta cũng phải giúp cho người khác sống Tin Mừng!

Bài đọc thêm: Sứ giả loan báo Tin Mừng!

hay-di-loan-bao-tin-mung

Cha Antonio BORDAS Belmonte

(L’Ametlla de Mar, Tarragona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!