Icon Collap
...
Trang chủ / Quê trời – Niềm hy vọng của chúng ta !

Quê trời – Niềm hy vọng của chúng ta !

Hôm nay, cùng với toàn thể Hội thánh Công giáo, chúng ta hân hoan cử hành đại lễ, mừng kính trọng thể Đức Maria, Mẹ của chúng ta, được Thiên Chúa ân thưởng cả xác và hồn về trời. Là con cái của Mẹ, chúng ta hãy chung lòng tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã làm cho Mẹ biết bao điều kỳ diệu, và một trong những điều kỳ diệu đó chính là đã ban cho Mẹ đạt được mục đích chung cục là được sống đời đời trong vinh quang của Nước Thiên Chúa. Chúng ta cũng xin Mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa cho tất cả chúng ta, được noi gương Mẹ, chuyên chăm lắng nghe và thực hành Lời Chúa mỗi ngày, để chúng ta cũng được về trời cả xác lẫn hồn như Mẹ và với Mẹ. Đặc biệt hơn nữa, chúng ta hãy xin Thiên Chúa ban cho chúng ta một đặc ân quan trọng là luôn biết suy gẫm về mục đích chung cục của cuộc đời mà nỗ lực vượt thắng những khó khăn thử thách trong từng ngày sống của mình, để luôn hướng về trời như Mẹ.

Mẹ là tia sáng hy vọng của chúng con !
Quả thật, Đức Maria được Thiên Chúa cho về trời cả xác lẫn hồn, không chỉ để ân thưởng cho Mẹ mà còn để nhắc cho chúng ta nhớ rằng hạnh phúc chung cục, hạnh phúc đời đời của mỗi người trong chúng ta chính là được về trời như Mẹ. Mẹ Maria được thuộc trọn về Thiên Chúa, được sống đời đời trong vinh quang của Nước Thiên Chúa chính là tia sáng hy vọng của chúng ta. Niềm hy vọng này đã được Đức Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần, với nhiều hình thức khác nhau : Thầy đi trước để dọn chỗ cho anh em và Thầy sẽ trở lại đón anh em, để Thầy ở đâu anh em cũng được ở đó, vì nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở; Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Ai tin vào tôi sẽ được sống muôn đời. Ta là sự sống và là sự sống lại. Ai tin vào tôi, dù đã chết thì vẫn sống… Hơn nữa, Đức Giê-su không chỉ dạy cho chúng ta về sự sống đời đời trong Nước Thiên Chúa mà còn đánh bại tử thần bằng cuộc phục sinh vinh hiển của Ngài để minh chứng cho chúng ta thấy rõ Ngài có toàn quyền trên tất cả mọi sự và những lời phán quyết của Đức Giê-su là hoàn toàn chân thật. Vì thế, việc Đức Maria, Đấng đầy ân phúc, luôn lắng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa, được Thiên Chúa cho về trời cả xác lẫn hồn là điều hiển nhiên. Chẳng nhẽ, Đức Giê-su, Đấng đã tuyên bố rõ ràng : Ta là Sự Thật và thách thức người ta tìm được những sai trái nơi Ngài, lại không thực hiện lời hứa của Ngài sao giành cho Đức Maria và cho những ai vâng theo lời Ngài sao!

Quê trời - Niềm hy vọng của chúng ta !

Quê trời - Niềm hy vọng của chúng ta !
Bài đọc thêm: Tôi đi tìm hạnh phúc.

Chúa Giê-su, niềm hy vọng chân thật !
Không chỉ dừng lại nơi Đức Maria được về trời cả hồn lẫn xác như Đức Giê-su, con của Mẹ, mà niềm hy vọng của chúng ta còn được Thiên Chúa tỏ lộ rất rõ trong công trình sáng tạo và cứu chuộc của Thiên Chúa. Rõ ràng Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta là người trọn vẹn gồm xác-hồn, chứ không phải chỉ có xác hay chỉ có hồn mà thôi. Bởi vậy, nếu Thiên Chúa chỉ cho hồn chúng ta được về với Người, còn xác phải ở lại trần gian này thì liệu công trình sáng tạo của Thiên Chúa có đồng nhất hay là tự mâu thuẫn? Vả lại, nếu Thiên Chúa chỉ cần cứu hồn của chúng ta thì Đức Giê-su đâu cần phải có một thân xác, để nhập thể vào trong cung lòng của Đức Maria, mà được sinh ra trong trần gian này để cứu độ chúng ta? Rồi khi Phục sinh, Chúa Giê-su cần gì phải phục sinh thân xác, cho người ta sờ vào, rồi cùng ăn với các môn đệ được? Ngược lại, Đức Giê-su Phục sinh chính thân xác của Ngài để cho chúng ta biết rằng Ngài đến cứu chúng ta không chỉ có linh hồn mà cả thân xác nữa. Ngài cứu chúng ta về lại cho Thiên Chúa một cách trọn vẹn và hoàn toàn. Vì thế, trong kinh tin kính, Giáo hội dạy chúng ta rất rõ ràng : tôi tin xác loài người ngày sau sống lại và sự sống đời đời. Như vậy, ân phúc Mẹ Maria được về trời cả xác lẫn hồn minh chứng cho chúng ta về những gì Thiên Chúa đã dạy, đã thực hiện là hoàn toàn chân thật và việc Mẹ được về trời cả hồn lẫn xác càng làm cho niềm hy vọng của chúng được sáng tỏ và chắc chắn thêm.

Quê trời - Niềm hy vọng của chúng ta !
Quê trời - Niềm hy vọng của chúng ta !
Bài đọc thêm: 10 điều dối trá của ma quỷ.
Cầu nguyện với Mẹ Maria !
Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giê-su, Mẹ của chúng con, hôm nay chúng con xin chúc mừng Mẹ đã hoàn thành mục tiêu chung cục của Mẹ là được sống đời đời trong vinh quang của Nước Thiên Chúa. Chúng con xin hợp với Mẹ để chung lòng tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã làm cho Mẹ bao điều kỳ diệu và Danh Người thật chí thánh chí tôn. Chúng con cũng xin Mẹ khẩn cầu cùng Thiên Chúa cho toàn thể Hội thánh, toàn thể nhân loại, luôn biết hướng nhìn lên Mẹ, chạy đến với Mẹ và cậy nhờ Mẹ cầu bầu, can thiệp, trợ giúp liên lỉ để chúng con luôn hướng về Thiên Chúa là hạnh phúc cùng đích và đời đời mà nỗ lực vượt thắng những khó khăn, thử thách để lắng nghe và thực hành Lời Chúa mỗi ngày. Nhờ đó, kết thúc hành trình cuộc đời này, chúng con sẽ được về trời cả xác lẫn hồn như Mẹ mà ngợi khen, chúc tụng, tôn vinh Thiên Chúa và được sống hạnh phúc đời đời trong Nước Thiên Chúa. Chúng con xin cám ơn Mẹ là Mẹ thật của chúng con rất nhiều. Amen.

Lm: Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền thông sinh viên Công giáo

 

Bình luận
error: Content is protected !!