Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy theo Ta!

Hãy theo Ta!

Hôm nay, Tin Mừng mời gọi chúng ta suy gẫm một cách thấu đáo về một chủ đề trọng tâm trong đức tin của chúng ta: Đó là việc theo Chúa Giêsu một cách triệt để. “Dù Thầy đi đâu, con cũng sẽ theo Thầy” (Lc 9,57). Tuy chỉ với một cung cách diễn đạt đơn sơ, nhưng rất nhiều khi người ta có thể đề xuất được một điều gì đó có thể làm thay đổi cuộc sống của người nào đó một cách tận căn!  Hôm nay Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta: “Hãy theo Ta” (Lc 9,59). Những lời của Chúa không bao giờ có lý do để bào chữa, trì hoãn, đặt điều kiện hay phản bội …

Đời sống của người Kitô hữu là phải theo Chúa Giêsu một cách triệt để. Triệt để, không những là tất cả đời sống phải được Tin Mừng hướng dẫn (vì sự hướng dẫn của Tin Mừng sẽ được thực hiện trong suốt cuộc đời của chúng ta), nếu không nói là – trên tất cả –  Bởi vì mọi khía cạnh của cuộc sống Kitô hữu của chúng ta – từ những điều đặc biệt nhất, hay là những lúc bình thường nhất – tất cả đều phải là sự biểu lộ Thánh Linh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng làm cho chúng ta sống.
Bài đọc thêm: Hạnh phúc hay tai hoạ!

Phải là chắc chắn như thế, bởi vì kể từ khi chịu phép Rửa tội, cuộc sống của chúng ta không còn là riêng của một mình chúng ta nữa: mà chúng ta đã được mang sự sống của Chúa Kitô trong con người chúng ta! Nhờ Thánh Linh đổ vào lòng chúng ta, không phải chính chúng ta, mà là Đức Kitô sống trong chúng ta. Đây là cuộc sống của người Kitô hữu, vì nó là cuộc sống trọn vẹn của Chúa Kitô, bởi vì Chúa Kitô thổi hơi vào chúng ta, từ căn nguyên sâu xa nhất của Người: Đây là cuộc sống mà chúng ta được kêu gọi để sống!

Bài đọc thêm: Thưa Thầy, xin cứu con!

Khi Ngôi Hai Thiên Chúa đến thế gian, mặc dù “ cả nhân loại đều có chỗ ở của mình, nhưng Người thì lại không có : Người không tìm thấy vị trí của mình giữa loài người (…), ngoại trừ trong máng cỏ, giữa đoàn gia súc và súc vật, và giữa những con người khiêm tốn và vô tội là các người chăn chiên. Do đó Người đã nói: ‘Cáo có hang, chim trời có tổ; nhưng Con Người không có chỗ để gối đầu ”(Thánh Giêrônimô).

Chúa sẽ tìm thấy vị trí của Người trong chúng ta nếu, giống như Gioan Tẩy Giả, chúng ta để cho Người lớn lên và chúng ta phải nhỏ đi; nghĩa là, nếu chúng ta để cho Người, Đấng đã sống trong chúng ta lớn lên bằng cách luôn biết mềm dẻo và ngoan ngoãn nghe theo mọi soi sáng bởi Thánh Linh của Người, Chúa Thánh Linh, Ngôi Ba Thiên Chúa chính là nguồn gốc của tất cả sự khiêm tốn, ngây thơ, trong sáng và thánh thiện!

Cha Lluc TORCAL Đan viện Santa Maria de Poblet Tarragona, Espagne
Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!