Icon Collap
...
Trang chủ / Lời kinh mân côi với Mẹ Maria !

Lời kinh mân côi với Mẹ Maria !

Hôm nay, trong khi tháng được gọi là “tháng Mân Côi” đang diễn ra tốt đẹp, chúng ta mừng kính Đức Trinh Nữ dưới sự bảo trợ của Kinh Mân Côi. Còn cách nào tốt hơn để tôn vinh Mẹ chúng ta hơn là lần hạt Mân Côi? Bản thân Mẹ cũng thường xuyên xuất hiện với “chuỗi tràng hạt trên tay”! Mẹ Maria đã rất yêu Chuỗi Mân Côi! Tại sao vậy? – Lý do là như sau: mặc dù có vẻ như lời cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi là một biểu hiện của lòng sùng kính Đức Mẹ (thực ra là như vậy!), nhưng Nền tảng của Kinh Mân Côi vẫn mang tính Kitô học, đó là chính Chúa Giê-su. Nói rõ hơn : Nhân vật chính của Kinh Mân Côi là Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa sinh bởi Đức Maria Rất Thánh.
Bài đọc thêm: Làm sao cho con tôi được siêu thoát !

Lời kinh mân côi với Mẹ Maria !
Thật vậy, các mầu nhiệm khác nhau của Kinh Mân Côi – Mầu nhiệm vui tươi, Mầu nhiệm sáng ngời, Mầu nhiệm đau khổ và Mầu nhiệm vinh quang chính là “những Bức Ảnh” ghi lại những khoảnh khắc tiêu biểu trong Cuộc đời Chúa Giê-su được nhìn qua con mắt của Đức Maria. Chẳng hạn như hôm nay, qua Bài Tin Mừng, chúng ta chiêm ngưỡng Cuộc Truyền Tin của Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel cho Đức Trinh Nữ Maria. Cuộc đối thoại giữa sứ giả Thiên Chúa và Đức Maria rất quan trọng; nhưng Lời “Xin vâng” của Mẹ: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.”(Lc 1:38) thậm chí còn quan trọng hơn! Nhưng ở đây điều quyết định nhất là sự Nhập Thể của Con Thiên Chúa. Nhân vật chính là Chúa Giê-su Ki-tô: Đức Maria hành động như một công cụ (chỉ cần thưa “xin vâng” là Mẹ cho Thiên Chúa mượn cung lòng mình)!

Nếu chúng ta tiếp tục với Mầu nhiệm Vui thứ hai, Cuộc viếng thăm của Đức Maria với bà chị họ Elizabeth, thì có vẻ như một lần nữa nhân vật chính của cảnh này cũng là Mẹ rất Thánh Maria, với Elizabeth là đồng nhân vật chính. Tuy nhiên, không phải như vậy: Nhân Vật chính – như trong các mầu nhiệm khác – vẫn là Chúa Giê-su (chỉ mới hoài thai được vài ngày) và nhân vật phụ là Gioan Tẩy Giả (cũng còn ở trong bụng mẹ, nhưng đã được sáu tháng rồi). Cả hai đều là công cụ cho hành vi Tiên Tri Đầu tiên của Tân Ước: Khi nhảy mừng trong lòng mẹ là Thánh Gioan Tẩy Giả đã chỉ rõ cho mọi người biết Đấng Messia đã hiện diện trong thế giới này.
Bài đọc thêm: Ai nghe anh em là nghe Thầy !

Lời kinh mân côi với Mẹ Maria !
Và đây là cách diễn ra lời cầu nguyện của tất cả việc sùng kính Kinh Mân Côi này: Các mầu nhiệm là những mầu nhiệm của Chúa Ki-tô. Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói rất đúng về Kinh Mân Côi rằng đó là “Bản tóm tắt của Tin Mừng”. Hơn nữa, “Kinh Kính Mừng” – được lặp lại xung quanh mỗi mầu nhiệm này – chứa đựng trong trái tim của nó là Danh Chúa Giê-su: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-su con lòng Bà gồm phúc lạ”.  Như thế, Đức Maria được chúc phúc giữa mọi người phụ nữ là vì Chúa Giê-su, hoa trái của lòng Mẹ, đã được chúc phúc!

Cha Antoni CAROL Hostench (Sant Cugat del Vallès, Barcelona, ​​​​Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!