Icon Collap
...
Trang chủ / Sứ mạng của một ngôn sứ !

Sứ mạng của một ngôn sứ !

Chúng ta biết rằng, cho dẫu Đấng Cứu Độ đã được sinh ra trong trần gian, nhưng chỉ những ai Thiên Chúa tỏ lộ cho biết thì mới nhận ra Ngài để đến hát mừng, bái lạy, tôn kính, ra đi loan báo, giới thiệu và làm chứng là đã được gặp Ngài. Chỉ cần điểm qua những nhân vật đã được gặp Đấng Cứu Độ và ra đi loan báo, làm chứng về Ngài như các mục đồng, ba nhà chiêm tinh, cụ già Simeon và bà Anna, chúng ta thấy con số thật khiêm tốn. Ngay cả Đức Mẹ, và bà Elizabeth và cả Gioan tẩy giả, đón nhận Hài Nhi Giê-su là Chúa, cũng đều nhờ bởi Chúa Thánh Thần. Vậy thì đâu là sứ điệp mà Thiên Chúa muốn gửi đến mỗi người chúng ta, ngang qua sứ vụ của Gioan tẩy giả mà Tin Mừng vừa thuật lại cho chúng ta hôm nay ? Xin Chúa Thánh Thần tiếp tục ngự xuống, soi sáng và hướng dẫn cho chúng con, giúp cho chúng con nhận ra và sống được sứ điệp của Ngài.

Tôi không biết Người ! 

Trong đoạn Tin Mừng khá ngắn, Gioan tẩy giả đã nhắc đi nhắc lại hai lần điệp khúc : tôi không biết Người, khi giới thiệu và làm chứng về Đức Giê-su chính là Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa tội trần gian, là Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn. Nhưng sở dĩ Gioan tẩy giả đã phải giới thiệu và làm chứng về Đức Giê-su là bởi vì : “Chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : ngươi thấy Thần Khí ngự xuống và ở lại trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Con Thiên Chúa”(Ga 1, 33-34). Như vậy, Gioan tẩy giả giới thiệu và làm chứng về Đức Giê-su không phải do sự hiểu biết của mình mà là nhờ sự hướng dẫn của Thần Khí và chỉ có Thần Khí mới đủ tầm cỡ, tư cách để giới thiệu và làm chứng cho Đức Giê-su mà thôi.  Nhưng làm thế nào để có được Thần Khí? Xin thưa rằng : chỉ cần chúng ta khiêm tốn và chân thành mời Thần Khí ngự đến là Ngài sẽ đến để trợ giúp cho chúng ta. Bởi thế, ngôn sứ không chỉ ý thức về sự thật : tôi không biết Người, mà còn luôn biết chạy đến với Chúa Thánh Thần, kêu xin Ngài soi sáng hướng dẫn cho biết Chúa Giê-su và biết cách để giới thiệu và làm chứng về Ngài . Nhưng còn một sự thật nữa mà ngôn sứ cũng phải can đảm đối diện : đó là kết quả hay hậu quả của việc rao giảng, giới thiệu và làm chứng về Đức Giê-su cho những người chung quanh.

Bài đọc thêm: Đón nhận Đức Giê-su như Mẹ !

Giới thiệu và làm chứng !

Tin Mừng không chỉ nói cho chúng ta biết rằng : các ngôn sứ không biết về Đức Giê-su, mà còn cho thấy rõ: không phải những gì các ngôn sứ rao giảng hay làm chứng về Đức Giê-su là được người khác đón nhận đâu. Tuy nhiên, các ngôn sứ vẫn phải lo chu toàn sứ vụ giới thiệu và làm chứng về Đức Giê-su cho những người chưa nhận biết Đức Giê-su chính là Đấng Cứu Độ, là Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa tội trần gian, là Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn. Thường thì người ta mong muốn những gì mình giới thiệu và làm chứng, được người khác đón nhận. Hơn nữa, các ngôn sứ, nhờ Thần Khí soi dẫn thì việc giới thiệu và làm chứng về Đức Giê-su càng phải được nhiều người đón nhận. Tuy nhiên, việc người ta đón nhận hay không là quyền tự do của họ. Còn ngôn sứ vẫn phải lo rao giảng, giới thiệu và làm chứng về Đức Giê-su, Đấng Cứu Độ, đang ở giữa họ. Đây đúng là một thách đố không nhỏ, đặt ra cho các ngôn sứ. Và để vượt thắng được thách đố này, các ngôn sứ phải luôn biết sống khiêm nhường, không dựa vào sức mình, chỉ dựa vào sức mạnh của Thần Khí, mà siêng năng chu toàn sứ vụ của mình mỗi ngày.

Bài đọc thêm: Những sứ giả của Thiên Chúa!

Chúng ta là những ngôn sứ !

Ngang qua Gioan tẩy giả và các ngôn sứ, chúng ta được mời gọi hãy tiếp bước các ngài. Với Bí tích Thánh tẩy, chúng ta đã trở thành con cái của Thiên Chúa, được lãnh nhận sứ vụ ngôn sứ,  tư tế và vương đế. Chúng ta có bổn phận và trách nhiệm phải loan báo, giới thiệu và làm chứng cho những khác biết về Đức Giê-su, được sinh ra tại Bêlem, trong hang đá, giữa đêm đông lạnh giá đó là Đấng được chính Thiên Chúa tuyển chọn, sai đến làm Đấng Cứu Độ, Đấng xóa tội trần gian. Đấng đó vẫn được mừng sinh nhật trọng thể lớn nhất trong nhân loại mỗi năm. Đấng đó vẫn hiện diện, vẫn ở giữa chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Dù người ta có đón nhận hay không thì chúng ta vẫn cứ kiên trì, trung thành rao giảng và làm chứng. Ai tin mà đón nhận lời chứng của chúng ta thì họ được hưởng ơn cứu độ đời đời. Còn ai không tin thì sẽ bị luận phạt thích đáng. Và để trung thành rao giảng, làm chứng mỗi ngày, để biết cách rao giảng, giới thiệu, làm chứng cho Đức Giê-su, thì chúng ta phải khiêm tốn, kiên trì cầu nguyện liên lỉvvới Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ dẫn chúng ta đến được với Đức Giê-su, là Thiên Chúa thật của chúng ta.

Cầu nguyện với Chúa Thánh Thần !

Lạy Chúa Thánh Thần là Thần Linh dũng mạnh và uy quyền, xin thương ngự đến trong tâm hồn của mọi tín hữu, soi sáng, hướng dẫn cho hết thảy mọi người biết về Chúa Giê-su là Đấng Cứu Độ, Đấng xóa tội trần gian, Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn và sai đến trần gian để làm vinh danh Chúa Cha và mang lại bình an cho toàn cõi địa cầu; Đấng đó đang ở giữa và ở cùng chúng ta, để chúng con biết loan báo, giới thiệu và làm chứng cho Ngài. Đồng thời, chúng con cũng xin Chúa Thánh Thần dẫn chúng con và mọi người đến được với Đức Giê-su, nhất là trong Bí tích Thánh Thể, trong Lời quyến năng, trong từng người chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ được sinh vào trong Chúa Giê-su và ngày càng trở nên giống Ngài và là hiện thân của Ngài. Chúng con xin chân thành cảm tạ Chúa Thánh Thần. Amen.

Lm: Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR
Truyền thông sinh viên Công giáo

Bình luận
error: Content is protected !!