Icon Collap
...
Trang chủ / Chúa Hiển Linh và Mẹ Maria !

Chúa Hiển Linh và Mẹ Maria !

Cảm tạ đội ơn Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng ta, nhất là các hội viên của Hội Mẹ, đã được quy tụ trong ngôi đền được dâng hiến cho Mẹ Maria, trong ngày thứ bảy đầu tháng, đầu năm 2024, ngày áp lễ Chúa Hiển Linh, để cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa về tất cả những ơn lành chúng ta đã nhận được trong một năm qua và dâng lên Thiên Chúa tất cả những tâm tư, ước nguyện của mỗi người trong năm mới này. Chúng ta hãy xin Mẹ Hằng Cứu Giúp chuyển cầu cho tất cả chúng ta, để những tâm tình tạ ơn và nguyện ước của chúng ta sẽ được Thiên Chúa đón nhận. Chúng ta cũng xin Mẹ Maria cầu bầu cho chúng ta, để chúng ta đón nhận và thực hiện được sứ điệp mà Thiên Chúa muốn gửi đến cho chúng ta trong ngày lễ Chúa Hiển Linh với Mẹ Maria. Nhờ đó, chúng ta mới thực sự trở thành môn đệ của Chúa Giê-su và là hội viên đích thực của Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Bài đọc thêm: Chiên Thiên Chúa uy linh

Chúa Hiển Linh và Mẹ Maria !

Thiên Chúa hiển linh !

Thiên Chúa hiển linh hay nói rõ hơn là Thiên Chúa tự hiển lộ vinh quang uy linh của chính mình cho chúng ta nhận biết Ngài là Thiên Chúa duy nhất, độc nhất của toàn thể vũ trụ này. Nhưng Thiên Chúa hiển lộ vinh quang uy linh của Ngài bằng cách nào? Xin thưa rằng, Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài đến trần gian để làm vinh danh Thiên Chúa trên trời, như đoàn thiên sứ đã hát mừng trong đêm Con Chúa giáng sinh làm người. Nhưng để Đức Giê-su, Đấng Cứu Độ, được Chúa Cha sai đến, được người ta đón nhận, thì chính Chúa Cha đã làm vinh danh Con Một của Ngài trước. Thánh Kinh cho chúng ta thấy rõ, trong đêm Hài Nhi Giê-su giáng sinh, nơi các mục đồng lưu ngụ, “Bỗng thiên sứ của Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh hoàng. Nhưng thiên sứ bảo họ : “Anh em đừng sợ. Này tôi loan báo cho anh em một Tin Mừng trọng đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân : Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô, là Đức Chúa…Bỗng có đạo binh thiên quốc, đông đảo hợp với thiên sứ cất tiếng ca tụng Thiên Chúa rằng : “Vinh quang Thiên Chúa trên cõi trời cao, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”(Lc 2, 9-14). Sau đó, các mục đồng lên đường đến bái thờ Hài Nhi Giê-su và ra đi loan báo Tin Mừng này cho những người khác. Đồng thời, Thiên Chúa lại dùng một ngôi sao lạ, dẫn ba nhà chiêm tinh từ Phương Đông đến bái thờ và dâng tiến lễ vật là vàng, nhũ hương, mộc dược lên Vua Hài Nhi Giê-su. Tiếp đến, Thiên Chúa lại dùng cụ già Simeon và bà Anna ca tụng và loan báo về Hài Nhi Giê-su. Như vậy, Đại lễ Giáng Sinh là cơ hội, là thời khắc tuyệt vời để Thiên Chúa hiển lộ chính mình nơi Đức Giê-su, khi thực hiện bao điềm thiêng, dấu lạ để muôn dân nhận biết Giê-su là Đấng Cứu Độ mà Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại này. Còn Đức Giê-su lại tiếp tục làm hiển vinh Chúa Cha qua lời rao giảng, bao dấu lạ điềm thiêng, nhất là cuộc vượt qua cái chết để bước vào trong thế giới phục sinh vinh hiển của Thiên Chúa.

Chúa Hiển Linh và Mẹ Maria !

Đức Maria với Chúa hiển linh !

Trong mầu nhiệm Thiên Chúa hiển lộ vinh quang uy linh cho nhân loại, nơi Đức Giê-su, Đức Maria đã giữ một vai trò như thế nào? Đây cũng là sứ điệp mà Thiên Chúa muốn gửi đến cho từng người chúng ta trong thánh lễ này. Quả thật, Đức Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn để thực hiện kế hoạch cứu độ của Ngài, khi mời gọi Mẹ đón nhận lấy Ngôi Lời của Thiên Chúa vào trong cung lòng của Mẹ, được Mẹ cưu mang và sinh hạ Ngôi Lời là Hài Nhi Giê-su cho nhân loại. Và nơi Hài Nhi Giê-su, Thiên Chúa đã hiểu lộ vinh quang uy linh của Thiên Chúa. Nhờ đó, người ta mới tin nhận Đức Giê-su là Đấng Cứu Độ mà Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại, ngay sau khi Nguyên Tổ sa ngã phạm tội. Như vậy, với sự tự do ưng thuận hiến dâng con người và cuộc đời mình cho Thiên Chúa, để cho chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện đúng kế hoạch đã định, Đức Maria, Mẹ của Chúa Giê-su, Mẹ của toàn thể nhân loại, đã trở nên địa điểm, trở nên đường dẫn, trở nên nhịp cầu, để Con Một Thiên Chúa bước vào trong trần gian, mà hiển lộ vinh quang uy linh của Thiên Chúa. Nhờ đó, nhân loại mới nhận ra Thiên Chúa là Cha của mọi người và Đức Giê-su chính là Con Một dấu yêu mà Cha đã sai đến trần gian để cứu độ nhân loại. Còn chúng ta, những con cái của Mẹ, những hội viên của Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng ta đã làm được gì, để cho người khác nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện nơi chúng ta chưa ? Chúng ta có bắt chước Mẹ, dâng hiến, hy sinh con người, cuộc đời mình, để phụng sự và phục vụ Thiên Chúa một cách ngoan ngùy và trung thành như Mẹ Maria chưa? Chúng ta đã chu toàn bổn phận của một hội viên là thực hành lòng sùng kính Mẹ Hằng Cứu Giúp mỗi ngày và hăng hái lên đường loan báo, giới thiệu, mời gọi người khác đến với Hội Mẹ, để được Mẹ bảo vệ, chở che, ban những ơn cần thiết, nhất là dẫn chúng ta đến với Chúa Giê-su, con yêu của Mẹ chưa? Nguyện xin Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, Mẹ của chúng ta cầu bầu cho chúng con trước nhan thánh của Thiên Chúa, để mỗi chúng con được ơn hoán cải mà xin Thiên Chúa tha thứ tất cả những lầm lỗi cho chúng con. Và ban ơn cho chúng con, để bước sang năm mới này, chúng con sẽ quyết tâm dấn thân, hy sinh nhiều hơn, để trở thành những nơi chốn, địa chỉ, đường dẫn cho Thiên Chúa tiếp tục biểu lộ vinh quang uy linh của Ngài cho những người khác. Nhờ đó, họ sẽ được nhận biết Thiên Chúa và được trở nên con cái của Thiên Chúa.

Bài đọc thêm: Chìa khoá của hoán cải !

Chúa Hiển Linh và Mẹ Maria !

Cầu nguyện với Mẹ Maria !

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, Mẹ của chúng con, chúng con xin hợp cùng Mẹ để tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã chọn Mẹ làm nơi cho Con Thiên Chúa sinh ra trong trần gian, để biểu lộ vinh quang uy linh của Thiên Chúa và để cứu độ nhân loại. Chúng con xin cám ơn Mẹ thật nhiều vì tất cả tình thương mà Mẹ dành cho chúng con trong suốt một năm qua. Bước sang năm mới này, chúng con xin Mẹ tiếp tục cầu bầu và trợ giúp cho chúng con, để chúng con chu toàn được bổn phận của một hội viên là thực hành lòng sùng kính Mẹ Hằng Cứu Giúp và nỗ lực làm cho nhiều người biết đến Mẹ và gia nhập vào Hội của Mẹ. Nhờ đó, chúng con mới thực sự trở nên những địa điểm, nơi chốn, đường dẫn, để Thiên Chúa tiếp tục hiển lộ vinh quang uy linh của Ngài cho những người đang sống chung quanh chúng con. Chúng con xin cảm tạ tri ân Mẹ rất nhiều. Amen.

Lm. Gio-an Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Bình luận
error: Content is protected !!