Icon Collap
...
Trang chủ / Sám hối – tin vào Tin Mừng !

Sám hối – tin vào Tin Mừng !

Hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta hoán cải và cùng với Chúa Giêsu, Giáo Hội cũng nói với chúng ta rằng : “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1:15). Vì vậy, chúng ta sẽ phải lắng nghe Chúa Giêsu Kitô, sửa chữa và cải thiện những gì cần thiết.

Mọi hành động của con người đều liên kết với kế hoạch vĩnh cửu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, và với ơn gọi lắng nghe Chúa Giêsu, chúng ta hãy bước theo Người trong mọi sự và trong mọi điều , và chúng ta cũng phải loan báo Người như các môn đệ đầu tiên đã làm, như hàng triệu người và như chúng ta đang cố gắng làm.

Bài đọc thêm: Tôi đến kêu gọi người tội lỗi!

Bây giờ là cơ hội gặp gỡ Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô; bây giờ là giây phút của cuộc đời chúng ta ràng buộc chúng ta với cõi vĩnh hằng – hạnh phúc hay bất hạnh -, bây giờ là giây phút Thiên Chúa ban cho chúng ta để được gặp Người, sống như con cái của Người và nhận biết rõ ràng rằng những biến cố hằng ngày đều là một khía cạnh của chính cuộc đời mình, nó luôn mang một sứ mệnh thiêng liêng mà Chúa Giêsu Kitô – xuyên suốt cuộc sống trần thế của Người. – đã để lại dấu ấn và truyền cảm hứng cho chúng ta.

Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này! Cuộc sống này, dù dài hay ngắn, thì cũng luôn ngắn ngủi, “Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi.” (1 Cor 7:31). Sau đó, một cõi vĩnh hằng với Thiên Chúa sẽ xuất hiện, và các tín hữu của Người sẽ được sống trong cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc, hoặc – đối với những người không tin – sẽ phải xa cách Thiên Chúa  và sống trong cuộc sống hoàn toàn bất hạnh.

Bài đọc thêm: Những tấm lòng cao quý!

Vì vậy, những giờ, ngày, tháng và năm mà chúng ta đã được nhận lãnh, chúng ta không được làm cho ra lãng phí, cũng không được sống buông thả,“mặc chăng hay chớ” để cho ngày tháng qua đi một cách vô ích mà không biết tiếc xót . ​Cần phải nhận biết rằng con người được tạo dựng để sống – ở đây và  ngay bây giờ – những điều mà Chúa Giêsu đã công bố trong Tin Mừng cứu độ là : Sống với Thiên Chúa, yêu thương mọi sự và mọi người.

Tất cả những ai biết yêu mến như Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của chúng ta, và như các vị thánh, những người trung thành cho đến cuối cuộc đời trần thế – sẽ có thể nghe được lời kêu mời của Chúa: “ Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” (Mt 25:23).

Ngay hôm nay, chúng ta hãy thay đổi cuộc sống ! Cuộc sống của chúng ta vô cùng đáng giá! Chúng ta hãy yêu nó và chúng ta sẽ hạnh phúc kể từ ngay giây phút này!

                                                                                                                        Cha Lluís ROQUÉ Roqué (Manresa, Barcelona, ​​​​Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!