Icon Collap
...
Trang chủ / Anh em vẫn chưa tin Thầy sao !

Anh em vẫn chưa tin Thầy sao !

Hôm nay Chúa trách các môn đệ thiếu đức tin: “ Sao nhát thế ? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?” (Mc 4:40). Chúa Giêsu Kitô đã đưa ra đủ bằng chứng rằng Người là Đấng Được Sai Đến, thế nhưng họ vẫn chưa thể tin. Họ vẫn không nhận ra rằng họ không có gì phải sợ hãi, vì họ có chính Chúa đang ở cùng họ. Với câu cật vấn, Chúa Giêsu đã giúp cho các môn đệ được nhận thức cách rõ ràng về “đức tin” và sự “dũng cảm”!

Anh em vẫn chưa tin Thầy sao !

Bài đọc thêm: Hãy xác tín lại đức tin !

Trong một đoạn Tin Mừng khác, khi đối mặt với tình huống các Tông đồ nghi ngờ, Người  nói rằng các ông chưa thể tin vì chưa nhận được Chúa Thánh Thần. Thật vậy Chúa vẫn còn phải cần rất nhiều kiên nhẫn để dạy cho các môn đệ đầu tiên nhưng điều điều mà sau này chính họ sẽ là bằng chứng rõ ràng: Trở thành những Chứng Nhân kiên quyết và can đảm.

Thật tuyệt biết bao nếu chúng ta cũng cảm thấy mình bị “Khiển trách” như các môn đệ! Bởi chúng ta đã  được hơn các môn đệ : chúng ta đã nhận được Chúa Thánh Thần, Đấng giúp chúng ta hiểu rằng Chúa thực sự ở cùng chúng ta cuộc sống, khi chúng ta luôn tìm kiếm điều tốt lành theo ý muốn của Chúa Cha. Chúng ta không có lý do khách quan nào để trở thành kẻ hèn nhát. Người là Chúa duy nhất của vũ trụ, bởi vì “ngay cả gió và biển cũng tuân lệnh Người” (Mc 4:41), như các môn đệ nói với vẻ ngưỡng mộ.

Vậy thì tôi, tôi còn sợ điều gì? Có lý do nào nghiêm trọng đến mức khiến tôi nghi ngờ sức mạnh vô biên của Tình Yêu mà Chúa dành cho tôi không? Đây là câu hỏi mà các anh em tử đạo của chúng ta đã có thể trả lời, không phải bằng lời nói mà bằng chính cuộc sống của các ngài. Cũng như nhiều anh em của chúng ta, những người, với ân sủng của Thiên Chúa, mỗi ngày vượt qua mọi mâu thuẫn đều tiến thêm một bước nữa trong việc phát triển đức tin và đức cậy. Còn chúng ta, tại sao chúng ta lại không thể? Chúng ta không cảm thấy trong mình ước muốn yêu mến Chúa bằng tất cả trí thông minh, bằng tất cả sức mạnh, bằng cả tâm hồn sao?

Anh em vẫn chưa tin Thầy sao !

Bài đọc thêm: Chỉ cần một điều duy nhất !

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã nhận định: “ Các tông đồ không được sợ hãi những đe dọa: Bởi vì Chúa Kitô – mặc dù im lặng – nhưng Người ở trong thuyền, và do đó thuyền không bao giờ chìm”.

Đức Maria, Đấng Phù hộ các Giáo hữu, Nữ Vương của những người hướng dẫn lương tâm, đã cống hiến cho chúng ta một trong những mẫu gương tuyệt vời về lòng can đảm và đức tin của Mẹ . Dưới chân Thập Giá, Mẹ đã biết giữ cho ánh sáng đức tin luôn sáng ngời… Và Ánh sáng ấy sẽ trở nên huy hoàng vào Ngày Phục Sinh!

Cha Joaquim FLURIACH  Domínguez

(St. Esteve de P., Barcelona, ​​​​Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!