Icon Collap
...
Trang chủ / Con Một cũng bị giết chết !

Con Một cũng bị giết chết !

Hôm nay, qua dụ ngôn những người trồng nho sát nhân, Chúa Giêsu nói với chúng ta về sự bất trung; Người so sánh Israel với vườn nho, và những người lãnh đạo dân được chọn với những người trồng nho. Vương quốc của Thiên Chúa và tất cả dòng dõi Ápraham đã được giao phó cho họ, nhưng họ đã bóp méo cơ nghiệp: “Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.” (Mt 21:43).

Theo Thánh Matthêu, ngay từ đầu Sách Tin Mừng, chúng ta đã thấy dường như Tin Mừng chỉ dành cho dân Israel. Ngay trong Giao Ước Cũ, dân được tuyển chọn đã có sứ mệnh loan báo và đem ơn cứu độ đến cho muôn dân. Nhưng Israel đã không trung thành với sứ mệnh của mình. Chúa Giêsu, Đấng trung gian của Giao Ước Mới, sẽ quy tụ xung quanh Người mười hai tông đồ, những biểu tượng của dân Israel “mới”, được mời gọi trao ban hoa trái sự sống đời đời và loan báo ơn cứu độ cho mọi dân tộc.
Bài đọc: Sự thật đằng sau cái chết !

Con Một cũng bị giết chết !

Israel mới này là Giáo hội, là tất cả những ai đã được rửa tội. Chúng ta đã nhận được, nơi con người Chúa Giêsu và sứ điệp của Người, một món quà độc đáo mà chúng ta phải làm cho trổ sinh hoa trái. Chúng ta không thể hài lòng với một cuộc sống cá nhân khép kín với đức tin của mình; chúng ta phải truyền đạt nó và trao ban nó cho từng người mà chúng ta tiếp cận. Theo đó, hoa quả đầu tiên là chúng ta sống đức tin của mình trong sự nồng ấm của gia đình chúng ta, của cộng đồng Kitô hữu. Sẽ dễ dàng thôi, vì “ở đâu có hai hoặc ba người nhân danh Thầy tụ tập, thì Thầy ở giữa họ” (Mt 18:20).
Bài đọc thêm: Làm sao cho con tôi được siêu thoát !

Nhưng đó phải là một cộng đồng Kitô giáo cởi mở, nghĩa là có tính truyền giáo xuất sắc – Đây là hoa quả thứ hai –  Nhờ sức mạnh và vẻ đẹp của Đấng Phục Sinh “ở giữa chúng ta”, cộng đoàn trở nên hấp dẫn trong mọi hoạt động của mình, và mỗi thành viên của Cộng Đoàn phải có khả năng sinh ra những người con người mới cho cuộc sống mới của Đấng Phục Sinh. – Hoa quả thứ ba – là chúng ta sống với niềm xác tín và chắc chắn rằng trong Tin Mừng chúng ta tìm thấy giải pháp cho mọi vấn đề.

Con Một cũng bị giết chết !

Khi suy niệm về dụ ngôn Vườn Nho, Đức Bênêđíctô XVI đã chia sẻ: “Việc các tá điền ngược đãi các đầy tớ của Ông Chủ phản ánh câu chuyện của các nhà tiên tri trong mọi thời và những đau thương các ngài phải gánh chịu … Thế nhưng, cho dù “Con Một” có phải chịu chung số phận ấy, thì “Ông Chủ” cũng sẽ không bỏ Vườn Nho: Ông  sẽ lại cho người khác thuê vườn nho… Phải không? Đó chẳng phải là mô tả về hiện tại của chúng ta sao?

Thánh Gioan Chrysostom đã nhận định: “Thiên Chúa không cần công việc của chúng ta, nhưng Người chú ý đến sự vâng phục của chúng ta”. Vì thế, chúng ta hãy sống trong sự kính sợ thánh thiện đối với Thiên Chúa, để Nước Trời không bị lấy đi khỏi chúng ta và trao cho người khác.

Cha Melcior QUEROL Solà (Ribes de Freser, Girona, Tây Ban Nha)

Bình luận
error: Content is protected !!