Icon Collap
...
Trang chủ / Mẹ của Chúa Giê-su !

Mẹ của Chúa Giê-su !

Hôm nay là ngày thứ bảy đầu tháng, trong tháng Năm, tháng hoa được dâng kính đặc biệt cho Trinh Nữ Đức Maria, Mẹ của chúng ta. Chúng ta lại được Mẹ Maria quy tụ trong chính ngôi đền được dâng kính cho Mẹ Hằng Cứu Giúp, để tạ ơn Thiên Chúa về tất cả những ơn lành mà chúng ta đã nhận được, qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria. Đồng thời, chúng ta lại được chung lòng hợp ý với Mẹ Maria để tạ ơn Thiên Chúa về đặc ân cao cả Mẹ được Thiên Chúa mời gọi, tuyển chọn làm mẹ của Chúa Giê-su, Chúa của chúng ta. Chúng ta hãy khẩn xin cùng Mẹ Maria cầu bầu cho chúng ta, để chúng ta hiểu được giá trị của đặc ân này, cùng được chung chia hồng phúc với Mẹ Maria là trở nên người nhà của Đức Giê-su như Mẹ Maria, Mẹ của tất cả chúng ta.

Mẹ của Chúa Giê-su !

Mẹ của Chúa Giê-su !

Khi chúng ta chiêm ngắm và cùng Mẹ Maria tạ ơn Thiên Chúa về đặc ân Mẹ được Thiên Chúa mời gọi và tuyển chọn làm Mẹ của Chúa Giê-su, Thiên Chúa muốn nói với chúng ta điều gì vậy? Thưa rằng, trước hết, Thiên Chúa muốn cho chúng ta hiểu rõ việc Đức Maria được trở thành mẹ của Đức Giê-su là do tình yêu nhưng không và ý định của Thiên Chúa muốn như vậy, để Đức Giê-su bước vào trong trần gian này một cách hợp pháp mà thực hiện chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Quả thật, khi sai sứ thần Gabriel đến báo tin cho Đức Maria, Thiên Chúa cho biết : “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và được gọi là Con Đấng Tối Cao”(Lc 1,31-32). Sứ thần Gabriel còn nói rõ : Đức Maria mang thai bởi quyền năng của Thánh Thần, chứ không phải bởi một người nam. Như vậy,  Đức Maria trở thành Mẹ của Chúa Giê-su là do kế hoạch ân sủng của Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại, qua Đức Maria. Thứ hai, Đức Maria trở thành Mẹ của Chúa Giê-su là do Mẹ tự nguyện đón nhận thánh ý của Thiên Chúa, trong sự đối thoại, vâng phục, tín thác và yêu mến. Nói một cách khác, Mẹ sẵn sàng lắng nghe, suy gẫm, hỏi lại những gì mình chưa hiểu và khi được sứ thần giải thích, dù chưa hiểu rõ những gì Thiên Chúa muốn, nhưng Mẹ đã can đảm thưa lên ước nguyện của mình: xin Thiên Chúa hãy thực hiện những gì Thiên Chúa muốn nơi con. Với lời Fiat như vậy, Đức Giê-su đã lập tức nhập thể trong cung lòng của Mẹ Maria và được Mẹ cưu mang, sinh hạ vào trong trần gian này giữa tiếng reo mừng ca hát của đạo binh các thiên thần : “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Bởi thế, dù chỉ mới cưu mang Đức Giê-su trong cung lòng Mẹ được ít ngày, nhưng khi Mẹ Maria đi thăm gia đình bà Elizabeth, chỉ cần nghe tiếng chào của Mẹ Maria thì lập tức bà Elizabeth đã nhận ra Chúa Giê-su đang ở trong cung lòng của Mẹ và thốt lên rằng : “Cớ sao tôi lại được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm” và hài nhi trong bụng bà cũng nhảy mừng khôn xiết. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có muốn được cưu mang và sinh hạ Chúa Giê-su như Đức Maria, Mẹ của chúng ta không?

Bài đọc thêm: Mẹ thật có phúc vì tin vào Thiên Chúa

Mẹ của Chúa Giê-su !
Nhờ Mẹ, đón nhận Chúa Giê-su !

Đức Maria trở thành Mẹ của Chúa Giê-su có ý nghĩa gì với chúng ta? Thưa rằng, trước hết, Đức Maria trở thành mẫu gương tuyệt vời nhất cho chúng ta trong việc sẵn sàng đón lấy Chúa Giê-su vào trong con người và cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta biết bắt chước Mẹ Maria, lắng nghe những lời của Thiên Chúa, suy đi gẫm lại để đối thoại với Thiên Chúa trong từng lời cầu nguyện và đem ra thực hành trong đời sống của mình, thì chắc chắn Chúa Giê-su sẽ đến ở lại trong chúng ta như chính Ngài đã hứa với chúng ta: ai nghe và giữ lời của Ta thì Ta sẽ đến và ở lại trong người ấy. Người ấy mới thực sự là mẹ Ta, là anh em của Ta. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể lắng nghe, suy gẫm, đối thoại và thực thi được những lời của Thiên Chúa? Chắc chắn không có người nào có được kinh nghiệm về việc lắng nghe, đối thoại và thực thi lời của Thiên Chúa như Mẹ Maria, Mẹ của chúng ta. Hơn nữa, không có ai trên trần gian này lại khao khát, mong muốn người ta đón nhận lấy Chúa Giê-su vào trong cuộc đời họ cho bằng Đức Maria, Mẹ của chúng ta. Vì vậy mà Đức Giê-su, trước khi trút hơi thở cuối cùng, trên thập giá, đã trăng trối Đức Mẹ cho chúng ta, qua Gioan tông đồ. Bởi thế, khi tôn kính Đức Maria với đặc ân làm Mẹ của Chúa Giê-su, Giáo Hội muốn tất cả chúng ta hãy chạy đến với Mẹ Maria, nhờ Mẹ cầu bầu, trợ giúp cho chúng ta, để chúng ta có được khả năng đón nhận và thực thi lời Chúa như Mẹ. Nhờ đó, Chúa Giê-su mới được thành thai trong con người và cuộc đời của chúng ta. Đây là lý do thứ hai mà Thiên Chúa muốn chúng ta cử hành thánh lễ để tôn vinh Đức Maria với đặc ân làm Mẹ của Chúa Giê-su, Chúa của chúng ta. Như vậy, việc tôn vinh Đức Maria với đặc ân làm Mẹ của Chúa Giê-su, nhắm giúp cho chúng ta biết noi gương Mẹ Maria trong việc lắng nghe, suy gẫm, đối thoại và thực thi lời của Thiên Chúa mỗi ngày, để chúng ta cũng có được diễm phúc đón nhận lấy Chúa Giê-su vào trong con người của chúng ta. Đồng thời, Giáo Hội muốn chúng ta hãy siêng năng chạy đến cầu nguyện với Đức Maria, xin Mẹ cầu bầu và trợ giúp cho chúng ta mỗi ngày, để chúng ta có được khả năng lắng nghe, suy gẫm, cầu nguyện và thực hành những lời dạy bảo của Thiên Chúa.
Bài đọc thêm: Nỗi sợ và sự chữa lành

Mẹ của Chúa Giê-su !

Cầu nguyện với Mẹ Maria !
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp của chúng con, hôm nay, chúng con xin hợp ý với Mẹ để tạ ơn Thiên Chúa về đặc ân cao cả là làm Mẹ của Chúa Giê-su mà Thiên Chúa đã tặng ban cho Mẹ. Chúng con xin Mẹ Maria tiếp tục cầu bầu và trợ giúp cho chúng con để chúng con cũng có được diễm phúc đón nhận, cưu mang và sinh hạ Chúa Giê-su cho nhân loại này, qua đời sống thánh thiện của mỗi người chúng con. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Mẹ Maria, Mẹ của chúng con rất nhiều. Xin Mẹ luôn ở với chúng con và cứu giúp chúng con, nhất là khi chúng ta gặp khó khăn thử thách, để chúng con luôn trung thành với việc lắng nghe và thực hành lời Chúa như chính Mẹ Maria đã chỉ dạy và làm gương trước cho tất cả chúng con Mẹ nhé. Amen

Lm: Gioan Lưu Ngọc Quỳnh CSsR

 

Bình luận
error: Content is protected !!