Icon Collap
...
Giáo phái
Tiêu điểm

    Giáo phái Đức Chúa Trời Mẹ

    Ngày đăng: 23/10/2017 - Tác giả: Mẹ Hằng Cứu Giúp
    Tà giáo Đức Chúa Trời Mẹ đến tại Việt Nam vào đầu thế kỷ 21. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sự xuất hiện của tà giáo này được ghi nhận đầu tiên vào khoảng năm 2007, riêng tại Hà Nội, có lẽ nó đã bắt đầu hoạt động từ vài năm trước đó. I, […]
1 2 3
error: Content is protected !!