Icon Collap
...
Trang chủ / Ơn lạ Đại Phúc

Ơn lạ Đại Phúc

Cuộc đời của mỗi người ai cũng bận rộn và nhiều khi mượn cớ những bận rộn đó để thoát khỏi những tuần Đại Phúc. Qủa thật, đáng tiếc cho những thành phần như thế.

đp 5

 

“Phép lạ! Đúng là phép lạ! 37 năm nay, hôm nay con mới lại thấy thằng T. đi lễ và rước lễ!”

Tiếng một cụ già 85 tuổi, miệng đang bỏm bẻm nhai trầu, thốt lên vui sướng khi chứng kiến hàng chục người làng được ơn trở về với Chúa ngày cuối của tuần Đại phúc.

Từng tổ chức hàng chục cuộc đại phúc DCCT và tham gia các đoàn phúc chuyến ba miền, mới thấy ơn Chúa ban thật dồi dào qua các kỳ Đại phúc – hoạt vụ thừa sai chuyên biệt Dòng Chúa Cứu Thế.

Đi nhiều, thăm nhiều xứ đạo và gia đình, nhất là được nghe chia sẻ những vui buồn của cuộc sống, mới thấy các xứ đạo, đặc biệt tại Miền Bắc cần đại phúc biết bao.

Do thời cuộc, các xứ đạo Miền Bắc sống đạo theo những nếp sống cũ kỹ không còn theo kịp với những bước tiến của xã hội. Tình trạng bỏ đạo hoặc theo các giáo phái trở nên phổ biến.

Người dân không còn cảm thấy Đức tin là con đường cứu rỗi. Trái lại, họ mong xây dựng một địa đàng không cần Thiên Chúa. Đạo cũng được, không đạo cũng được. Những mặc cảm về tôn giáo, hậu quả của những tuyên truyền ác ý của chế độ, tiếp tục làm một bộ phận không nhỏ thiếu tự tin khi phải làm chứng cho niềm tin của mình.

Nhiều, rất nhiều những góc khuất đang kéo những xứ đạo truyền thống ngày càng trở nên sơ cứng trong cung cách sống đạo, thích lễ hội và nhìn Giáo hội bằng con mắt xác phàm.

Thôi thì, trong cậy ơn Chúa giúp, chứ biết làm sao, khi không phải ai cũng thấy được hiệu quả của ơn Chúa qua các tuần Đại phúc.

đp 4
đp 2
đp 1

                                                                                   Nguồn: facebook cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, DCCT

Bình luận
error: Content is protected !!