Icon Collap
...
Trang chủ / Tam nhật hậu phúc Gx Phước Thanh, Gp Bà Rịa

Tam nhật hậu phúc Gx Phước Thanh, Gp Bà Rịa

Tam nhật diễn ra từ 13 – 15/09/2017

Ý KHẤN XIN VÀ TẠ ƠN MẸ HẰNG CỨU GIÚP TRONG TAM NHẬT HẬU PHÚC

“Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, con vui sướng được chạy đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ! Nhìn lên chân dung khả ái của Mẹ, linh hồn con thêm hăng hái cậy trông, khác nào con thảo đối với Mẹ hiền vậy.”

Dưới đây là một số hình ảnh.

Bình luận
error: Content is protected !!