Icon Collap
...
Trang chủ / Kinh giải thoát

Kinh giải thoát

Lạy Chúa, Chúa là Đấng quyền năng, là Thiên Chúa, là Cha nhân từ.  Chúng con nài xin Chúa qua sự cầu bầu và trợ giúp của các tổng lãnh thiên thần Micae, Raphael và Gabriel, xin giải thoát các anh chị em chúng con đang làm nô lệ cho thần dữ. Xin tất cả các Thánh trên trời hãy đến cứu giúp chúng con.

Khỏi những lo âu buồn phiền và ám ảnh.

Ôi lạy Chúa, xin thương giải thoát chúng con.

  Khỏi sự thù hằn, dâm đãng thèm muốn.

Ôi lạy Chúa, xin thương giải thoát chúng con.

Khỏi những tư tưởng ghen tương, giận hờn chết chóc.

Ôi lạy Chúa, xin thương giải thoát chúng con.

  Khỏi mọi tư tưởng tự vẫn và phá thai.

Ôi lạy Chúa, xin thương giải thoát chúng con.

  Khỏi mọi hình thức phạm tội dâm dục.

Ôi lạy Chúa, xin thương giải thoát chúng con.

Khỏi mọi sự chia rẽ trong gia đình, và mọi thương tổn bằng hữu.

Ôi lạy Chúa, xin thương giải thoát chúng con.

Khỏi mọi thứ bùa ngải, ma thuật, và mọi hình thức mờ ám.

Ôi lạy Chúa, xin thương giải thoát chúng con.

Lạy Chúa, Chúa đã nói: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an cho các con”, xin nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, cho chúng con thoát khỏi mọi thứ bùa thuật và vui hưởng bình an của Chúa luôn luôn. Nhờ danh Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen

Bình luận
error: Content is protected !!