Icon Collap
...
Trang chủ / Đại Phúc Giáo Xứ Láng Cát – Địa Phận Bà Rịa: Mùa Hồng Ân

Đại Phúc Giáo Xứ Láng Cát – Địa Phận Bà Rịa: Mùa Hồng Ân

Mùa hồng ân – Mùa ân phúc của ơn cứu độ đã đến khi những người con cái Chúa nhận ra lỗi phạm và hồi tâm trở về. Thiên Chúa là Cha – Đầng giàu lòng thương xót sẵn sàng tha bỗng hết những gì con người lỗi phạm đến Ngài. Ngài giang rộng vòng tay để ôm chầm lấy những đứa con đi hoang trở về!

Hãy trở về với Cha để được yêu thương và tha thứ. “Cho dẫu tội của mỗi người chúng ta có đỏ như son cũng trở nên trắng như tuyết”. Ơn Đại Phúc là chính Chúa Giêsu làm cho con người nhận ra tình yêu vô bờ của Ngài để trở về và sống chứa chan trong tình yêu ấy.

Bình luận
error: Content is protected !!