Icon Collap
...
Trang chủ / Chiếc đầu lâu biết nói

Chiếc đầu lâu biết nói

Cha Eusêbiô Nierembê thuật rằng: trong một thành phố nước Aragôn, có một thiếu nữ quí phái, nhan sắc và trang trọng khác vời. Cô tên là Alêxanđa. Cô được hai thanh niên trong thành cùng thầm yêu trộm nhớ. Do mối hờn ghen xúc siểm, hai chàng đó, một hôm, đã cùng nhau đọ sức và cả hai đã giết hại nhau. Thân thuộc của hai chàng, cơn hỏa nóng bốc cháy tâm hồn, quy tất cả tội lỗi lên đầu cô thiếu nữ. Họ kéo nhau đến nhà nàng, giết chết. Họ chặt đầu nàng và ném thi thể xuống giếng sâu.

Một ít ngày sau thánh Đaminh có dịp qua vùng đó. Được linh cảm bởi ơn trời, ngài đến bên giếng và gọi to:
– Alêxanđa ơi, lên đây!

Thốt nhiên, đầu thiếu nữ xuất hiện và tự đặt lên trên thành giếng, xin thánh Đaminh giải tội cho. Thánh nhân nghe nàng xưng tội, xá giải cho nàng, lại rước Thánh Thể cho nàng rước lĩnh, trước một số rất đông dân chúng kéo đến xem sự lạ. Sau đó, thánh nhân lệnh cho nàng nói nhờ đâu mà nàng được đặc ân vĩ đại này. Alêxanđa trả lời rằng: lúc người ta giết nàng, nàng còn đang mang tội trọng. Nhưng Thánh Nữ Đồng Trinh Maria đã giữ cho nàng được sống, để tưởng thưởng lòng nàng từng sốt sắng đọc kinh mân côi.

Liền hai ngày tiếp đó, mọi người còn được thấy thủ cấp Alêxanđa sống tươi nguyên trên miệng giếng, cho đến khi hồn nàng vào luyện ngục.

Nhưng chỉ mười lăm ngày sau, nàng lại hiện đến với thánh Đaminh, diễm lệ và sáng trưng như một vì tinh tú. Nàng thưa với thánh nhân rằng không có việc lành nào hiệu lực để cứu giúp các linh hồn luyện ngục bằng đọc kinh mân côi. Nàng cũng thêm rằng, các linh hồn lành thánh đó, khi đã lên trời, sẽ không quên cầu nguyện cho mình được giải thoát. Liền đó, thánh Đaminh thấy linh hồn may mắn của nàng, tràn đầy hoan hỉ, băng mình về thiên đàng.

(Mẹ Maria đã giữ nàng sống, để thưởng công cho nàng đã sốt sắng đọc kinh Mân côi)
 

  Sưu tầm trong 1001 ơn lạ Mẹ ban (36 Truyện từ Sách “Vinh Quang Đức Mẹ” của Thánh Anphongsô Liguori, CSsr).
Bình luận
error: Content is protected !!