Icon Collap
...
Trang chủ / Cứng tin và dấu lạ duy nhất

Cứng tin và dấu lạ duy nhất

Đứng trước sự cứng tin của đám đông dân chúng, Đức Giê-su đã nói rõ rằng : “thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy”. Với những lời quả quyết này, Đức Giê-su cố nhắc cho chúng ta nhớ rằng, dù người ta có gian ác, cứng tin đến mức nào, thì Thiên Chúa vẫn cho họ thấy một dấu lạ duy nhất. Vậy đó là dấu lạ nào ?    

cứng tin và  dấu lạ duy nhất

 

Dấu lạ tình yêu cứu độ        

Để hiểu dấu lạ duy nhất vẫn được thực hiện cho những kẻ cứng tin, chúng ta hãy cùng xem lại dấu lạ Giô-na đối với dân thành Ni-ni-vê. Chúng ta biết rằng dân thành Ni-ni-vê là dân ngoại, phạm nhiều tội lỗi. Thiên Chúa đã quyết định trừng phạt đám dân trong thành này. Nhưng trước lúc trừng phạt, Thiên Chúa đã sai Giô-na tới đây rao giảng, kêu mời người ta sám hối, quay trở về nẻo chính đường ngay. Song Giô-na đã không nghe lời Thiên Chúa mà lên tàu bỏ trốn chạy về Tác-xit. Thế rồi Thiên Chúa cho một trận cuồng phong bất chợt nổi lên, khiến thủy thủ trên tàu vô cùng sợ hãi. Họ nghĩ rằng trên tàu có kẻ phạm tội chống lại thần linh, khiến thần linh đó nổi giận. Đám này gieo quẻ và rơi trúng Giô-na. Ông biết vì tội mình và đề nghị người ta ném ông xuống biển. Sau khi ném ông xuống biển thì sóng biển yên lặng. Thiên Chúa cho con cá to nuốt ông vào bụng ba ngày đêm và sau đó mửa ông ra trên bãi biển của Ni-ni-vê. Thiên Chúa lại sai ông đi rao giảng và kêu mời dân Ni-ni-vê sám hối. Ông vâng lời một cách miễn cưỡng và đi rao giảng. Kết quả, dân thành đã sám hối từ vua cho đến thần dân và cuối cùng Thiên Chúa không trừng phạt họ nữa. Thấy vậy, Giô-na tức giận Thiên Chúa, vì sự thay đổi này. Ông muốn chết đi cho rồi. Ông ra ngoài thành ngồi chờ chuyện gì sẽ xảy đến trong thành. Thiên Chúa cho một cây thầu dầu mọc lên che mát cho ông. Nhưng hôm sau Thiên Chúa cho cây đó khô héo, khiến Giô-na bực tức và xin Thiên Chúa cất mạng của ông. Thiên Chúa đã giải thích cho ông hiểu tại sao cây thầu dầu ông không trồng, không tưới mà khi bị chết ông lại thương tiếc nó. Vậy thì tại sao Thiên Chúa lại không có quyền xót thương con dân của thành Ni-ni-vê sao! Như vậy, Giô- na trở nên dấu lạ cho cư dân của Ni-ni-vê không phải vì Giô-na mà vì lòng xót thương vô biên của Thiên Chúa dành cho họ. Dù dân thành phạm nhiều tội ác, phải chịu sự trừng phạt, nhưng Thiên Chúa vẫn khoan dung sai Ngôn sứ là Giô-na đến rao giảng và kêu gọi họ sám hối, dù Giô-na trốn chạy, không vâng lời Thiên Chúa, dù ông sao giảng một cách miễn cưỡng, dù ông muốn Thiên Chúa không thay đổi quyết định trừng phạt, nhưng Thiên Chúa vẫn làm cho dân được ơn sám hối và họ đã được Thiên Chúa tha thứ. Bởi thế, tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa mới thật sự là dấu lạ không chỉ cho người dân Ni-ni-vê, mà cho chính Giô-na và cho con người mọi thời. Đúng là tình thương của Thiên Chúa luôn vượt xa, vượt quá, vượt trên mọi tội lỗi của con người. Vì nếu Thiên Chúa chấp tội thì không ai được cứu sống.

Bài đọc thêm: Có một niềm tin như thế !

Đức Giê-su, dấu lạ cho con người 

Hiểu được dấu lạ Giô-na, chúng ta sẽ hiểu được Đức Giê-su trở nên dấu lạ cho con người thời Ngài. Dân Ni-ni-vê phạm tội ác, Giô- na được sai đến rao giảng thì chạy trốn và làm việc một cách miễn cưỡng. Vậy mà Thiên Chúa vẫn tha thứ và cứu dân thành này. Còn Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa thật, được sai đến rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Nhưng đám dân tội lỗi này đã không đón nhận, đã bắt, đánh đập và giết chết Ngài. Song Thiên Chúa đã làm cho Ngài được Phục Sinh vinh hiển để làm Chúa, làm Đấng Cứu độ duy nhất của con người. Để từ nay, ai tin nghĩa là đón nhận Giê-su là Chúa thì sẽ được cứu sống và được hưởng gia nghiệp Nước Trời. Như vậy, tình yêu và lòng xót thương vô biên của Thiên Chúa được thể hiện một cách cụ thể qua cái chết tự nguyện và sự phục sinh vinh hiển của Đức Giê-su sẽ là dấu lạ được diễn tả thường xuyên liên tục, trong mỗi nhà thờ, trên khắp thế giới. Dù con người cứng tin tới đâu, Đức Giê-su vẫn cứ tiếp tục cứ hành mầu nhiệm tình yêu, mầu nhiệm cứu độ, mầu nhiệm chết và sống lại trên khắp thế giới này. Thánh lễ vẫn và luôn luôn là dấu lạ cho con người mọi thời, bất chấp sự cứng tin, độc ác, gian tà của họ. Tóm lại, dấu lạ lớn nhất, vĩ đại nhất mà Thiên Chúa vẫn luôn tỏ ra cho con người, chính là tình yêu và lòng xót thương muốn cứu độ mọi người của chính Thiên Chúa, được cử hành trong thánh lễ hàng ngày trên bàn thờ.

Cầu nguyện

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, soi lòng mở trí cho chúng con, giúp chúng con nhận ra dấu lạ về tình yêu và lòng xót thương vô biên của Cha, trong từng hy lễ được cử hành trên bàn thờ. Nhờ đó, chúng con sẽ được Đức Giê-su cảm hoá và làm cho chúng con ngày càng vững tin hơn. Để không chỉ thánh lễ hàng ngày mà cả con người, cuộc đời chúng con sẽ trở nên dấu lạ cho những người sống chung quanh. Amen.

Bài đọc thêm: Hy vọng hay thất vọng

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Nguồn: svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!