Icon Collap
...
Trang chủ / Kinh thánh được ứng nghiệm

Kinh thánh được ứng nghiệm

Lời Chúa trong Chúa nhật thứ ba, Mùa Thường Niên hôm nay, nhắc cho chúng ta nhớ đến vị trí quan trọng tối thượng và ưu tuyển của Thánh kinh trong đời sống hàng ngày của dân Chúa. Và đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi noi gương, bắt chước Đức Giê-su mà làm cho Lời Thiên Chúa được ứng nghiệm, được thực hiện, được tỏ lộ mỗi ngày, trong chính cuộc đời của từng người chúng ta.


Kinh thánh được ứng nghiệm    

Thánh Kinh là Lời Thiên Chúa !

Chúng ta biết rằng Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa, ngỏ với con người trong dòng lịch sử và được ghi nhận để truyền lại muôn đời cho nhân loại. Vì Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa nên cũng là Lời Quyền Năng, Lời Hằng Sống, Lời Sáng Tạo-Tái Tạo và chính là Lời của Thần Khí. Trước hết, bởi vì, là Lời của Thiên Chúa, Thánh Kinh chính là sự Hiện Diện thật của Thiên Chúa. Vì đối với Thiên Chúa thì Lời với Sự Hiện Diện và Hành động chỉ là một mà thôi. Có lẽ cũng vì như vậy mà có một số người chủ trương sau khi đã đọc xong bản văn Kinh thánh thì phải thưa lên rằng : Đây là Chúa ! Và  đáp lại : tạ ơn Chúa ! Vì là Sự Hiện Diện thật của Thiên Chúa nên Lời Chúa mới trở nên Lời Quyền Năng mà chỉ cần phán ra là có ngay lập tức trăng, sao, tinh tú, đất trời và vạn vật, muôn loài, đêm ngày… Vì vậy, Thánh kinh phải được chúng ta kính trọng và yêu mến hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết cả sức lực nữa. Nhưng trong thực tế thì Thánh kinh không được nhiều người có đạo tin nhận, yêu mến và tôn kính xứng tầm, xứng nức như vậy. Có một số người chưa biết cầm đến quyển Thánh kinh, chưa bao giờ biết mở sách thánh và cũng chưa bao giờ tự đọc một đoạn Thánh kinh. Thậm chí Thánh kinh còn bị vứt bỏ, đặt để những nơi bất kính. Cũng chính vì thế mà có khá đông những tín hữu, dù đã có tuổi mà vẫn chưa có được một kinh nghiệm hay xác tín cụ thể về việc làm cho một câu Thánh kinh được ứng nghiệm trong đời sống của mình. Đây cũng là điều đáng buồn cho chính bản thân họ.
Bài đọc thêm: Mẹ con chị Dậu thời @ 

Kinh thánh được ứng nghiệm !   

Rõ ràng Thiên Chúa đã dùng Kinh thánh để hướng dẫn, dạy dỗ, bảo ban và chữa lành, tái tạo, cứu độ con người mọi thời, mọi lúc, mọi nơi. Nhưng con người phải cộng tác với Lời của Thiên Chúa; nghĩa là cố gắng lắng nghe, để hiểu và thực hành những gì Thiên Chúa muốn, thì khi đó Kinh thánh mới được ứng nghiệm. Bài sách Thánh thứ nhất nói cho chúng ta về việc dân Chúa ngồi nghe ông Tư tế Ét-ra đọc sách Luật từ sáng đến trưa và sau đó toàn dân giơ tay thưa “Amen. Amen” rồi sấp mặt xuống đất mà thờ lạy Đức Chúa. Sau đó, họ còn được ông Nơ-khe-mi-a là tổng đốc, ông Ét- ra là Tư tế kiêm Kinh sư cùng các thầy Lê-vi đã giảng giải sách Luật rằng: “Hôm nay là ngày thánh hiến cho Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, anh em đừng sầu thương khóc lóc”. Sở dĩ ông nói thế là vì toàn dân đều khóc” (Nkm 8, 9-10). Khi người ta biết lắng nghe những lời trong Kinh thánh và sám hối ăn năn thì Kinh thánh đã được ứng nghiệm. Rồi trong Tin Mừng, Đức Giê-su sau khi được quyền năng Thần Khí thúc đẩy đã trở về vùng Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường và tiếng đồn đã vang xa, đã trở lại Na-za-reth vào trong hội đường vào đúng ngày Sabbath, được người ta trao cho sách ngôn sứ Isaya. Đức Giê-su mở ra và đọc đoạn: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giê-su cuộn sách lại trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh thánh quý vị vừa nghe” (Lc 1, 14-21). Đức Giê-su nói rõ đoạn sách thánh vừa rồi nói về chính Người. Đức Giê-su đã làm cho lời của ngôn sứ Isaya được trở thành sự thật nơi chính Người. Đây mới là sứ điệp mà Thiên Chúa muốn mỗi chúng ta phải thực hiện. Ai mà lắng nghe và thực hiện lời của Chúa thì thế nào lời của Chúa sẽ được ứng nghiệm và cứu giúp họ.

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su, Ngôi Lời nhập thể của Thiên Chúa, Đấng đã làm cho Kinh thánh được ứng nghiệm. Chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban Lời Hằng Sống để tái tạo và cứu chữa cho chúng con. Chúng con tha thiết nài xin Chúa giúp chúng con luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa mỗi ngày để cho Kinh thánh được ứng nghiệm nơi mỗi người chúng con. Nhờ đó mà chúng con mới được hưởng ơn cứu độ đời đời của Chúa. Amen.
Bài đọc thêm: Có tự do mới có tình yêu

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR
Nguồn: svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!