Icon Collap
...
Trang chủ / Chia rẽ là tiêu diệt chính mình !

Chia rẽ là tiêu diệt chính mình !

Đứng trước những phép lạ nhãn tiền đến từ quyền năng của Đức Giê-su, các Kinh sư cố gắng tìm mọi cách, dùng mọi âm mưu, thủ đoạn để có thể hạ bệ uy tín cũng như vô hiệu hóa những gì mà Đức Giê-su đã làm. Bên cạnh việc vu khống, chụp mũ, rêu rao khắp nơi rằng Đức Giê-su bị mất trí, những người này còn nghĩ ra được một mưu kế bẩn thỉu hơn là gắn cho việc Đức Giê-su trừ được quỷ là dựa vào uy quyền của quỷ vương cho. Nhân mưu kế của họ, Đức Giê-su đã đưa ra hai chân lý sau.

 

Chia rẽ là tiêu diệt chính mình !

Chia rẽ là tiêu diệt chính mình !

Khi những Kinh sư từ Giêrusalem đến nói về Đức Giê-su rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giê-su gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ : “Xa-tan làm sao trừ được Xa-tan ? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số” (Mc 3, 22-26). Đức Giê-su đã xử sự với những Kinh sư này thật tuyệt vời. Ngài bình tĩnh cho gọi những người này đến và đặt lại vấn đề mà họ gán cho mình bằng một ví dụ cụ thể, để nói lên một chân lý : nước nào hay phe phái nào, tập thể nào mà chia rẽ nội bộ là tự tiêu diệt chính mình. Nếu quỷ mà lại đi tiêu diệt quỷ thì làm sao vương quyền của quỷ có thể tồn tại được ? Điều này hoàn toàn chính xác. Nếu một gia đình mà các thành viên tìm cách tiêu diệt lẫn nhau thì gia đình đó làm sao tồn tại được. Như vậy, với sự trả lời này, Đức Giê-su nói rõ rằng không có chuyện quỷ trừ quỷ mà chỉ có chuyện Thiên Chúa trừ quỷ thôi. Càng không có chuyện Ngài bị quỷ vương ám rồi lại nhờ quyền của quỷ vương mà lại đi tiêu diệt những quỷ khác. Đừng bao giờ tin tưởng, mong chờ hay đi cậy nhờ bất cứ một mãnh lực đen tối nào đến để trục xuất những quỷ dữ ra khỏi chính mình hay những người khác. Duy chỉ có Thiên Chúa mới có toàn quyền trên mọi loài thọ tạo, kể cả quỷ dữ. Còn những kẻ cứng đầu, cố chấp, gàn bướng, dứt khoát chối bỏ sự thật và chối bỏ quyền năng của Đức Giê-su bằng những toan tính, mưu mô, nham hiểm, độc ác, dối gian thì họ đúng là hết thuốc chữa rồi. Đâý chính là những tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Khi phạm tội như vậy thì làm sao những người này có thể đáng được tha thứ ?

Bài đọc thêm: Ma quỷ giả mạo nhà thần bí 

Người mạnh thắng kẻ yếu !

Đây cũng là một chân lý đã được Đức Giê-su trưng dẫn trong việc này, khi nói rõ rằng : “không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu người đó không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó” (Mc 3,27). Quả thật, nếu chủ nhà mạnh hơn kẻ cướp thì lẽ nào ông lại để cho kẻ cướp xông vào cướp của nhà mình mà cứ khoanh tay đứng nhìn chúng cướp của nhà ông sao! Nếu quỷ dữ đã khống chế và điều khiển được một người thì làm sao nó chịu buông tay tháo chạy khi gặp Đức Giê-su, ngoại trừ trường hợp nó yếu thế, không có đủ khả năng để chống lại sức mạnh của Đức Giê-su. Nói cách khác, quỷ dữ bất đắc dĩ phải xuất ra khỏi người ta không phải do ý nó muốn, nhưng do sức mạnh và quyền năng của Đức Giê-su. Vì thế, nếu có Đức Giê-su ngự trong chúng ta thì quỷ dữ lắm sao dám tấn công, thâm nhập và hãm hại được chúng ta ? Còn ngược lại, nếu như chúng ta chối bỏ, khước từ, không đón nhận Đức Giê-su là Chúa và không mời Ngài đến làm chủ căn nhà cuộc đời của mình thì ai có khả năng bảo vệ chở che cho chúng ta mỗi khi quỷ dữ tấn công ? Qua những gì Đức Giê-su trả lời với những Kinh sư, chúng ta hiểu được rằng không có việc một người yếu đi cướp được tài sản của người mạnh, cũng không có chuyện quỷ lại đi trừ quỷ, càng lại không có chuyện một gia đình hay tổ chức nào chia rẽ, hại nhau mà tồn tại được. Bởi vậy, chỉ cần có Đức Giê-su quyền uy vô song ở với chúng ta mới bảo vệ được chúng ta khỏi quỷ dữ hãm hại.

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su, Chúa không chỉ đến để bảo vệ và cứu chúng con khỏi sự thống trị của quỷ dữ mà còn giúp chúng con hiểu được những gì mà người ta vu khống, chụp mũ cho Chúa bị quỷ ám và nhờ tướng quỷ để trừ quỷ là phi lí. Nhờ đó, chúng con càng vững tin vào Chúa mà mời Chúa đến ở với chúng con, để bảo vệ, chở che và giúp cho chúng con thoát được mọi mưu mô xảo quyệt của quỷ dữ và những kẻ thuộc về chúng. Chúng con tạ ơn Chúa. Amen.

Bài đọc thêm: Uy quyền của Đức Giê-su !

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Nguồn: Svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!