Icon Collap
...
Trang chủ / Rước bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Rôma

Rước bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Rôma

Ngày 4/4, Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ bắt đầu từ Limerick thánh du đến tất cả 26 Thánh đường Công giáo tại Ireland. Bức ảnh – được Đức Giáo Hoàng Phanxicô làm phép tại Rôma – đã đi qua các nhà thờ chính tòa từ vùng Cork đến Derry, và các địa danh giữa hai vùng này. Điểm dừng chân cuối của cuộc hành hương là ở Clonard.
Chuyến hành hương của bức ảnh được bắt đầu từ ngày 4 tháng Tư đến 15 tháng Năm năm nay. Kể từ đầu tháng Tư, đã có hàng chục ngàn người đã đến và tôn kính ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp tại 26 nhà thờ chính toà.
Nhà thờ Thánh Phêrô ở Belfast là nhà thờ chính tòa cuối cùng nơi bức ảnh ghé thăm trong chuyến đi khắp Ireland, trước khi trở về tu viện Clonard.
Thánh lễ bế mạc chuyến hành hương của ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp đã được cử hành hôm 15/5/2016 ở tu viện Clonard, trùng với lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.
image001Rước bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Rôma
Sáng ngày 26/04, trung ương DCCT tại Rôma đã tổ chức cuộc rước kiệu linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nhân biến cố 150 năm vào ngày 26.04.1866, Đức Thánh Cha Pio IX trao bức linh ảnh này cho Dòng Chúa Cứu Thế với lời mời gọi : “Hãy làm cho thế giới biết đến Mẹ”.
Đi theo đoàn rước có Đức hồng Y Vincent Nichols, Tổng Giám Mục Giáo Phận Westminster, Anh quốc, Ba Đức giám mục DCCT, cha Bề trên Tổng Quyền Michel Brel, cùng khoảng 100 linh mục DCCT Và các dòng, triều từ các vùng lan cận và hàng ngàn giáo dân khắp nơi đổ về.
Cuộc rước kiệu Đức Mẹ bắt đầu từ trong Nhà thờ Đức Bà Cả, rồi qua các trạm dừng. Tại các trạm dừng đó, cộng đoàn được nghe tường thuật lại những biến cố khi bức Linh Ảnh Mẹ được rước qua đây từ nhà thờ của các cha dòng Augustino ở Póterula với nhiều ơn lành Mẹ đã ban cho dân thành Roma năm xưa.
Việc rước Mẹ từ trong nhà thờ Đức Bà Cả về nhà mình, giúp đoàn dân Chúa đi qua cửa thánh của lòng thương xót tại đại vương cung thánh đường này như diễn tả Mẹ chính là cửa của lòng xót thương, không ai đến với Thiên Chúa của lòng thương xót mà không qua Mẹ.
 
ĐTC Phanxicô làm phép 12 Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ngày 18 tháng 5 vừa qua, 12 thành viên Dòng Chúa Cứu Thế đã hiện diện tại buổi tiếp kiến chung với Đức Thánh Cha Phanxico tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Mục đích chính của buổi tiếp kiến này là để chứng kiến nghi thức Đức Thánh Cha ban phép lành trên 12 Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Cha Bề Trên Tổng Quyền và các Cố Vấn, thành viên Ủy Ban Năm Thánh Linh Ảnh và thành viên Trung Tâm Hành Hương Quốc Tế Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (ĐMHCG) đã hiện diện trong buổi tiếp kiến này.
Ủy ban Năm Thánh Linh Ảnh đã đề xuất 3 giai đoạn cử hành Năm Thánh.
Giai đoạn đầu tiên (giai đoạn chuẩn bị) từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 12 năm 2015 với chủ đề “Củng cố và nuôi dưỡng tình yêu của chúng ta với Mẹ Thiên Chúa”
Giai đoạn thứ hai với chủ đề “Mẹ Hằng Cứu Giúp – Linh Ảnh Tình Yêu” sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 6 năm 2016.
Giai đoạn thứ ba (giai đoạn sai đi) sẽ bắt đầu ngay sau ngày lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 27 Tháng 6 năm 2016 với Chủ đề ‘Canh tân chiều kích thừa sai “Hãy làm cho thế giới biết Mẹ”.
Những linh ảnh đã ĐTC Phanxicô chúc lành sẽ được Cha Bề Trên Tổng Quyền ủy thác cho các Liên hiệp Vùng. Mỗi Liên Hiệp Vùng và các Đơn Vị trong Liên Hiệp Vùng sẽ đảm bảo nhiệm vụ đưa linh ảnh đến thăm viếng các trung tâm hành hương và

rome3 1024x576các cộng đoàn khác nhau nhằm giúp người hành hương có kinh nghiệm được Đức Maria thăm
viếng.

Đại Hội hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lần thứ 18 tại  DCCT Rome sẽ diễn ra vào ba ngày 24-26 tháng 06 năm 2016 tới đây với chủ đề “Đức Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp”. Kế hoạch và chương trình đã phân công cụ thể và được công bố.

 

 
Bình luận
error: Content is protected !!