Icon Collap
...
Trang chủ / Goya: 50 năm hình thành Kitô giáo dưới ánh mắt Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp

Goya: 50 năm hình thành Kitô giáo dưới ánh mắt Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp

(Goya, Argentina) – Đức Cha Adolfo Canecín – Giám mục Địa phận Goya muốn gửi lời cảm ơn tới một trường học thuộc Giáo xứ “La Rotonda” vì bức Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp – bổn mạng của các cơ sở giáo dục. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 150 năm bức Linh ảnh này được Đức Giáo Hoàng Piô IX trao phó cho các nhà truyền giáo Dòng Chúa Cứu Thế, và đây cũng là “một lý do để tạ ơn Thiên Chúa vì những gì Ngài đã thực hiện ở tất cả những nơi mà Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện cũng như cổ võ và truyền bá lòng sùng kính đặc biệt này”.
larotonda ar02

Qủa đúng là “Thánh ý Chúa đã định cho việc cử hành Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trùng với Năm Thánh ngoại thường về Lòng Thương Xót do Đức Thánh Cha Phanxicô công bố bắt đầu từ ngày 8/12/2015 -Lễ Trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm – Đấng bảo trợ của Dòng Chúa Cứu Thế”.Theo sáng kiến của các nhà truyền giáo Dòng Chúa Cứu Thế, từ tháng 7/1959 đến tháng 11/1960, trường này đã mở cửa như là một trung tâm hỗ trợ đồng thời là nơi “tiếp nối”, được gọi là “trường học hậu đào tạo”.

Năm 1961, Cha Edmundo Tonda và một nhóm bao gồm gia đình các giáo xứ ‘San Roque’ và ‘San Jacinto de Goya, với mục đích làm công tác mục vụ theo nhu cầu của khu vực này, từ đó trường học Giáo xứ “La Rotonda” ra đời.

roya3

Đến nay, trường học này đã trải qua hơn 50 năm phục vụ và nó vẫn giữ tinh thần ban đầu đã được đặt ra: góp phần hình thành những người Kitô hữu đích thực, những công dân tận tâm; do đó, việc mở rộng các dự án cộng đồng đối với công cuộc truyền giáo đã bắt đầu từ năm 1929 với sự xuất hiện của các nhà truyền giáo Dòng Chúa Cứu Thế đầu tiên tại Goya.

Minh Tuệ

Nguồn tin: Nguồn: tinhdongchuacuuthe.com

Bình luận
error: Content is protected !!