Icon Collap
...
Trang chủ / Khai mạc tuần Đại phúc GX Cao Thái, GP Sài Gòn

Khai mạc tuần Đại phúc GX Cao Thái, GP Sài Gòn

Ngày 8/10/2017, Giáo xứ Cao Thái, Giáo phận Sài Gòn long trọng khai mạc tuần Đại phúc.

Thánh giá là biểu tượng của ơn cứu độ, dây các phép là biểu tượng của quyền mục tử, cha xứ trao Thánh giá cho cha trưởng đoàn Đại Phúc và dây các phép các cha thừa sai đại phúc như dấu hiệu mời các ngài chia sẻ trách nhiệm mục tử của ngài và cũng là dấu chỉ mời gọi chúng ta cộng tác với đoàn Đại Phúc để mở lòng lãnh nhận ơn cứu chuộc chứa chan và đem ơn này cho những người vắng mặt và khô khan tội lỗi.

Bình luận
error: Content is protected !!