Icon Collap
...
Trang chủ / Đức Mẹ Maria giải thoát các linh hồn

Đức Mẹ Maria giải thoát các linh hồn

Năm 1884, Đức Cha Buguet thành lập Hội Phạt Tạ tại Chappelle-Montligeon (Trung Pháp). Hội Phạt Tạ có mục đích đền tội và cầu nguyện cho các Linh Hồn bị bỏ rơi, các Linh Hồn mồ côi, được mau giải thoát ra khỏi Lửa Luyện Ngục. Một thời gian sau ngày thành lập, Hội Phạt Tạ được Đức Giáo Hoàng Lêô XIII (1878-1903) nâng lên hàng Tổng Hội.

Rất nhanh sau đó, Hội Phạt Tạ được truyền bá khắp thế giới. Không quốc gia nào lại không biết đến Hội. Mỗi quốc gia có hàng ngàn thành viên. Báo chí, tác phẩm của Hội viết bằng tiếng Pháp được chuyển dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hội có các thành viên nhiệt thành trong khắp Âu châu, Phi Châu, Úc Châu, toàn Châu Mỹ và ngay cả miền Cận Đông nữa.

Hội Phạt Tạ có trụ sở tại đền thánh Đức Mẹ Montligeon. Đền thánh được cung hiến ngày 28-8-1928, dưới danh hiệu ”Đức Mẹ Giải Thoát Các Linh Hồn khỏi Luyện Ngục”.

Bức tượng tôn kính trong đền thánh có hình Đức Mẹ Maria bồng Đức Chúa Giêsu . Đức Chúa Giêsu đang cúi xuống đội triều thiên cho Linh Hồn của một tín hữu vừa được giải thoát, quỳ dưới chân Đức Mẹ, về phía bên phải. Tín hữu đôi tay chắp trước ngực và ngước mắt nhìn Đức Mẹ. Dưới chân Đức Mẹ về phía bên trái, là hình Linh Hồn của tín hữu còn bị giam cầm, đang ngồi, hai tay xếp lại trên đầu gối và bị mang còng. Tín hữu ngước mặt van lơn nhìn Đức Mẹ.

Bức tượng Đức Mẹ Maria và Đức Chúa Giê su được đội triều thiên ngày 19-9-1935, thể theo ý muốn của Đức Thánh Cha Pio XI (1922-1939). Hai năm sau, ngày 12-7-1937, Đức Hồng Y Eugenio Pacelli, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh – sau này sẽ lên ngôi Giáo Hoàng với tên gọi Pio XII – đến Montligeon, quỳ gối cầu nguyện tại đền thánh Đức Mẹ Giải Thoát các Linh Hồn khỏi Lửa Luyện Tội.

Khi được bầu làm Giáo Hoàng, Đức Pio XII (1939-1958) chấp nhận tước hiệu ”Vi Bảo Trợ Hội Phạt Tạ”. Đức Giáo Hoàng chân phước Gioan XXIII (1958-1963), ghi tên gia nhập Hội Phạt Tạ từ năm 1929. Đức Giáo Hoàng Phaolo VI (1963-1978) ban Phép Lành Tòa Thánh cho Hội Phạt Tạ và cho tất cả thành viên của Hội.

Ngày 20-5-1908, Đức thánh Giáo Hoàng Pio X (1903-1914), ban 100 ngày ân xá cho mỗi thành viên Hội Phạt Tạ, mỗi khi đọc lời nguyện sau đây, để cầu cho các Linh Hồn nơi Luyện Ngục, dâng lên Đức Mẹ Montligeon, tức là ”Đức Mẹ Giải Thoát các Linh Hồn khỏi Lửa Luyện Hình”:

 Kính lạy Đức Trinh Nữ Maria  vinh hiển, xin Mẹ hãy thương xót đoái nhìn đến những linh hồn thánh thiện, còn đang bị cầm giữ một thời gian thanh luyện, cách xa Thiên Chúa và xa Mẹ, người Mẹ rất từ bi nhân hậu của các ngài. Xin Mẹ hãy bẻ gãy xích xiềng và mau giải thoát các ngài khỏi vực thẳm, nơi các ngài đang than khóc, hướng vọng về thiên quốc và mong mau đến ngày hạnh phúc kết hiệp vĩnh viễn cùng Chúa, Đấng mà lòng các ngài hằng ước ao khao khát. Xin Mẹ để ý cách riêng đến những linh hồn bị bỏ rơi nhất. Chúng con đặc biệt khẩn cầu cùng Mẹ đoái thương đến các ngài. Ôi lạy Mẹ nhân hậu, xin Mẹ hãy chấp nhận lời chúng con nài van. Chúng con dâng lời tha thiết kêu van Mẹ, lạy Đức Mẹ Maria, xin Mẹ hãy quy tụ tất cả chúng con về Trời, bên cạnh Đức Giê su Ki tô Chúa chúng con, Người Con Đáng Kính Đáng Tôn của Mẹ, là Đấng Hằng Sống, Hằng Trị, cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần, đến muôn thưở muôn đời chẳng cùng. Amen.

Lạy Đức Mẹ Montligeon, xin cầu cho các Linh Hồn bị bỏ rơi nơi Luyện Ngục!

(Maria Simma, ”Les Âmes du Purgatoire m’ont dit”, Editions du Parvis, 1990, trang 120).

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Bình luận
error: Content is protected !!