Icon Collap
...
Trang chủ / Sự hiện diện của bức Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đồng nghĩa với việc các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế đã xuất hiện ở đó

Sự hiện diện của bức Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đồng nghĩa với việc các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế đã xuất hiện ở đó

Đức Mẹ hằng cứu giúp - Mẹ Maria

Tại Honduras, tương tự như các quốc gia khác, lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được cử hành vào ngày 27 tháng 6. Lòng sùng kính Đức Mẹ này đã lan rộng đến nhiều nơi, với việc nhiều nhà thờ và đền thờ đã được xây dựng để tôn vinh Mẹ. Bức Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã được nhiều người biết đến và được tôn kính trên toàn thế giới. Trong thời kỳ đại đại dịch này, nhiều người đã hướng về Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, với xác tín rằng Mẹ sẽ đoái thương lắng nghe tiếng kêu của những người đặt mình dưới sự chở che hộ phù của Nữ Vương Thiên Đàng.

Tại Tegucigalapa, có một ngôi Thánh đường dâng kính Đức Mẹ. Vào một dịp nọ, Cha xứ của ngôi Thánh đường này, Cha Alex Hernández C.Ss.R., đã chia sẻ với Suyapa Medios (CNS, Trung tâm Tin tức Công giáo) rằng “anh chị em giáo dân của chúng tôi luôn gắn bó với truyền thống tôn giáo của họ và bằng cách này hay cách khác họ đồng nhất với những đau khổ mà họ trải qua, chắc chắn là vì Đức Mẹ Sầu Bi, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, anh chị em giáo dân gắn bó với lòng sùng kính này, nhờ sự chuyển cầu của Mẹ mà họ có được nhiều phép lạ”.

Đức Mẹ hằng cứu giúp - Mẹ Maria

Cha Hernandez chia sẻ rằng lòng sùng kính Đức Mẹ đã mở rộng, ở các thị trấn khác nhau nơi anh chị em đến, anh chị em có thể tìm thấy bức Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, vốn đồng nghĩa với việc một Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đã đi qua đó, đặc biệt là trong những năm khi các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Tây Ban Nha đặt chân đến vùng đất Trung Mỹ và dấn thân cho công cuộc truyền giáo thông qua sứ mạng bình dân đã để lại bức Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nơi họ đang thi hành sứ vụ vốn là một phần của nhiệm vụ “mà chúng tôi đã lãnh nhận từ Đức Giáo Hoàng Piô IX khi Ngài ủy thác cho các Tu sĩ DCCT sứ mạng phải làm cho mọi người biết đến Mẹ”.

Bài đọc thêm: Đức Mẹ chỉ cách kết hợp với Chúa Ba Ngôi

Nguồn: dcctvn.org

Bình luận
error: Content is protected !!