Icon Collap
...
Trang chủ / Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Đôi Chân Hài Nhi Giêsu

Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Đôi Chân Hài Nhi Giêsu

Sứ điệp về niềm hy vọng chất chứa trong bức linh ảnh được truyền tải qua tư thế của Hài Nhi Giêsu.

nguồn: Dòng Chúa Cứu Thế

Bình luận
error: Content is protected !!