Icon Collap
...
Trang chủ / Tìm hiểu linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp: tay Mẹ Maria

Tìm hiểu linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp: tay Mẹ Maria

Điều đặc biệt là điểm trung tâm của bức ảnh: không phải là Đức Mẹ hay Chúa Giê-su, mà là hai bàn tay giao nhau, bàn tay của Chúa đang nắm lấy bàn tay của Mẹ.

Bình luận
error: Content is protected !!