Icon Collap
...
Trang chủ / Người khôn và người ngu dại !

Người khôn và người ngu dại !

Sống trên đời này có ai mà chả thích, thèm và mong muốn mình hay những người thân của mình được khôn ngoan, minh mẫn. Có khá nhiều người không chỉ mong muốn mà còn đầu tư đủ cách, tìm mọi dịp để có thêm hay học thêm được sự khôn ngoan. Và để thẩm định được người khôn hay người dại, người ta có thể đưa ra những tiêu chuẩn khác nhau như chỉ số thông minh, học vấn, bằng cấp, vị thế xã hội hay thành đạt trong đời sống kinh tế… Nhưng với những người đi theo Đức Giê-su thì tiêu chuẩn để biết được người khôn hay người dại lại không dựa vào những tiêu chuẩn được nêu trên mà cũng không dựa vào những tiêu chuẩn do con người đặt ra. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu và cố suy ngẫm về người khôn hay dại trong cái nhìn của Đức Giê-su. 

Người khôn và người dại khờ

     

Hãy trở nên người khôn ngoan !

Chúng ta hãy nghe những lời Đức Giê-su đã nói với các môn đệ của Ngài: “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá” (Mt 7, 24-25). Như vậy, Đức Giê-su cho rằng người khôn phải là người biết xây nhà trên nền đá vững chắc mà không một nhân tai hay thiên tai nào có thể làm hại được. Nhưng việc xây nhà trên đá lại được Đức Giê-su nối kết với một việc quan trọng hơn mà Ngài muốn nhắm đến chính là việc biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành. Nói chính xác hơn người khôn ngoan là người biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa mỗi ngày. Bởi vì, với Đức Giê-su:“Chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” ( Mt 7,21). Quả thật, những người biết lắng nghe và đem Lời Chúa thực hành thì chính Chúa sẽ đến và ở lại trong người ấy. Chính Chúa sẽ xây dựng và bảo vệ ngôi nhà của mình là chính người ấy mà không một mãnh lực nào có thể phá hủy được. Người ấy không chỉ được vào Nước Trời mà còn trở thành Đền thờ của Thiên Chúa ngự trị.

Bài đọc thêm: Nữ Vương các Thánh Nam Nữ

Đừng trở nên người ngu dại ! 

Người khôn ngoan là người biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa mỗi ngày. Những người này biết xây dựng ngôi nhà của mình trên đá tảng vững chắc là chính Lời của Thiên Chúa. Còn ngược lại, những người ngu dại thì chỉ biết xây dựng ngôi nhà của mình trên cát và sớm muộn gì vậy bị thiên tai hay nhân tai cuốn đi. Họ vốn là những người: “Nghe lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ và sụp đổ tan tành”( Mt 7, 26-27). Họ chỉ nói ngoài miệng “Lạy Chúa, lạy Chúa” mà không sống những điều Chúa dạy thì làm sao Chúa có thể đến ở với họ, hướng dẫn họ được. Vì Lời của Chúa là Thánh ý, là chính Chúa. Khi mà con người họ không đón nhận Chúa, không có Chúa đến bảo vệ chở che thì làm sao họ có được khả năng để chống lại mưu mô xảo quyệt của những mãnh lực tăm tối nơi chốn hoằng thiên như ác quỷ được. Quả thật, những người này không thể xây ngôi nhà là chính con người và cuộc đời mình cho Chúa ngự thì cũng không thể được vào trong Nước Thiên Chúa.

Cầu nguyện với Chúa Giê-su 

Lạy Chúa Giê-su, chúng con đang bước vào trong những ngày của Mùa Vọng – Mùa Chúa đến với mỗi người cách đặc biệt. Chúa đang chỉ dạy cho chúng con các con đường, các lộ trình, để Chúa đến được với chúng con. Đặc biệt hôm nay, Chúa muốn chúng con hãy trở thành những người khôn ngoan, biết kiến tạo và xây dựng đời mình trên Lời của Chúa, biết chuyên chăm lắng nghe và thực hành Lời Chúa mỗi ngày, để Chúa luôn đến ở với chúng con, bảo vệ chở che ngôi nhà của Chúa là mỗi người chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ được Chúa cho vào dự tiệc cưới muôn đời trong Nước Chúa. Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã được phúc cưu mang và sinh hạ Chúa Giê su cho toàn thể nhân loại, nhờ việc Mẹ đã lắng nghe Lời Chúa, suy đi gẫm lại trong lòng để đem ra thực hành. Chúng con xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa Giê-su cho chúng con, để chúng con biết noi gương Mẹ mà lắng nghe và thực hành Lời Chúa mỗi ngày. Chúng con cám ơn Mẹ. Amen.

Bài đọc thêm: Người khôn xây nhà trên đá

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Nguồn: svconggiao.net

Bình luận
error: Content is protected !!