Icon Collap
...
Trang chủ / Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội

Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội

Nguồn gốc tín điều Mẹ Maria – Đấng Vô Nhiễm nguyên tội

Vào ngày 8 tháng 12 năm 1854, tại đền thánh Phê-rô, trước mặt các vị Hồng y, Giám mục, Linh mục và đông đảo đoàn dân thánh Chúa, Đức Pi-ô thứ IX đã long trọng tuyên bố tín điều Đức Maria Vô Nhiễm. Như để xác nhận điều ấy, 4 năm sau tức là vào năm 1858, tại Lộ Đức nước Pháp, Mẹ Maria đã hiện ra với thiếu nữ Bê-na-đê-ta trong y phục trắng như tuyết, Mẹ tuyên bố: “Ta là Đấng Vô Nhiễm nguyên tội. Ta là Mẹ Vô nhiễm”. Lời đó đã khẳng định lời của Đức Giáo Hoàng – vị đứng đầu của Giáo hội Công Giáo đã tuyên xưng trước đó.

Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Vậy đặc ân Vô nhiễm nguyên tội có nghĩa là gì?

Thưa, đặc ân Vô nhiễm nguyên tội có nghĩa là ngay từ giây phút đầu tiên khi tượng thai trong lòng thân mẫu Anna, Đức Maria đã được Thiên Chúa gìn giữ, che chở khỏi vương mọi tội lỗi, không nhiễm bất cứ tội lỗi nào kể cả tội ông bà nguyên tổ là A-đam và E-và truyền lại. Do một đặc ân và ơn phúc của Thiên Chúa toàn năng và dựa vào công nghiệp của Đức Giê-su Ki-tô sau này – Đấng Cứu chuộc nhân loại mà Đức Trinh nữ Maria đã được gìn giữ khỏi vương mắc mọi tỳ ố do tội nguyên tổ gây nên. Đây là một ơn độc nhất vô song Chúa chỉ dành riêng cho Đức Mẹ. Như vậy, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho con của Người xuống thế nhập thể làm người và lưu lại trước hết nơi cung lòng Đức Trinh nữ Maria. Vì thế, Thiên Chúa đã dọn sẵn cho tâm hồn Mẹ Maria xứng đáng là nơi con Thiên Chúa ngự trị nên tội không thể nào xâm lấn, chen vào con Thiên Chúa cũng như trong cung lòng Đức Trinh nữ Maria – nơi mà con Thiên Chúa nhập thể làm người được.

Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội – Đấng đầy ân phúc và đầy uy quyền trên sự dữ

Lời Thiên Chúa đã phán xưa với con rắn như trong bài đọc thứ nhất trích trong sách Sáng Thế mà chúng ta vừa nghe: Khi con người đã bất tuân không tuân phục Thiên Chúa, đã phạm tội, A-đam đổ lỗi cho E-và; Thiên Chúa hỏi E-và thì bà lại nói là tại con rắn sau đó Thiên Chúa đã tuyên phạt trên con rắn: Vì ngươi đã làm điều đó cho nên từ nay ngươi sẽ bị chúc dữ trong mọi loài, ngươi sẽ phải bò đi bằng bụng và ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người phụ nữ, giữa dòng giống mi và dòng giống người phụ nữ. Dòng giống ấy sẽ giẫm nát đầu mi còn dòng giống mi sẽ rình cắn gót chân nó. Người phụ nữ được Thiên Chúa hứa để cưu mang Đấng cứu độ trong sách Sáng Thế, người nữ ấy chính là Đức Trinh nữ Maria sau này. Đức Maria đã đạp giập đầu con rắn là ma quỷ, sự kiện này không thể cắt nghĩa được nếu không công nhận Đức Maria có quyền lực trên nó. Sự kiện Đức Maria có quyền trên rắn quỷ như thế hẳn Mẹ phải là trong trắng, khỏi mọi tội nguyên tổ, Thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ và ban cho Mẹ quyền năng trên sự dữ sự ác trên ma quỷ, trên các quyền lực của tội lỗi.

Trong ngày truyền tin sứ thần Gáp-ri-en đã đến và chào Đức Maria: “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1, 28), Thiên Chúa là Đấng Thánh vô cùng, tội lỗi không thể xâm nhập được. Vậy nếu Thiên Chúa đã chọn cung lòng Mẹ Maria làm ngai toà cho con Chúa ngự trị thì lẽ nào tội lỗi lại đi vào trong lòng Mẹ được. Mẹ là Đấng diễm phúc, Đấng đầy ơn phúc, Đấng Vô nhiễm nguyên tội.

Kết luận: Với tất cả những suy tư đầy logic ấy mà Hội thánh nhiều lần nhìn nhận và mong muốn Mẹ Maria được phong tặng và định tín là Đấng Vô nhiễm nguyên tội. Và quả thật Đức Pi-ô thứ IX đã xem xét và cầu nguyện và Ngài đã tuyên bố tín điều: Đức Maria Vô Nhiễm nguyên tội và sau đó Mẹ Maria đã hiện ra với thiếu nữ Bê-na-đê-ta tại Lộ Đức nước Pháp đã xác định tín điều đó.

Đọc thêm: Mẹ cứu con khỏi tội lỗi

Trong ngày giáp lễ kính Đức Trinh nữ Maria Vô Nhiễm nguyên tội:

Thứ nhất: Lòng chúng ta phải đầy niềm vui và hân hoan, bởi vì Mẹ đã được Thiên Chúa chọn. Mẹ là một con người, một thụ tạo trong loài người chúng ta nhưng Mẹ đã được Thiên Chúa tuyển chọn và ban cho đầy đặc ân như thế. Và giờ đây, trước ngai toà Thiên Chúa mẹ vẫn đang cầu bầu cho chúng ta là đoàn con cái Mẹ. Chúa đã ban cho Đức Mẹ thế nào thì Chúa cũng sẽ làm cho chúng ta, cho Giáo Hội như thế. Vì thế, mừng kính Mẹ vô nhiễm nguyên tội chúng ta phải dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn. Với tâm tình tạ ơn Chúa, chúng ta cũng hãy biết noi gương Mẹ để sống một đời thánh thiện, gìn giữ linh hồn và thân xác chúng ta được vẹn toàn để xứng đáng là con cái Chúa, xứng đáng được hưởng gia nghiệp nước Chúa đáng được hưởng ơn cứu chuộc của Chúa sau này.

Thứ hai: chúng ta nợ và cũng biết ơn Mẹ Maria nhờ phúc lành của Mẹ mà muôn loài được chúc phúc. Có người Mẹ nào sinh con mà không đau đớn, người mẹ càng đau đớn, vất vả nhọc nhằn mới có được đứa con, sinh ra nó, vất vả nhọc nhằn nuôi dạy đứa con ấy thì sau này càng thương đứa con ấy. Đức Maria cũng vậy, dưới chân thập giá là giây phút Mẹ đau đớn nhất khi chứng kiến cái chết đau đớn tột cùng của con Mẹ thì chính giây phút đau đớn ấy Chúa đã trao sứ mạng để Mẹ làm Mẹ của chúng ta, làm Mẹ của toàn thể nhân loại này. Chúa đã trao toàn thể nhân loại này vào tay Mẹ Maria và chính giây phút đứng dưới chân thập giá ấy là giây phút Mẹ đang sinh chúng ta trong ân sủng của Thiên Chúa, để chúng ta làm con cái Mẹ suốt đời. Bởi vì cuộc sinh hạ ấy đau đớn lắm, nhọc nhằn lắm cho nên Mẹ Maria thương mỗi người chúng ta, tình thương ấy trải rộng vô biên trong cuộc đời chúng ta hôm nay, ngày mai và mãi mãi suốt cuộc đời cho đến ngày tận thế. Những ai tin vào Đức Giê-su con của Mẹ thì là con cái của Mẹ Maria trong nghĩa tử. Vì vậy Mẹ hằng thương, nâng đỡ, bao bọc, che chở chúng ta. Một người từng nói với một người bạn của mình rằng: Trong ngày sinh nhật của mình, bạn hãy nhớ người đầu tiên mà bạn nên gọi đó chính là mẹ của mình bởi vì ngày này bao nhiêu năm về trước, bà đã nhọc nhằn, vất vả để có bạn. Bà đã chấp nhận, đánh cuộc cả mạng sống của mình để trải qua cuộc vượt cạn để có bạn. Bà đã chấp nhận nứt nẻ thân xác này để có bạn. Vì vậy công ơn ấy hãy nhớ bà suốt đời, đến ngày sinh nhật của mình bạn hãy nhớ nói lời cám ơn người mẹ của mình đầu tiên.

Chúng ta mừng lễ Đức Maria Vô nhiễm nguyên tội và suy niệm về những ân huệ Thiên Chúa ban cho Mẹ cũng là những ân huệ Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta đồng thời chúng ta tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng ta món quà vô giá là Đức Maria. Chúng ta cũng cám ơn Mẹ vì Mẹ đã sinh ra chúng ta trong ân nghĩa của Thiên Chúa, chúng ta cũng hãy biết noi gương Mẹ để gìn giữ ơn Thánh ấy. Chúng ta hãy yêu mến tôn kính Mẹ suốt cuộc đời, hãy gắng tránh xa tội lỗi và cầu nguyện với Mẹ, xin Mẹ gìn giữ, che chở, nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống. Để nên giống như Mẹ là Đấng Vô nhiễm nguyên tội, chúng ta cũng được bớt đi những tội khiên, để chúng ta ngày mỗi ngày xứng đáng là con cái Thiên Chúa hơn, xứng đáng được hưởng cuộc sống đời đời mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Xin Mẹ Maria – Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội hằng chuyển cầu cho chúng con trước toà Chúa. Amen!

(Theo bài giảng Thánh lễ hành hương thứ Bảy đầu tháng của cha Vicente Trần Trí Tuệ tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – giáo xứ Thái Hà ngày 05.12.2020 – ngày giáp lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội)

 

Têrêsa Ngọc Duyên – Truyền thông Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp & St.Alfonso

Bình luận
error: Content is protected !!